DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 31     <-- 31 -->        PDF

A. Meštrovič: USPIJEVANJE MUNIKE Pinus heldreichii Christ U HERCEGOVINI
Šumarski list br. 9-10, CXXm (1999), 431 -452
Izbor pokusnih ploha - Selection of experiment surfaces


U opisu nalazišta munike naznačeno je prirodno ras-3. Orlov kuk (Čvrsnica) odjel 18. odsjek "a"
prostranjenje munike na planinama Hercegovine. Po-
pokusna ploha br. 3.
kusne plohe postavio sam u sastojinama munike na sje


Pokusne plohe postavljene su na području gospo


vernim
padinama planine Čvrsnice, koje gravitiraju


darske jedinice Čvrsnica (dio). Jednu pokusnu plohu


Blidinjskom jezeru na sljedećim lokalitetima:


postavio sam u sastojinama crnoga bora na planini Čvr


1. Sestiver (Čvrsnica) odjel 23. odsjek "a" snici, glede uspoređivanja dobivenih rezultata za mu-
pokusna ploha br. 1.
niku s rezultatima dobivenim za crni bor (Pinus nigra
2. Kraljeva kleka (Čvrsnica) odjel 22. odsjek "b" var. ilirica, Vidaković). Osnovne karakteristike is-
pokusna ploha br. 2.
traživanih sastojina predočene su u tablici 1.
Tablica 1. Položaj i veličina istraživanih sastojina


Područje krša općine Posušje - gospodarska jedinica "Čvrsnica dio"


Odjel
Odsjek Veličina (ha) Veličina pok. plohe (ha) Nadmorska visina (m) Ekspozicija Inklinacija


23 a 91,0 1,0 1.460-1.500 sjever-sj. zapad 35°
22 b 24,0 1,0 1.360-1.400 sjeverozapad 40°
18 a 30,0 1,0 1.270-1.300 sjever 20°
26 a 39.0 1,0 1.280-1.310 zapad-s. zapad 25°


Izračun drvnih masa, prirasta, produkcije i analiza stabala


Calculation of wood mass, growth, production and analysis of trees


Glede lakšeg tabličnog prikazivanja i tabeliranja, drvnoj masi za sve pokusne plohe. Rezultati mjerenja
prikazan je izračun po debljinskim stupnjevima od 5 za prirast i produkciju po pokusnim plohama prikazani
cm s taksacijskom granicom od 5 cm. U tablicama 2 i 3 su u tablici 4. Rezultati analize stabala prikazani su u taprikazani
su pokazatelji o broju stabala, temeljnicama i blici 12, 13 i 14 te na grafikonu 4, 5 i 6.


Tablica 2. Broj stabala i temeljnica po jednom hektaru


broj in srednje stablo munike
pokusne predjel ve starost broj stabala (komada) temeljnica (m2) za glavnu sastojinu
plohe (naziv) nt. (godina) munika ostalo ukupno munika ostalo ukupno d (cm) v (m3)


I
43 1.032 3 1.035 19,30 -19,30 16,6 0,12


1.
Sestiver II 58 1.287 11 1.298 24,07 0,24 24,31 18,7 0,17
Kraljeva I 47 732 20 752 13,07 1,34 14,41 16,2 0,12
2.
kleka II 62 785 102 887 14,02 1,68 15,70 17,9 0,15
Orlov I 23 1.804 8 1.812 22,60 0,08 22,68 10,9 0,04
3. kuk II 38 2.060 62 2.122 25,80 0,67 26,47 12,5 0,06
I = Podaci prve inventarizacije II = Podaci druge inventarizacije


Tablica 3. Drvna masa po jednom hektaru


broj pokusne tip tla starost drvna masa (m3) prosječni dobni prirast (m3)
plohe (godina) munika ostalo ukupno munika ostalo ukupno


1.
smeđe na 43 128,00 -128,00 2,98 -2,98
vapnencu 58 214,31 -214,31 3,70 -3,70
crnica na 47 85,00 5,00 85,00 1,81 0,11 1,92
2.
vapnencu 62 117,31 7,85 125,16 1,89 0,13 2,02
rendzina na 23 85,00 5,00 90,00 3,70 0,22 3,92
3.
dolomitu 38 127,18 7,70 134,88 3,35 0,21 3,56
437