DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


UTJECAJ DOVRŠNE SJEČE NA OPĆEKORISNE
FUNKCIJE ŠUME


Temeljna ekološka vrijednost šume zavisi u velikoj mjeri o sklopu krošanja.
Potpun pa i djelomično prekinut sklop šume uvjetuje njenu protuerozijsku,
zatim hidrološku, vodozaštitnu, protuimisijsku i klimatsku
funkciju. U srednjedobnim šumama potpun sklop jamči velik udjel krošnje
svjetla, odnosno onoga njenog dijela koji je fotosintetski najučinkovitiji u
smislu sirovinske proizvodnje.


Duboka sjena krošanja pruža čovjeku doživljaj iskonske prirode i izravan
susret sa šumom, najbogatijim kopnenim ekosustavom. U sklopljenoj
šumi postoje svi uvjeti za dobro funkcioniranje šumskog ekosustava.


U jednom trenutku života šume, prilike se iz temelja mijenjaju. To se
događa u jednodobnim šumama poslije dovršnog sijeka oplodne sječe.
Život u šumi buja u tome razdoblju do neslućenih razmjera. Dolaskom
punog svjetla u šumu svaka mlada biljka drveća, ali i druge biljke svih vrsta,
bore se za svoj položaj u prizemnom sloju šume. U tom razdoblju šuma
je vrlo slična agroekosustavu i većina njenih općekorisnih funkcija se izgubila.


Ublažavanje ovog nepovoljnog utjecaja koji je smanjio danas najveću
priznatu vrijednost šume, možemo postići jedino smanjenjem površine dovršnog
sijeka. Što je površina sijeka veća to su promjene izazvane gubitkom
općekorisnih funkcija šume znatnije. Kako učinkovito obaviti
dovršni sijek u prirodno pomlađenoj površini, primjerice odsjeka veličine
10 ha, a da ne zahvatimo čitav odsjek, zaista je teško izvesti. Prilikom certifikacije
šume između 92 kriterija vrednovanja drva koje iz nje potječe,
površina dovršnog sijeka koji se pozitivno ocjenjuje ne prelazi 2 ha (Riječ
glavnog urednika, Šumarski list 11-12/98). Usprkos svim teškoćama treba
težiti smanjenu površine dovršnog sijeka jer su razlozi za postizanje toga
cilja zaista opravdani.


Smanjimo li površinu dovršne siječe, produžili smo djelovanje općekorisnih
funkcija. To djelovanje nije tako učinkovito kao što je bilo prije
početka oplodne sječe jer se smanjio sklop sastojine, adiosastojineušaoje
u prvi dobni razred, ali je s obzirom na dovršnu sječu na čitavoj površini,
djelovanje općekorisnih funkcija i dalje manje ili više zamjetljivo u odjelu
ili odsjeku koji se obnavlja. Ako sljedeću dovršnu sječu obavimo u vrijeme
kad je obnovljena mlada sastojina prešla u razvojni stadij mladika, dakle
sklopljene mlade šume koja već pruža općekorisne funkcije, postigli smo
željeni cilj. Dakako daje ovaj postupak potrebno prostorno, vremenski, a
prije svega šumsko-uzgojno uskladiti.


Ovaj vrlo zahtjevni šumarski zadatak potrebno je što prije staviti na
dnevni red, a njegovo rješenje moguće je u dobroj suradnji uzgajivača,
iskorišćivača, uređivača i drugih šumarskih disciplina.


B. Prpić
Naslovna stranica - Front page:
Šume Bitoraja (Gorski kotar) - u pozadini Sunger (lijevo) i Mrkopalj
The forests of Bitoraj (Gorski Kotar) - the villages of Sunger (left) and Mrkopalj in the background
(Foto: A. Frković)


Naklada 1660 primjeraka