DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 112     <-- 112 -->        PDF

IN MEMORIAM


IVAN ŽUKINA, dipl. inž. šumarstva (1909 - 1998)


Dana 7. listopada 1998. godine
umro je gosp. Ivan Žukina, dipl.
inž. šumarstva, najstariji član Šumarskoga
društva Varaždinske regije.
Rođenje 23. listopada 1909. godine
u Zagrebu, gdje je završio osnovnu
školu (1920. g.), realnu gimnaziju
(1928. g.), te diplomirao na
Šumarskom fakultetu 1932. godine.


Malo je šumarskih inženjera koji
su u svom radnom vijeku prošli
tolika mjesta i tako široko područje.
Počeo je službovati u Šipadu
Oštrelj i Sarajevu (1933. g.), a već
1934. odlazi u Direkciju šuma u
Bjelovaru. Od 1935. do 1941. godine
upravitelj je šumarije u Modrušu.
1941. (do 1945.) odlazi za
upravitelja šumarije u Otok kod
Vinkovaca, 1946. za upravitelja
Šumske manipulacije u Ogulin, a
1947. za referenta NO u Osijek.
1948.godine nalazi se u Orahovici
gdje je upravitelj šumarije. Godine
1949. odlazi u Bosnu u Goražde, isto
za upravitelja šumarije, a 1950. u
Šumsko gospodarstvo Zelengora
(Foča). Od 1951. do 1955. šef je
taksacije u Gospiću. Tu je napravio
herbarij dijela velebitskoga područja
(ljekovito bilje, grmlje i drveće)
i poklonio ga gradu Gospiću. Konačno
1956. godine dolazi u Varaždin
za kotarskog šumarskog inspektora,
sada područje Županije
Varaždin i Čakovec, gdje ostaje do
umirovljenja 1975. godine.


Bio je ponosan na svoje zagrebačko
podrijetlo, ali je u Varaždinu
našao drugi zavičaj. Tu je razvio
široku aktivnost. Volio je prirodu,
pa se aktivirao u radu planinarskog
društva Ravna Gora, a radio je i na
obnovi arboretuma Opeka u Vinici.
Kao lirska duša i zaljubljenik u li


jepu pjesmu dugogodišnji je član
pjevačkog društva "Zanatlija". Dolaskom
u Varaždin osnovano je
(1956. g.) Šumarsko društvo u Varaždinu
za područje - tada kotara -
Varaždin, Čakovec i Krapina. Već
na osnivačkoj skupštini u lipnju izabran
je za tajnika, i tu je dužnost obnašao
neprekinuto sedam godina, te
je kasnije biran za predsjednika četiri
godine.


Sudjelovao je u organiziranju
brojnih ekskurzija u okolicu Varaždina,
Čakovca i Krapine, a razmjenjivani
su i posjeti sa šumarima iz
Slavonije i Slovenije. Priređeno je i
nekoliko šumarskih zabava s bogatom
ponudom. Godine 1959. organizirana
je 7-dnevna ekskurzija u
Italiju (posjet Institutu za topole
"Casale Monferrato", Nacionalni
institut za drvo u Firenci kao i tvornica
Mastorica). Redovitije i dugogodišnji
suradnik i dopisni član Šumarskog
lista (od 1935-1981) u kojemu
je redovito obavještavao o
problematici šumarstva ovoga pod


ručja, koje i nije imalo bogatu šumarsku
tradiciju ali puno problema.
Naime, radi se o dva puta više privatnih
šuma, uglavnom malih šumoposjednika,
u odnosu na državne
šume.


Godine 1976. primio je povelju i
zlatnu medalju saveza ITŠDI Hrvatske
za dugogodišnju stručnu suradnju,
kao i za doprinos unapređenju
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.


Bio je više nego odani kolega i
suradnik, pa se u rješavanju stručnih
problema koristio iskustvom i
savjetom, a ne inspektorskim autoritetom.
Zato je svima ostao u trajnom
sjećanju. Možda su novi uvjeti
gospodarenja malo zaboravili na
napore, trud i rad starijih generacija,
pa je ovaj nekrolog želja da se ne
zaborave zasluge starijih šumara.


Neka je hvala našemu kolegi i
prijatelju Ivanu Žukini i neka
mu je lahka hrvatska gruda
koju je toliko volio.


Vladimir Husnjak, dipl. inž. šum.