DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Predstavljeni klonski testovi privatnog centra AFOCEL
uključuju 24 različita klona koja pripadaju vrsti P.
deltoides i hibridima P. x euramericana, a predstavljaju
većinom belgijske i nizozemske selekcije.


Na otoku Chalonnes na rijeci Loire izvješteni smo o
radovima na konzervaciji crne topole (Populus nigra)


Povodom međunarodne konferencije


pomoću metoda "in situ" i "ex situ". Nacionalna klonska
kolekcija obuhvaća ukupno 500 klonova crne topole,
dok će se konzervacija sastojina ove vrste provesti u
sklopu već određenih rezervata prirode, kojih za sada
ima 250.


Doc. dr. se. Davorin Kajba


ISKRSLI PROBLEMI ISKORIŠTAVANJA ŠUMA I PROMJENA TEHNOLOGIJA
NA KRAJU STOLJEĆA, Opatija, 27. 9. - 1. 10. 1999.


Skupnost znanja i umjeća za uravnoteženo gospodarenje
šumskim resursima u novome tisućljeću


Šumski se rad danas odvija u uvjetima povećanih
ograničenja glede okoliša i ekonomskoga pritiska na
šumarska poduzeća. Povećanu pozornost javnosti privlače
pitanja uporabe šumskih bogatstava, očuvanja
prirode i održivi razvoj. U takvim zaoštrenim uvjetima
IUFRO, kao najviši znanstveni forum šumarstva, nastoji
na brojnim skupovima pomiriti različite sastavnice
u istraživanju, planiranju i provođenju šumarskih djelatnosti
s ekonomskim, okolišnim i socijalnim okvirima
šumskoga rada.


Jedan od takvih skupova, naglašenoga suočavanja s
novonastalim problemima, održan je u Opatiji od 27.
rujna do 1. listopada 1999. g. u organizaciji Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i triju IUFRO istraživačkih
grupa (3.04.00 Proizvodno planiranje i nadzor;
studij rada, 3.06.00 šumski postupci u planinskim
uvjetim i 3.07.00 Ergonomija).


Okupivši 25 inozemnih stručnjaka iz devet zemalja
(Austrija, Bosna i Hercegovina, Finska, Japan, Novi
Zeland, Njemačka, SAD, Slovačka, Slovenija i Turska)
i preko pedeset domaćih šumarskih stručnjaka, opatijski
se skup po raznovrsnosti tema i broju sudionika svrstao
medu najznačajnije skupove istraživačkih grupa iz
područja iskorištavanja šuma i srodnih inženjerskih
disciplina u razdoblju između dvaju IUFRO kongresa.


Svečano otvorenje konferecije


Dvodnevni konferencijski dio opatijskoga skupa
započet je svečanim otvorenjem tijekom kojeg su pozdrave
sudionicima redoslijedom izrekli organizatori,
pokrovitelji i sponzori skupa: doc. dr. se. Dubravko
H orvat (glavni tajnik konferencije), prof. dr. sc. Stanislav
Sever (predsjednik organizacijskog odbora),
gosp. Heinrich Schmutzenhofer (glavni tajnik
IUFRO-a), prof dr. sc. Nikola Lukić (prodekan Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), prof dr. sc.
Branimir Prpić (glavni tajnik Akademije šumarskih
znanosti), mr. se. Josip Dundo vi ć (pomoćnik direk


tora "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb), Marjan Lipoglavšek
(profesor Biotehniške fakultete v Ljubljani),
dr. se. Joso Gračan (ravnatelj Šumarskog instituta
Jastrebarsko) te inž. Zvonimir Böhm (Unikomerc uvoz
d.o.o. Zagreb).


Dodjela IUFRO priznanja prof. dr. sc.
Simeunu Tomaniću


Drugi dio svečanoga otvorenja konferencije obilježila
je dodjela IUFRO priznanja Distinguished Service
Award prof, dr. sc. Simeunu Tomaniću. Poslije
prof. Mirka Vidakovića, prof. Tomanić drugi je hrvatski
šumarski stručnjak kojem je uručeno ovakvo priznanje.
Priznanje u formi skulpture sastavljene od pet
drvenih prizmi, od pet vrsta drveća s pet kontinenata,
uručio je gosp. Heinrich Schmutzenhofer, glavni
tajnik IUFRO-a.


1. Dodjela priznanja IUFRO-a prof. Simeunu Tomaniću
Ovo prestižno priznanje prof. Tomaniću uručeno je
za njegovo dugogodišnje istaknuto djelovanje u brojnim
djelatnostima IUFRO-a. Kao hrvatski predstavnik
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 104     <-- 104 -->        PDF

u međunarodnom odboru IUFRO-a, koordinator i zamjenik
koordinatora istraživačkih grupa, član organizacijskog
odbora IUFRO kongresa u Ljubljani (1986)
te kao istraživač i znanstvenik, prof. Tomanić bio je sudionikom
pet IUFRO kongresa.


U nastavku svečanosti i urednici časopisa "Mehanizacija
šumarstva", uz prigodnu su čestitku, zahvalili
prof. Tomaniću za njegovo djelovanje u Uredničkom
odboru časopisa i višegodišnje autorske i recenzentske
prinose časopisu.


Radni dio konferencije


Izlaganjem više od 40 refererata u dvodnevnom su
konferencijskom radu dotaknuta najšira motrišta gospodarenja
šumskim resursima. U ovome su izvješću,
nevezano na redoslijed iznošenja u programu konferencije,
izlaganja podijeljena u nekoliko skupina:


1.
Značaj i dosezi šumarske znanosti u promjeni
šumarskih tehnologija
Ovaj su dio konferencije obilježila izlaganja tajnika
IUFRO-a gosp. H. Schmutzenhofer te koordinatora
i zamjenika koordinatora istraživačkih grupa: E.
Mikkonena (3.04), S. Severa (3.06), F. Staudta i M.
Lipoglavšeka (3.07). U istom su dijelu svoje viđenje
uloge znanosti u razvoju šumarske prakse izložili S.
Tomanić, J. Gračan i J. Dundović. Sadašnja postignuća
i razvojne trendove u proizvodnji šumarske
mehanizacije prikazali su predstavnici vodećih
svjetskih proizvođača motornih pila STIHL i šumske
mehanizacije "Timberjack".


Popis referata ove skupine obuhvaća:


Znanost o šumskome radu na kraju dvadesetoga
stoljeća -stanje i putovi razvoja (S. Tomanić)
Iskustvo i najnovija znanja na putu promjena tehnologija
(S. Sever)


Znanstveno-istraživački rad u hrvatskom šumarstvu


na prijelazu u 21. stoljeće (J. Gračan)
"Hrvatske šume", p.o. Zagreb danas (1991-1999) i
sutra (u 21. stoljeću) (I. Tarnaj, J. Dundović)


Stanje ergonomije u šumarstvu (M. Lipoglavšek, F.
Staudt)


Alat za modeliranje troškova i proizvodnje kao po


drška iskorištavanju šuma (E. Mikkonen, Z. Lan)
Trendovi u proizvodnji motornih pila (U. Diehl, M.
Bortfeld)


2. Inozemni doprinosi poznavanju različitih aspekata
iskorištavanja šuma
Studij rada -zaboravljena znanstvena grana u


šumarstvu? (B. Kosir, J. Krč)
Metode sječe na malim privatnim šumskim posjedima
u Sloveniji (J. Marenče)


Jeftino iskorištavanje šuma na malim posjedima u


Japanu (H. Sakai)
Značajke iskorištavanja šuma na malim površinama
pri sječi sastojina tvrdih listača u Appalachiji


(A. F. Egan)
Kašnjenje kod uvođenja visoke tehnologije pri dobivanju
sortimenata u Sloveniji - Uzroci kašnjenja te
izgledi njhovoga otklanjanja (E. Rebula)


Uporaba kanabisa od strane šumarskih djelatnika


(R. N. O´Reilly, M. D. Musson)
Proizvodnost i radno opterećenje pri iskorištavanju
prirodnih šuma u Turskoj (H. H. Acar, T. Yoshimura)


Prenošenje poruka o sigurnosti rada drvosječama


(R. O´Reilly, D. Middlemass)
Neki ekološki i ergonomski pokazatelji za vrijeme
privlačenja drva zglobnim traktorima Woody 110 I
Belt 70 (R. Robek, M. Medved)


Helipace, alat za procjenu proizvodnosti i troškova
helikoptera u iskorištavanju šuma (A. Juras, S. Martin,
D. K. Nearhood)


Šumske ceste u šumarstvu Turske (H. H. Acar, S.
Gümüc)
Šumske žičare u šumarstvu Turske (H. H. Acar,


O. Topalak, H. Eroglu)
Procjena prirodnog okoliša i zaštite šuma pri izgradnji
šumskih cesta i radovima iskorištavanja šuma


(H. H. Acar)
Metoda postavljanja okolišno pogodnih šumskih cesta
uporabom genetskih algoritama (T. Yoshimura)
Promet na šumskim cestama pri gospodarenju šuma


(I. Potočnik)
3. Doprinosi JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb potrajnom
gospodarenju šumskim resursima
Za tehnološku tranziciju u razvoju šumarstva Hrvatske
nužna je pretpostavka psiholoških i socioloških
promjena kod šumarskih kadrova (T. Starčević)


Šumsko rasadničarstvo Hrvatske (M. Zgela)


Šumski požari u Republici Hrvatskoj i mjere za njihovo
suzbijanje 1992 - 1998 (P. Jurjević)
Minirano šumsko zemljište u Republici Hrvatskoj


(J. Bilandžija, S. Puljak, S. Sever)
Gospodarenje šumama hrvatskog podunavlja u
uvjetima zagađenja minsko eksplozivnim sredstvima
(P. Vratarić, D. Krušarovski)


Izloženost sastojina i štete na šumskim drvnim


proizvodima u zonama ratnih djelovanja (A.PB.
Krpan, S. Petreš)


Stručno krojenje drvnih sortimenata u funkciji bo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Uz tehničku pomoć spoznora (Unikomerc - uvoz,
Croatiapromet) voditelji i komentatori mjerenja bili su
prof. dr. sc. V. G o g 1 i a, doc. dr. se. D. H o r v a t i doc.
dr. sc. S. Ri sović.


Slika 2. Prikaz utovara pri kamionskom prijevozu drva-Puhova jama
63b (Šumarija Crni lug)


Na drugom stajalištu Golubinjak (šumarija
Lokve) poslije pozdravnih riječi upravitelja Šumarije
Lokve Milivoja D i k 1 i ć a dipl. inž., sudionicima skupa
na terenskom ispitivalištu i mjerilištu prikazani su
mjerni postupci i instrumentarij za: (1) mjerenje buke i


Slika 3. Sudionici konferencije na terenskom ispitivalištu i mjerilištu
- Golubinjak (Šumarija Lokve)


vibracija motornih pila, (2) mjerenje mehaničkih veličina
(sile, momenti), (3) mjerenje penetrometrijske karakteristike
tla te (4) mjerenje hidrauličkih veličina.


Slika 4. Mjerni instrumentarij pred početak mjerenja


Kakav je doseg opatijskog skupa?
Na samome kraju stoljeća šumarstvu je više nego
ikad potrebna skupnost znanja i umjeća gospodarenja i
očuvanja šuma i s njima povezanoga zemljišta za dostizanje
ovodobnih potreba privrede, društva i okoliša.
Opatijska konferencija opet je pokazala da se moderno
šumarsko inženjerstvo koristi znanjem i iskustvom
mnogih disciplina i profesija te ima značajnu
ulogu u razvoju i primjeni tehnika za uravnoteženo
gospodarenje šumskim resursima. Upravo u tom kontekstu
treba prepoznavati i vrednovati svrhovitost
ovakvih skupova jer su veliki prinos šumarskoj znanosti
i praksi.


Pisana potvrda svega izrečenoga s opatijske pozornice
trebala bi se pronaći u Zborniku konferencije, čiju
su objavu urednici najavili za prvo polugodište sljedeće
2000-te.


Doc. dr. se. Ivan Martinić
Fotografije: I. Martinić
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Ijega iskorištenja etata i povećanja prihoda od pro


daje drvnih sortimenata (A. Štefančić)
Istraživanje utjecaja vremena eksploatacije na neke
ergonomske i tehničke značajke motornih pila lančanica
(S. Puljak, V. Goglia)


Istraživanje nekih ergonomskih karakteristika forvardera
Valmet 860 (V. Goglia, Ž. Sučić)
Privlačenje drva zglobnim traktorima LKT80 i 81 u
brdsko planinskim uvjetima prebornih šuma poster
(A. P. B. Krpan, T. Porsinsky, A. Sabo)
Istraživanje nekih morfoloških značajki prorjednih
traktorskih skupova s poluprikolicom (D. Horvat,


A. Kristić)
Poznavanje utjecajnih faktora i njihove varijabilnosti
temeljna su pretpostavka procjene učinkovitosti
prijevoza drva kamionima (V. Vondra,


D. Borko)
Šumske prometnice (S. Šunjić)
Oštećivanje stabala pri različitim metodama gradnje
šumskih prometnica u Upravi šuma Delnice


(U. Zdjelar)
Informatičke Tehnologije -šumarske Tehnologije čovjek
(B. Meštrić, R. Matošević)
Izgradnja GIS baze podataka JP "Hrvatske šume"
integracijom baze podataka HSfond-a i vektorskih
podataka gospodarskih karata (M. Ananić,


B. Pleše, I. Milković, K. Grgurić-Kontić)
4. Gospodarska uspješnost šumarskih tehnologija
Gospodarenje i uređivanje prebornih šuma u gospodarskoj
jedinici Belevine (J. Cavlović, M. Božić,


N. Lukić)
Proizvodnja šumskog sjemena u Hrvatskoj (Z. Orešković,
V. Roth)


Kakvoća jelovih drvnih sortimenata u šumi jele s rebračom
(Blechno-Abietetum Ht.) (M. Šušnjar,


T. Porsinsky, Ž. Zečić)
Strategija pridobivanja šumske biomase u Republici
Hrvatskoj do 2030. godine (J. Domac, S. Risović,


S. Sever)
Sociološko-ekonomski aspekti projekata uporabe


biomase u Hrvatskoj (B. Jelavić, J. Domac)
Jedan poticaj povećanju ekonomičnosti šumskoga
rada u zaoštrenim gospodarskim uvjetima (I. Martinić)


Ostvareni učinci u iskorišćivanju šuma u fazama


sječe i izrade te izvlačenja nastali uvođenjem usluga


privatnog poduzetništva (I. Knežević)
Tehnologije privlačenja drva u brdsko-planinskim


prebornim šumama Hrvatske - sadašnje stanje i mo


gući budućnosni razvoj (T. Porsinsky, A.P.B. Krpan,


M. Šušnjar, Ž. Zečić)
Studij vremena pri eksploataciji brdskih prorednih
sastojina skupnim radom (Ž. Zečić, T. Porsinsky,


M. Šušnjar)
Istraživanje nekih tehničkih značajki adaptiranih
poljoprivrednih traktora za privlačenje drva u prorjedama
sastojina brdsko-planinskoga područja


(D. Horvat)
Primjena traktora Steyr 8090 i 9078 s vitlima Tajfun
EGV i 2 x 50 kN u oplodnim sječama na nagibu


(A. P. B. Krpan, Ž. Zečić, T. Porsinsky, M. Šušnjar)
Rasprava o načinu nadjeljivanja dodatnoga vremena
kod prijevoza drva kamionima (A. P. B. Krpan,
Ž. Zečić, T. Porsinsky, M. Šušnjar)


Primjena novih tehnologija pri otvaranju šuma


(D. Pičman, T. Pentek)
Metode stabilizacije šumskih cesta u Republici Hrvatskoj
s posebnim osvrtom na suvremene tehnologije
(S. Sever, D. Pičman, T. Pentek:)


Ostali kongresni sadržaji


Izložba fotografija A. P. B. Krpana


Za trajanja konferencije u auli kongresne dvorane
bila je, uz izloženih desetak tematskih postera, postavljena
izložba fotografija prof. Ante P. B. Krpan a
"Lungomare", naslovljena po znamenitoj opatijskoj
šetnici uz more. Iz pisane crtice uz dvadesetak vrsno
kadriranih i dotjerano opremljenih fotografija čitamo:


... Tu uz "Lungomare" otkrivao sam iz godine u godinu,
uvijek iznova i uvijek snažno doživljen svijet žive i
nežive prirode oblikovan u stoljetnom urbanom okruženju.
Dominantna uloga u tom svijetu, izuzmemo li more,
pripada živom drveću i kamenu. Otkrivanje njihovih
odnosa, nezamjetljivih za mnoge prolaznike okrenute
ljepoti krajolika i mora, kao šumara i prirodnjaka silno
me je uzbuđivalo. Stoga sam oko kamere usmjerio prema
nečujnim i nenametljivim krivcima sukoba, prodora,
razaranja, prožimanja, obuhvaćanja, ljubavi i opojne
ovisnosti. (A. P. B. Krpan).


Stručna ekskurzija u Gorski kotar


30. rujna sudionici konferencije zatekli su se na
stručnom izletu u Gorski kotar. Na prvome od dva stajališta
na području uprave šuma Delnice, u šumskom
predjelu Puhova Jama (Šumarija Crni lug) o načelima i
nekim aspektima gospodarenja šumama ovog područja
govorili su Herman Sušnik , dipl. ing. (upravitelj UŠ
Delnice) i Zvonimir Pršle , dipl. inž. (upravitelj Šumarije
Crni lug). Radne tehnike i radna sredstva na
sječi, izradi i privlačenju drva te daljinskom prijevozu i
izgradnji traktorskih vlaka predstavili su prof. dr. sc.
Ante P. B. Krpan imr. sc. Stjepan Pulj ak .