DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 100     <-- 100 -->        PDF

plohe, uspoređivali su se i komentirali rezultati. Na prvoj
plohi, očigledna je bila velika varijabilnost rezultata
(slika 1). Drugom procjenom kriteriji su se približili
(slika 2) te se nakon treće procjene varijabilnost rezultata
svela na prihvatljivi minimum (slika 3).


Slika 3.: Rezultati procjene Pinus pinaster, ploha 3


Trećeg dana interkalibracijskog tečaja sudionici su
procjenjivali oštećenost krošanja hrasta crnike (Querents
ilex) na šumskom području Bandita di Scarlino, u
tipičnoj obalnoj zoni toskanskih mediteranskih šuma.
Uz crniku, tu pridolaze Arbutus unedo, Quercus pubescens
i Quercus eerris.


Procjena je obavljena na ukupno devedeset stabala
(tri plohe po trideset stabala) po načelu linije i spirale


kao i prethodnog dana. Kod uspoređivanja rezultata
procjene na prvoj plohi, pokazala su se još veća odstupanja
te je osobito zanimljiva bila ponovljena, grupna
procjena stabala s najvećom varijabilnosti: raspravljalo
se o utjecaju plodonošenja na ocjenu postotka oštećenosti,
značaju boje i veličine lista, vrednovanju krošanja
u gustom sklopu, kao i općenito o pojmu "procjenjive
krošnje" (assessable crown) gdje je zastupano više
različitih teza.


Zahvaljujući takvom radu, procjene na drugoj i trećoj
plohi pokazale su daje varijabilnost moguće smanjiti
na prihvatljivu mjeru.


Zadnjega dana, u osvrtu na rad tečaja, sudionici su
imali priliku predstaviti vlastite metode i kriterije procjene
oštećenosti šumskoga drveća, te prenijeti zapažanja
s nacionalnih interkalibracijskih tečajeva. Različitosti
koje su se pokazale bile su više teoretske a manje
praktične prirode, te su ostvarile pozitivan učinak katalizatora
pri traženju zajedničkoga pristupa složenoj i
aktualnoj problematici procjene oštećenosti krošanja
šumskoga drveća.


Najznačajnija vijest za Hrvatsku je ponuda za organizaciju
XIV interkalibracijskog tečaja za mediteranske
zemlje 2001. godine. Hrvatskoj je time iskazana
velika čast, te je u tome smislu dat i načelni pristanak.


Dr. se. Vicko Ivančević
Ivan Seletković, dipl. inž.
Nenad Potočić, dipl. inž.


IZVJEŠĆE SA ČETVRTOG SASTANKA EUFORGEN
MREŽNOG PLANA ZA PLEMENITE LISTAČE
održanog od 3. do 7. rujna 1999. godine u Gmundenu, Austrija


Na četvrtom sastanku EUFORGEN mrežnog plana
za plemenite listače sudjelovalo je ukupno 27 sudionika
i predstavnika iz 25 zemalja. Sastanak je otvorio koordinator
Jozef Tu rok (IPGRI, Italija), te prisutne izvijestio
o dosadašnjem radu na očuvanju plemenite crnogorice
u Europi. Radom ovog EUFORGEN mrežnog
plana obuhvaćene su vrste iz rodova Acer, Alnus,
Betula, Carpinus, Castanea, Fraxinus, Juglans, Malus,
Prunus, Pyrus, Sorbits, Tilia i Ulmus.


Za potrebe dugoročnog očuvanja crne johe u Europi
održano je izlaganje sudionika iz Hrvatske pod naslovom:
"Conservation of genetic resources of black
alder (Alnus glutinosa ILJ Gaertn.)" autora fAnte
K r s t i n i ć a, Jose G r a č a n a i Davorina K aj b e. Također
je izvješteno o strateškom planu sadašnjeg stanja
i primijenjenih metoda konzervacije vrsta Juglans spp.,
a koji je referirala Josefa Fernandez Lopez iz Spa


njolske. Oba rada bit će tiskana u publikaciji IPGRI kao
i zasebna nacionalna izvješća.


Slika 1. Sudionici EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače