DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Zbog izvijesnih pomaka na bolje, direktor Dl Česma
ing. Ljubanović govori o stanju s laganim napredovanjem
i ističe da su najcrniji dani iza drvoprerađivača.


Poslije dva sata stručne rasprave, ing. Presečan predložio
je zaključke koje je UO ogranka prihvatio:


1.
Zaključci današnje rasprave trebaju poslužiti kao
polazne postavke za razrješenje krize hrvatskog šumarstva
i poduzeća "Hrvatske šume", osobito u kontekstu
pretvorbe javnih poduzeća. HŠD treba kroz
ove i nove zaključke dati potporu direktoru i današnjem
managmentu u smislu naputka i podrške.
2.
Direktoru Hrvatskih šuma ing. Tarnaju dajemo kao i
u točki 3. podršku u sprovodenju predloženih oblika
pretvorbe poduzeća.
3.
Neminovna je pretvorba J.P. Hrvatske šume u trgovačko
društvo u državnom vlasništvu, uz uvažavanje
dobrih iskustava i modela pretvorbe šumarstva u
susjednim zemljama.
4.
Podržavamo najavljeno investiranje poduzeća u nabavku
strojeva i opreme, pod povoljnijim uvjetima,
nego što se to nudi od domaćih poslovnih banaka.
5.
Nakon provođenja najvažnijeg posla, pretvorbe poduzeća,
treba uvažiti u prijedlogu organizacije društva
(poduzeća) Zaključke i Prijedloge ogranka Bjelovar
sa svojih stručnih rasprava od 6. prosinca
1996. godine, 2. prosinca 1997. godine i 20. veljače
1998. godine.
6.
Podržavamo korektne partnerske odnose s drvnom
industrijom Hrvatske i njen skladan razvoj.
7.
Hitno razrješiti nedorečenosti dualizma u korištenju
i gospodarenju šuma i šumskog zemljišta u nacionalnim
parkovima, prostorima ustanovljenih lovišta,
objektima zaštite prirode i si.


8.
Izvršiti potrebno licenciranje radova - šumarskih
stručnjaka u šumarstvu i šumi, u gospodarskom i zaštitarskom
dijelu gospodarenja, što konkretno znači
uposliti šumara na rukovodno-organizacijskim mjestima
svagdje gdje šuma živi.
9.
Uvažiti (ispraviti) loše izvedenu pretvorbu današnjih
d.o.o. proizašlih iz poduzeća, u dijelu prava na
dobivanje posla u poduzeću i pretvorbe poduzeća.
10. Osmišljavati rješavanje potreba za:
-
etičkim pristupom radu i odgovornosti zaposlenih
članova HŠD u poduzeću "Hrvatske šume";
-
stručnim (državnim) ispitima zaposlenih u šumarstvu;
-
ukidanjem obaveze plaćanja vodoslivne naknade
za površine šuma i šumskog zemljišta;
-
donošenjem strategije razvoja šumarstva;
-
stimuliranjem dobroga i destimuliranjem lošega
rada te ugradnju u mehanizme učinkovitog gospodarenja.
Bjelovar, 25. ožujka 1999. godine


Zapisničari:
Miroslav Dergez, šum. teh.
Milan Presečan, dipl. inž. šum.


GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
OGRANAK DALMACIJA-SPLIT


Godišnja skupština Hrvatskog šumarskog društva
ogranak Dalmacije-Split, održana 27. svibnja 1999. u
Splitu, protekla je u ozračju postignutih rezultata u radu
i uvažavanju teškoća koje su se javljale tijekom protekloga
razdoblja.


Predsjednik HŠD ogranak Dalmacija-Split dr. se.
Vlado Topić, otvarajući Skupštinu pozdravio je nazočne
i zahvalio se na velikom odazivu te iskazao posebnu
zahvalnost pozdravljajući uvažene goste: prof, dr se.
Slavka Matica, predsjednika HŠD-a, dr se. Josu Gračana,
ravnatelja Šumarskog instituta Jastrebarsko, Hranislava
Jakovca, dipl. inž. šum., tajnika HŠD-a, Tomislava
Starčevića, dipl. inž. šum., pomoćnika direktora
"Hrvatskih šuma" i dopredsjednika HŠD-a, Stjepana
Tomljanovića, dipl. inž. šum., rukovoditelja službe za
proizvodnju u "Hrvatskim šumama", Franju Pribanića,
dipl. inž. šum. načelnika Državne šumarske inspekcije i


Vlatka Skorupa, dipl. inž. šum. savjetnika za uzgajanje
šuma u "Hrvatskim šumama".


Nakon obavljenih proceduralnih obveza za rad
Skupštine, predsjednik Društva podnio je Izvješće o radu
i aktivnosti HŠD ogranak Dalmacija-Split između
dvije Skupštine. Skupština je Izvješće u cijelosti usvojila,
te potom donijela:


Program rada
Opća načela


U cilju unapređivanja i potsticanja razvoja struke,
Društvo će svoju djelatnost ponajprije usmjeravati na
područje Krša, posebno njegovog dalmatinskog dijela.
U vezi s tim ono će pokretati inicijative koje će doprinositi
što racionalnijoj organizaciji proizvodnje i poslovanja,
stručnom osposobljavanju kadrova i unapređenju
rada u šumarstvu i drvnoj tehnologiji.