DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Dva su osnovna problema:
Nelikvidnost u smislu bezizlaznosti;
Spoznaja da se ne vidi izlaz u društvu - ukupni pro


blem nije generiran iz poduzeća već ga stvara
okruženje.
Svakodnevno susretanje s ovim pitanjem traži da se
ono izrekne negdje "na glas".
Jer "aktualna politika nije u stanju iznjedriti rješenja,
nema odabranog modela kako iz ovoga stanja izaći."


Hrvatske šume nastale su u određenom razdoblju
1990. godine, i sada nakon 10 godina moraju se redefinirati
ciljevi. Tada su mnoge stvari centralizirane, a
samo stručni razlozi nisu bili ključni pri stvaranju tadašnjeg
poduzeća.


Kako je rekao direktor ing. Tarnaj, danas imamo
dualizam funkcioniranja. On je poguban -jer se od nas
traži da šuma - po svima blagajna, izmiruje obveze, a
kada se donose odluke traži se političko mišljenje.


Upravo je pokrenut proces identifikacije čestica
bivših crkvenih šuma. S "Hrvatskim šumama" nije nitko
kontaktirao glede nacrta aranžmana - ugovora s
Vatikanom.


Hrvatske šume su kao veliki sustav, nefleksibilne na
neuređenom tržištu, za razliku od zemalja tržišnih
ekonomija čija su tržišta regulirana.


Tu su nadalje opterećenja PDV-a koja mjesečno iznose
15 mil. kn, uvjeti poslovanja bez multilateralnih
kompenzacija, zlouporaba politike koja nam daje na
ime naših potraživanja dionice poduzeća, čija je realna
vrijednost 15-19% i gdje smo mi suvlasnici.


"Ako Vlada ponovno nešto slično učini, ja neću biti
grobar ovome poduzeću" - očitovao se ing. Tarnaj.


Tu su zanemarivanja investicija, sve veći troškovi
na starim strojevima (i veća cijena proizvodnje jedinice
proizvoda op.p.), tu su damping cijene Ukrajine, Češke
i dr. za njihovu drvnu masu, a naša drvna industrija zapravo
izvozi amortizaciju.


Kako je naglasio direktor, država treba reći što želi
od šumarstva; određenje u smislu statusa poduzeća koji
je ovakav neodrživ.


"Jer mi (J.P. HŠ), funkcioniramo po ZOS-u, a trebamo
biti trgovačko poduzeće (d.o.o.), želimo li opstati".


Restrukturiranje mora biti slično modernim šumarstvima
poput Austrije, koja je svoje inženjere "iznajmila"
- prodala svoj intelektualni potencijal. A kod nas je
inženjer mjesto troška, za razliku od Austrije gdje je
mjesto prihoda.


Ovoga trenutka imamo 3.000 ljudi koji su svojevrsni
višak u ovim okolnostima.
No, šumarstvo nije samo sebi svrha, jedini put spasa
je kako je rekao ing. Tarnaj:


Decentralizacija poduzeća pretvorbom u trgovačko


društvo (na pitanje do kada, odgovorio je - do lipnja);
Oglasiti investicije u proizvodnu opremu (ing. Tarnaj
govori o 15 mil. DEM u ovoj godini za 330 traktora
Steyer, uz 2 godine grace razdoblja i 8 godina
otplate - postoji mogućnost robnog kredita od
Hypo-bankc), "jer ovo poduzeće nije zaduženo"
kaže on;


Redefinirati etičku poziciju u ovome poduzeću,
zaoštriti red, rad, disciplinu (normirati se mogu svi
radovi, pa prema tomu i (de)stimulirati);


Podržavati drvnu industriju uz "odgovorno partner


stvo" i bez dvojnog morala;
Vratiti naše d.o.o. (tko je to učinio?.... 70 milijuna
kn gubitka sa njima?);


U raspravu su se zatim uključili članovi Ogranka:
ing. Pehaček, ing. Bartolčić, ing. Kalabek, ing. Frčo,
ing. Vusić, ing. Vučetić, ing. Knepr, ing. Kauzlarić; uz
brojna pitanja usmjerena istim putem koja je već načeo
direktor Tarnaj. To su :


do kojega se roka treba očekivati transformacija u
trgovačko društvo;


jedno trgovačko društvo ili više;


kompatibilnost i spremnost šumarske struke za radove
po novom Zakonu o građenju;


-
licenciranje radova u šumarstvu;
stručni ispiti za šumare (državni ispiti);
biomasa i njeno korištenje u hrvatskom šumarstvu;
-
privatno poduzetništvo;
zapošljavanje naših šumarskih radnika sjekača, nakon
što im se umanji radna sposobnost;


stvaranje usmjerenog razvoja i koncepcije u svijetlu
mogućih promjena managmenta.


Za predsjednika HŠD prof. dr. Matica neupitna je postavka
o "Hrvatskim šumama" kao jakoj firmi koja ne
može propasti. On kaže "da smo se malo uspavali" jer
nismo pokušali npr. s poslovima poput izvoza žira, izvoza
šumskih sadnica, općekorisnih vrijednosti šuma i si.


Dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. Vukelić govori


o profitabilnosti šumarstva u susjednoj Mađarskoj, spominje
niske plaće zaposlenih, dampinške cijene drvne
sirovine iz susjednih zemalja, povećanje plaća u prvoj
fazi dijela managmenta i dr.
Pomoćnika direktora ing. Starčevića brinu s razlogom
nerealna planiranja radova koji se ne trebaju raditi
ako su "nedostupni". O apsurdu da poduzeće mora plaćati
vodno-slivnu naknadu, a da se ne govori o neiskorišćivanju
sporednih šumskih proizvoda, naglašava da
se na ovakav način, javnom riječju brane interesi
struke.