DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Kao uvod u stručnu raspravu predsjednik ogranka
ing. Presečan izrazio je čast i ponos svoga Ogranka, te
osobno zadovoljstvo da je danas ovdje okupljena zavidna
intelektualna snaga hrvatskoga šumarstva, koja
će zasigurno na kraju rasprave donijeti konsenzusom
Zaključke, koji će biti smjerokaz hrvatskim šumarima
za raspoznavanje pravoga puta kojim kreću šumari i
"Hrvatske šume".


Ovogodišnje obilježavanje, 125 godina organiziranog
šumarstva, na ovim prostorima Bilogorsko-Podravskog
kraja još je jedan dokaz da su "stari bardovi"
šumarstva ovoga kraja ostavili solidno odgojenu i školovanu
šumarsku - cehovsku udrugu, mlade kolege šumare,
čija je ljubav i odgovornost za nacionalno bogatstvo,
šumu, neupitna.


Ogranak Bjelovar, dao je do znanja ing. Presečan,
ocjenjuje daje ovo razdoblje u zadnje 2-3 godine koje
upravo preživljavamo, zasigurno najlošije razdoblje što
ga šumari i šumarstvo proživljavaju u zadnjih 20 godina.


"Sagledamo li naše investicije, tehničku opremljenost
i sredstva za rad, higijensko-tehničku osobnu zaštitu
i opremljenost u toj domeni, rezultate poslovanja
koji su potpuno razumljivi (ili nerazumljivi), osobito
kada se uzme u obzir nečiji odnos spram planirane dobiti
ili - gle čuda - planiranog gubitka poslovanja, odnose
i vrednovanja ljudi i vremena, te trošenja novca
glede "reorganizacije" ustrojstva "Hrvatskih šuma",
vrednovanje skupe ili jeftine proizvodnje jedinice proizvoda
(m\ ha) po pojedinim šumarijama i Upravama,
onda se ne možemo oteti dojmu da smo, blago rečeno,
neorganizirani".


Tko nam je dopustio da se tako loše vladamo prema
ovom dobru, koje je od posebnog interesa za Republiku
i ima njezinu osobitu zaštitu?


Dakle, ostaje nam da se odredimo u sljedećoj raspravi,
na način da naši zaključci ovaj puta budu obvezujući,
i da se u njima evidentno prepoznamo kao izvršitelji.


Ogranak Bjelovar se na svojim stručnim raspravama
do sada očitovao na konkretnim prijedlozima u tri
navrata.


Na posljednjoj, 102. skupštini HŠD u Zagrebu,
oduševljeno je pozdravio promišljanje o stanju
šumarstva na pragu 21. stoljeća kojeg je iznio ing. Tarnaj,
naš direktor".


Prije početka rasprave ing. Presečan posebno je na


glasio:


Zaboravimo i odbacimo centralizaciju, znamo gdje


je kobna;


Izgradimo šumarsku politiku po mjeri naše doka


zane šumarske znanosti;


Ponudimo zajedno sa drvoprerađivačima Vladi Re


publike Hrvatske rješenja koja će biti na tragu


ostvarenja globalnih ciljeva;


Iskoristimo sposobne i stručne ljude - odbacimo
političke podobnosti na stručno-ekonomskim zapovjednim
mjestima, a vođenje poslova prepustimo
najboljima medu nama;


Odgovorimo Zaključcima koji nas obvezuju na drugi
dio naslova današnje teme, a to je - Sutra JP
"Hrvatske šume", jer danas znamo gdje smo.


Poslije uvodnog izlaganja ing. Presečan uručio je
ing. Tarnaju poklon - uramljeni plakat s prošlogodišnje
izložbe fotografija "Šuma okom šumara", održane u
Bjelovaru 1998. godine povodom Dana Hrvatskog šumarstva,
te knjigu "Sto godina šumarstva Bilogorsko-
Podravske regije" iz 1974. godine, uz naznaku da se ove
godine obilježava 125 godina organiziranog šumarstva
na ovim prostorima, što će ogranak obilježiti izdavanjem
knjiga i drugim prigodnim stručnim manifestacijama.


Na kraju je prihvaćen prijedlog da zaključci današnje
stručne rasprave budu verificirani od UO ogranka
Bjelovar, uz konzultaciju s direktorom ing. Tarnajem.


Direktor "Hrvatskih šuma" ing. Tarnaj, u svom jednosatnom
nadahnutom, jednostavnom, razumljivom i
racionalnom izlaganju, skinuo je pred ovdje nazočnim
šumarskim stručnjacima sjenku nedokučivosti načina,
uzroka i razloga ovakvog gospodarenja i rezultata rada
u našemu poduzeću. Učinke i epilog toga gospodarenja
(a on je na čelu poduzeća tek 9 mjeseci!) osjećamo sve
očitije uz pozamašno uticanje - "generiranje" ovog
lošeg stanja izvana - izvan poduzeća!


Direktor Tarnaj odmah je na početku rasprave pretpostavio
i moguća nezadovoljstva s njegovim odgovorima,
jer, nije moguće govoriti o šumi - šumarstvu poduzeću,
a zaboraviti ljude. "Postoji danas strašna
neizvjesnost koja sve brine"!


Sa stručne rasprave: (slijeva M. Dergcz, S. Matić, I. Tarnaj, M.
Presečan i H. Jakovac).
(Foto: Ž. Gubijan)