DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 90     <-- 90 -->        PDF

obavljaju dopunska istraživanja u šumama, neće se
obavljati nikakvi vodotehnički zahvati sve do završetka
dopunske studije o utjecaju na šumu.


U povjerenstvo koje će prihvatiti studiju potrebno je
uključiti Šumarski fakultet u Zagrebu, Šumarski institut
u Jastrebarskom, "Hrvatske šume ", Hrvatsko
šumarsko društvo, Akademiju šumarskih znanosti,
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i predstavnike
ostalih institucija zainteresiranih za VKDS.


Osim navedenih referata i rasprava na Okruglom
stolu sudjelovali su i drugi stručnjaci i znanstvenici ko-


MEĐUNARODNA SURADNJA


STOLJEĆE SURADNJE S


Početkom 20. stoljeća, u vrijeme stvaranja Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, postojala je suradnja naših šumara
sa Šumarskim fakultetom u Miinchenu. Najbolji
dokaz te suradnje je da su na minhenskom šumarskom
fakultetu 1907. godine doktorirali naši profesori Đuro
Ncnadić i Andrija Petračić, nezaboravni tvorci
našega fakulteta i razvoja struke. Dakako daje i nadalje
nastavljena suradnja između naša dva fakulteta.


Od osamostaljenja našega fakulteta 1960. godine,
ostvareni su brojni obostrani susreti i kontakti. U međuvremenu
iz Miinchena je Šumarski fakultet preseljen
30-ak kilometara sjevernije, u novo zdanje u Freisingu.


Na temeljima tradicionalnih odnosa nastavljena je
izuzetno uspješna suradnja i u ovom desetljeću, odnosno
od osamostaljenja Hrvatske. Posebice plodnu suradnju
ostvario je u ovom razdoblju prof. P rp i ć, koji je
pored svojih kontakata posredovao u širenju suradnje s
kolegama iz Bavarske.


U ovom desetljećudr. se. MarijanGrubešić istražuje
dabra u Bavarskoj, što je rezultiralo suradnjom s
Wildbiologische Gesellschaft München i zajedničkim
(međunarodnim) istraživačkim projektom "Dabar u
Hrvatskoj". Rezultat te suradnje su reintrodukcija dabra
u Hrvatsku i brojne zajedničke aktivnosti u Bavarskoj
i Hrvatskoj znanstvenika i drugih stručnjaka šumara,
biologa i ostalih strukovnjaka. 1 ovom prilikom treba
naglasiti da su svi dabrovi poklon Bavarske Hrvatskoj,
a sve aktivnosti u Bavarskoj oko hvatanja, izrade
transportnih sanduka i prikupljanja potrebne dokumentacije,
obavljene su o trošku bavarskih institucija.


Također na Šumarskom fakultetu u Freisingu boravili
su kraće vrijeme i u više navrata naši znanstvenici


je u ovome prikazu ne navodim, jer smatram kako njihovi
prilozi nisu zanimljivi za našu struku.


Od zaključaka spominjem onaj koji se odnosi na
sljedeći Okrugli stol koji bi se trebao održati za 3 godine.
Mi smo kao struka posebno zaiteresirani za studiju
o podzemnim i površinskim vodama u utjecanom području
kanala, što ne bi smjelo proći bez mišljenja šumarske
znanosti i struke.


B. Prpić
BAVARSKIM ŠUMARIMA


Slika 1. Studenti šumarstva iz Bavarske najbolje dojmove ponesu iz
starih hrastika
Foto: M. Grubešić




ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 91     <-- 91 -->        PDF

prof. Zelimir Borzan, prof. Milan Glavaš, prof. Jo-
so Vukelić, prof. Dominik Raguž, dr. Marijan
Grubešić , a više znanstvenika iz Bavarske boravilo
je u Hrvatskoj, među kojima treba istaći prof Wolfganga
Schrödera, prof. Waltera Bä umi era, rar.
Gerharda Schwab a te njihove suradnike.


Rezultati boravaka i suradnje su velika zainteresiranost
bavarskih šumara, ponajprije znanstvenika, za dolazak,
te stručni i znanstveni rad u našoj zemlji.


Daje to zaista tako, potvrđuje i dipl. inž. šumarstva
Goran Gug i ć, sadašnji upravitelj parka prirode Lonjsko
polje, a donedavni student na minhenskom šumarskom
fakultetu. Veliki prinos prezentaciji i popularizaciji
Hrvatske dao je prof. dr. Wolfgang Schröder . On
sa suradnicima već niz godina (od 1988. godine) dovodi
grupu od 15-20 studenata na terensku nastavu u Posavinu.
Isto je planirano i ove godine, kada je u
Hrvatskoj trebao boraviti od 19. do 30. travnja, no u
posljednji trenutak zbog opravdanih razloga taj
dolazak je odgođen.


Slika2. Prof. dr. Wolfgang Schroder sa Šumarskog fakulteta u
Freisingu već niz godina svojiim studentima predstavlja
prirodne šume upravo u Posavini
Foto: M. Grubešić


U svom radnom posjetu studenti se, zahvaljujući
raznovrsnom i dobro pripremljenom programu, dobro
upoznaju s prirodnom baštinom Hrvatske, kulturom,
tradicijom i načinom života.


Radi uvida u sadržaj terenske nastave iznosimo program
koji je realizirala prošlogodišnja grupa studenata
koju je vodio prof. Schröder.


Iz tog programa koji su realizirali studenti u trajanju
od 10 dana (od 20. do 29. travnja 1998.) u kojima je uz
Posavinu bio uključen i posjet Ekocentru na otoku Cresu,
mogu se istaći sljedeće teme:


Upoznavanje s bjeloglavim supovima na Cresu, njihovim
staništem i projektom zaštite


Upoznavanje s vegetacijom otoka Cres
Analiza poljoprivrednih površina u okolici Lipovljana,
kontrast između intenzivne i ekstenzvne poljoprivrede


Upoznavanje sa specifičnostima šumske vegetacije
u nizinskim šumama Posavine (GJ Josip Kozarac -
Lipovljani)


Predstavljanje lovstva i lovnog turizma u nizinskim


šumama
Upoznavanje s projektom povratka dabra u Hrvatsku-
Žutica


Predstavljanje načina pridobivanja nafte na polju


Žutica
Predstavljanje integralnog gospodarenja šumom,
divljači, poljoprivredom, naftom, i vodama na istom
prostoru - Žutica


Predstavljanje tradicionalnog stočarstva u Posavini
Upoznavanje s posljedicama ratnih razaranja - Sunja


-
Obilazak posavskih sela s tradicionalnom arhitekturom
i rodama na krovu - Čigoč i Mužilovčica
Predstavljanje autoktonog posavskog konja
Problematika poplava, vodoprivrednih zahvata i retencija


-
Razvoj eko - turizma.
Naravno uz glavne teme koje su određene dane
obrađene, studenti su vidjeli i upoznali niz drugih
planiranih ili slučajnih detalja koji postoje u Posavini,
odnosno Lonjskom polju. Ovisno za što se pojedinac
više zanimao, postojala je mogućnost vidjeti velik broj
biljnih vrsta u šumi ili na livadama, bogatstvo faune,
posebice ptica, pa i mogućnost sresti prvi puta neku od
vrsta. Tradicionalni način života ostavljao je pojedince
u čudu, jer ne mogu vjerovati da se na jednom polju
može vidjeti toliko raznolike stoke i domaćih životinja
bez nadzora, gdje se životinje brinu same o sebi.




ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Naravno daje bilo prilike upoznati se i s našom tradicionalnom
gostoljubivošću, kao i s domaćim specijalitetima.


Iako studenti ovdje dolaze po prvi puta, a cilj im je
vidjeti nešto i naučiti, ipak ne dolaze nepripremljeni.
Naime, svaki od sudionika u ovoj terenskoj nastavi pripremi
po jedan tematski referat kojeg iznosi pred
ostalima, kada je ta tema na redu.


Nakon završetka terenske nastave i povratka u Njemačku
studenti sređuju dojmove, prikupljene podatke i
zajednički izrađuju prikaz svih detalja koje su vidjeli i
naučili, te ih objedinjuju u jednoj knjizi koja je ujedno i
izvješće s obavljene terenske nastave.


U znak zahvale, redovito dostave barem po jedan
primjerak na Šumarski fakultet u Zagreb, kako bi i nama
ostali svi podaci o toj grupi studenata.


LMU


Exkursion Kroatien
April 1998


Lehrstuhl
für


Wildbiologie


pbrstwissenschaftliche
pjkultät
peising


U Knjizi se uz dnevnik rada nalaze svi referati koji
su ranije pripremljeni i izloženi u sklopu određene teme.
Uz tekst u knjizi nalaze se orginalne fotografije nastale
na terenu, a kojih su autori sami studenti. Vrijedan
dio u tome radu je i popis svih sudionika terenske
nastave, kao i svih onih koji su u Hrvatskoj pomogli da
ta nastava što bolje uspije, odnosno svih onih koji su
pružili gostoprimstvo.


Pxkursion Kroatien. April 199K


Die Geschichte Kroatiens


Kaiser Theodosius teilt das Römische gen das üsmanische Reich. Die dalmaReich
zwischen seinen zwei Söhnen tinischen Küstenstädte und Inseln wurauf.
Donau und Drina bilden nun die den als Folge des eines ThronfolgeGrenze
zwischen Weströmischen und kampfes an Venedig "verkauft", unter
Oströrnischen Reich. Noch heute teilt dessen Herr
diese Grenz* die südslawischen Länder schart sie bis zum Untergang Venedigs
Slowenien, Kroatien und Bosnien Her1797
blieben.
zegowina von Serbien mil dem Kosovo,
Montenegro, Mazedonien und Buigari


1526 wird die ungarische Armee von


den Türken geschlagen, daraufhin kürt


der kroatische Adel die Habsburger zu
7Jhd: Kroaten wandern aus dem im kroatischen und ungarischen Königen.
Norden an Elbe, Oder und Weichsel Sie bleiben bis zum Ende des Ersten
liegenden Weißkroatien in die römiWeltkriegs
auf dem kroatischen Thron.
schen Provinzen Iliyriciim, Dalmatia


und Pannonia ein. 1535 errichten die Österreicher auf dem
Der erste kroatische König Tomislav I Gebiet des Kroatiens, das durch die
gründete das Königreich Kroatien, intürkischen
Überfalle auf einen winzigen
dem er die in kroatisches Gebiet eingeRest
zusammengeschrumpft war, eine
fallenen Ungarn über die Drau zurückMilitärgrenze
gegen das Osmanische
drängte und das dalmatische FürstenReich,
die aber verwaltungsmäßig nicht
tum mit dem pannonischen Fürstentum zu Kroatien gehörte,
vereinte. Seit diesem Zeitpunkt ist
Kroatien in das lateinische Westeuropa


1593 besiegten die Kroaten die Türken,
integriert. Davon zeugen auch an die


stoppten ihren Vormarsch und beendehundert
vorromanische Kirchen aus


ten dadurch den 100-jährigen Krieg,
dieser Zeit und der Zagreber Dom, der


Doch erst als
mit seiner großen Bibliothek ein Zentrum
der Gelehrsamkeit wurde.


1683 die Türken vor Wien standen, or


ganisierte ganz Mitteleuropa einen Be1102:
Nachdem die nationale Herrfreiungskrieg
gegen die Türken, woscherdynastie
ausgestorben war, schloß durch mehrere türkisch besetzte Teile
der kroatische Adel mit Ungarn einen Kroatiens befreit wurden. Das
Vertrag über die Bildung einer Personalunion
ab. in dieser Union blieb iS.Jhd. ist eine Zeit des Verschnaufens


Kroatien im Prinzip bis zum Ende des und Wiederaufbau für Kroatien.
Ersten Weltkriegs, obwohl sich im


1815 nach dem Wiener Kongress,
14.Jhd. die Besitzverhältnisse im Balkommt
Dalmatien zu Österreich, wähkan
aufgrund kriegerischer Auseinanrend
Nordkroatien an Ungarn gebunden
dersetzungen zwischen Christen und bleibt.
Moslems (Ösmanisches Reich) immer
wieder änderten. Kroatien diente im 1848 feiert das kroatische Heer große


Verlauf der Jahre auch als "Puffer" gemilitärische
Erfolge gegen die ungari-


U pojedinim referatima ili obrađenim temama, glede
činjenice da su se studenti pripremali znatno prije
dolaska u Hrvatsku, vidljiv je nedostatak adekvatne
stručne i informativne literature o Hrvatskoj u njihovim
knjižnicama, jer se u tim tekstovima primjerice može
naći izraz "jugoslavenska obala" ili isječak iz tematskih
karata na kojima još stoji natpis Yugoslavia. O tome
ćemo u budućnosti posebno voditi računa te ukazati
na ispravno stanje.


Uvijek na kraju terenske nastave studenti puni dojmova
izražavaju veliku zahvalnost za sve ono što su vidjeli
i naučili, a nesumnjivo je da su saznanja o
Hrvatskoj kudikamo bolja nego prije dolaska u Hrvatsku
i da se i njihovim posjetom širi krug prijatelja. Gotovo
svi su iskazali želju da ponovno posjete Hrvatsku.


Protekle godine uz prof. Schröder a sa studentima,
Posavinu je posjetila još jedna grupa bavarskih studenata
na čelu s prof. dr. Walterom Bäumlerom, koja je
u Posavini boravila od 13. do 21. lipnja.


Među studentima koji su tom prilikom došli na terensku
nastavu bilo je i onih koji su boravili u Hrvatskoj
i s prethodnom grupom, a prema njihovim riječima
bilo je puno više onih koji su željeli ponovno na terensku
nastavu u Posavinu, no broj mjesta je ograničen,




ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Exkursion Kroatien. April 199K


Die Slavonischen Auwälder


A
A
uwälder sind Niederungen, die
von Nalur aus bei Hochwasser
überschwemmt werden. Sie
Hoch- und Niedrigwasser. Oberflä
hennestalr, Lebensbedingungen und
Ari^nmsammensetzung werden somit
-lurch die Dynamik des Flusses bestimmt.


I liese Wasserstandsdyniirnilf variiert
war in Zeit, Starke und Dauer des
Hochwassers, läßt sich aber grob in
Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- oder
Wintorhnchwasser unterteilen. Benimmt
ict diese Dvnamik durch den
Witterungsverlauf in den verschic
Hfnen Einzugsgebieten der Sava, also


™ ttlAm Hnrrh dip NptwnflÖRRe.


Anrh das (Grundwasser ist von der


Wasserstandsdvnamik des Musses necinflußt.
Während kurzfristig nur di-r
unmittelbare Bereich betroffen ist, kan"
sich langfristig der Wasserstand K>«
über die Grenzen des Anwa!

Der Einfluß besteht darin, daß hei
Hochwasser das Wasser vom Fluß .<:
Grundwasser Hießt, bei N ledngwasse´
Hie Flicßrichtitng umgekehrt ist. Durch


rlwxp* Hin unit Her uvrrlcn /lio Pnwn


im Boden freigehalten und verstopf**"
nicht, was bei kanalisierten Flüssen dpr
Fall ist, wenn die Dynamik verloren
geht. Die Folge ist, daß das Wasser
nicht mehr unterirdisch abfließen kann


Durch diese Dynamik wird auch aktiv
der Standort und die Vegetation verändert,
da das schneit fhVRpnHp H^-Kv^,-


Schweinehut im
Lonjsko Folje


I
I
n den Stromtälem der Kupa, Drava
und Sava, in Slavonicn und im Srijem
sind heute noch Formen der
traditionellen Viehzucht zu Deonaenten,
wie es bis zur 2. Haltte des 19. Jahrriunoerts
Beispielsweise auch noch in
Norawestdeutschland typisch war.
Seit eh undjeh sieht die hauerliche Bevölkerung
Slaviniens in der SchweinecUCOt
den wichtigsten Zweig der
viehwirtscnatt.
nemencenswert ist, daß die Bauern alien
geseizHcnen verooien zum iruiA


1 pro
Veterinärwesen: Rrhaltung der alten
Schweinrassen als Trager wichtiger genetischer
Informationen


Naturschutz: Erhalt una der extensiven
Wirtschaftsform als landschaltsokologischer
Faktor


ihre Schweine weiterhin zur Ober- und
Erdmast in die Wälder eintreiben.
Der kroatische Landtag hat tyyu im
LonjsKo t´oije die scnucucaiegorie park
prirode (NaturparKj zuerkannt, es weiden
zum ersten mal diese alten Nuizungsturmen
unter Schutz gestellt
Aher es Destenen aucn ZiKUCOQiiwnzwischen
den Detroitencn Interessen:,grupjJCH.


contra
Forstwirtschaft: Ausschaltung der-
Schweine als biotischer Schadfaktor, insbes.
in Bezug auf Verjüngung u. Rhizosphäre
Landwirtschaft: Umschaltung auf intensivere
Formen der Schweinezucht,
marktgerechte Rassen, Modernisierung,
intensivere Flächennutzung


Jätierschaft: Becinträchtiguna des Jagdbetriebes
durch Störung und Vcrgrämung
des Wildes


a prednost su imali oni koji još nisu bili kod nas. Program
rada, kao i područje na kojemu se program realizirao
bio je djelomično jednak kao i za prethodnu grupu,
no bilo je i nekih novina u programu, ponajviše
zbog interesa studenata i svrhe posjeta te profesora koji
ih je vodio.


Exkursion Kroatien, April 1998


Flußdynamik und Wasserwirtschaft


D
D
rei Quellgehiete speisen die
Sava auf ihrem 917 km langen
Weg, bis sie bei Belgrad in die
Donau mündet, wo sie bis zu 30% des
Wasservolumens stellt: Das morphologisch
flache Zwischenstromland zur
Drau, das Dinarische Bergland in Bosnien
und die Sava selbst, die zwischen
Karawanken und Julischen Alpen entspringt.
Das Einzugsgebiet umfaßt
rund 10000km´.


Verschiedene klimatologische Faktoren
wie starke Frühjahrs- oder Herbstniederschläge
oder Schneeschmelze transportieren
aus diesen Gebieten abwechselnd
große Wassermengen in den
Hauptfiuß und lassen diesen oder die
zufließenden Nebenflüsse über die Ufer
treten und Überschwemmen in unregelmäßigen
Zeitabständen Teile der
Pannonischen Tiefebene. Teilweise
kommt es durch Aufstauen der Nebenflüsse
in diesen zu einer Umkehrung
der Fließrichtung und es stellt sich die
für die Sava-Niederung typische , unregelmäßige
Überschwemmungsdynamik
ein. Die ehemaligen und aktuellen
Überflutungsgebiete zeigt die Karte.


Wegen dem geringen Gefälle der Ebene
ab Zagreb (4 cm/km Flußlauf) und der
starken Sedimentfracht des Hauptflusses
bildet die Sava großzügige Mäander
aus, Sedimentation am verwirbelten
Uferbereich führt zu einer natürlichen
Damtnuferbildung. Weitere Sedimentation
erhöht das Flußbett, der Fluß erhebt
sich aus dem Tiefland über die
Umgebung. Dadurch werden Neben


flüsse gezwungen über weite Strecken
parallel zu fließen (z.B. Lonja im
Lonjsko Polje).


Unregelmäßige Hochwasserstände im
Jahresverlauf (v.a. März/April und November/
Dezember) aus verschiedenen
Einzugsgebieten und große Unterschiede
zwischen Hochwasser und Niedrigwasser
prägen das natürliche Wasserregime
der Sava. Bei Hochwasser kann es
zum Durchbrechen von Mäandern
kommen, entstandene Altarmc bleiben
bestehen oder fallen trocken.


Eine Besiedelung war zunächst nur
durch Anpassung an die natürlichen
Gegebenheiten möglich. Die Häuser
wurden auf dem natürlichen Damm
errichtet und die Überschwemmungsdynamik
forderte eine bestimmte
räumliche Abfolge von Landnutzungsformen.


Erste Bestrebungen menschlichen Eingreifens
in die ungeregelte Hochwasser-
und Überschwemmungsdynarnik
erwachsen mit dem Beginn des Technischen
Zeitalters. Das „gesetzlich concessionirte
Consortium für die Trokkenlegung
des Lonjsko PoIje"(etwa
1870) plant Trockenlegungen und verstärkte
Kanal- und Deichbauten mit
Eingriffen wie künstlichen Durchbrüchen
von Mäandern. Land für die
Landwirtschaft soll gewonnen werden,
doch das Überschwemmungsrisiko für
Flur und Siedlung bleibt.


Prva grupa studenata boravila je u vrijeme kada počinje
razvoj vegetacije, dok se druga grupa srela s vrlo
bujnom vegetacijom, tako da su slike Posavine potpuno
različite. Studenti i profesori jednako su bili impresionirani
viđenim i doživljenim.


Da bi opći dojam i uspješnost u obavljanju terenske
nastave i predstavljanje Hrvatske, njenih šuma i šumarstva
bilo što bolje, pobrinuli su se djelatnici Šumarskog
fakulteta iz Zagreba, a velika pomoć dobivena je od
djelatnika JP "Hrvatske šume". Oni su na pojedinim lokacijama,
vezano uz pojedinu tematiku, stručno predstavili
način rada i dostignuća u gospodarenju prirodnim
šumama Posavine. Ovu terensku nastavu gostiju iz
Bavarske, u velikoj su mjeri obogatili svojim stručnim
znanjem i radom te poznavanjem svekolike problematike
u gospodarenju prirodnim šumama Posavine
djelatnici uprava šuma Zagreb i Sisak, na čijem području
se spomenuti program i odvijao.