DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 90     <-- 90 -->        PDF

obavljaju dopunska istraživanja u šumama, neće se
obavljati nikakvi vodotehnički zahvati sve do završetka
dopunske studije o utjecaju na šumu.


U povjerenstvo koje će prihvatiti studiju potrebno je
uključiti Šumarski fakultet u Zagrebu, Šumarski institut
u Jastrebarskom, "Hrvatske šume ", Hrvatsko
šumarsko društvo, Akademiju šumarskih znanosti,
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i predstavnike
ostalih institucija zainteresiranih za VKDS.


Osim navedenih referata i rasprava na Okruglom
stolu sudjelovali su i drugi stručnjaci i znanstvenici ko-


MEĐUNARODNA SURADNJA


STOLJEĆE SURADNJE S


Početkom 20. stoljeća, u vrijeme stvaranja Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, postojala je suradnja naših šumara
sa Šumarskim fakultetom u Miinchenu. Najbolji
dokaz te suradnje je da su na minhenskom šumarskom
fakultetu 1907. godine doktorirali naši profesori Đuro
Ncnadić i Andrija Petračić, nezaboravni tvorci
našega fakulteta i razvoja struke. Dakako daje i nadalje
nastavljena suradnja između naša dva fakulteta.


Od osamostaljenja našega fakulteta 1960. godine,
ostvareni su brojni obostrani susreti i kontakti. U međuvremenu
iz Miinchena je Šumarski fakultet preseljen
30-ak kilometara sjevernije, u novo zdanje u Freisingu.


Na temeljima tradicionalnih odnosa nastavljena je
izuzetno uspješna suradnja i u ovom desetljeću, odnosno
od osamostaljenja Hrvatske. Posebice plodnu suradnju
ostvario je u ovom razdoblju prof. P rp i ć, koji je
pored svojih kontakata posredovao u širenju suradnje s
kolegama iz Bavarske.


U ovom desetljećudr. se. MarijanGrubešić istražuje
dabra u Bavarskoj, što je rezultiralo suradnjom s
Wildbiologische Gesellschaft München i zajedničkim
(međunarodnim) istraživačkim projektom "Dabar u
Hrvatskoj". Rezultat te suradnje su reintrodukcija dabra
u Hrvatsku i brojne zajedničke aktivnosti u Bavarskoj
i Hrvatskoj znanstvenika i drugih stručnjaka šumara,
biologa i ostalih strukovnjaka. 1 ovom prilikom treba
naglasiti da su svi dabrovi poklon Bavarske Hrvatskoj,
a sve aktivnosti u Bavarskoj oko hvatanja, izrade
transportnih sanduka i prikupljanja potrebne dokumentacije,
obavljene su o trošku bavarskih institucija.


Također na Šumarskom fakultetu u Freisingu boravili
su kraće vrijeme i u više navrata naši znanstvenici


je u ovome prikazu ne navodim, jer smatram kako njihovi
prilozi nisu zanimljivi za našu struku.


Od zaključaka spominjem onaj koji se odnosi na
sljedeći Okrugli stol koji bi se trebao održati za 3 godine.
Mi smo kao struka posebno zaiteresirani za studiju
o podzemnim i površinskim vodama u utjecanom području
kanala, što ne bi smjelo proći bez mišljenja šumarske
znanosti i struke.


B. Prpić
BAVARSKIM ŠUMARIMA


Slika 1. Studenti šumarstva iz Bavarske najbolje dojmove ponesu iz
starih hrastika
Foto: M. Grubešić