DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Za Simpozij je prijavljeno 28 sudionika iz 10 europskih
zemalja te 9 znanstvenika i istraživača sa Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Prijavljena su 24 referata.
Osim stranih i domaćih znanstvenika u rad Simpozija
uključiti će se 10 stručnjaka iz Direkcije JP "Hrvatske
šume" p. o. Zagreb i Uprava šuma Delnice, Senj i Ogulin
te operativni šumarski stručnjaci na prikaznim objektima.
Takav oblik permanentnog obrazovanja odraz
je i nastavak dugogodišnje sustavne suradnje šumarskih
znanstvenoistraživačkih institucija s operativnim
šumarskim stručnjacima Hrvatske.


Zaželimo Simpoziju uspješan i plodonosan rad.


Organizacijska struktura Simpozija
Oganizator: Šumarski fakultet Sveučilišta u


Zagrebu


Zavod za iskorištavanje šuma
Suorganizatori: Šumarski institut Jastrebarsko
J.P."Hrvatske šume", p. o. Zagreb


Pokrovitelji: Ministarstvo znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
Republike Hrvatske
Sveučilište u Zagrebu
Akademija šumarskih znanosti, Zagreb


Počasni odbor:
Prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs , ministrica znanosti
i tehnologije
Mr. se. Ivan Đurkić , ministar poljoprivrede i šumarstva
Prof. dr. se. Branko Jeren , rektor Sveučilišta u
Zagrebu
Prof. dr. sc. Joso Vu k e 1 i ć, dekan Šumarskog fakulteta
Ivan Tarnaj , dipl. inž. šum., direktor JP "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb


Dr. se. Joso G r a č a n, ravnatelj Šumarskog instituta
Jastrebarsko
Prof. dr. sc. Slavko M a t i ć, predsjednik Akademije
šumarskih znanosti
Prof. dr. sc. Roko B e n i ć


Radni odbor Simpozija:
Prof. dr. sc. AnteP.B. Krpan , predsjednik
Prof drsc. Stanislav Sever, zamjenik predsjednika
Mr. sc. Josip Dundović , pomoćnik direktora JP
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb
Izv. prof dr. se. Nikola Lukić , prodekan Šumarskog
odsjeka
Prof. dr. sc. Ivica Grbac , prodekan Drvnotehnološkog
odsjeka
Doc. dr. Dragutin Pičman , predstojnik ZlŠ-a
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković
Andrija Štefančić , dipl. inž. šum., stručni suradnik
za. iskorištavanje šuma UŠ Našice
Herman Sušnik , dipl. inž. šum., upravitelj UŠ
Delnice
Jurica Tomljanović , dipl. inž. šum., upravitelj
UŠ Senj
Doc. dr. se. Dubravko Horvat
Mr. sc. Željko Zečić


Tajništvo Simpozija:
Prof dr. se. Ante P. B. K r p a n
Doc. dr. sc. Dubravko Horvat
Doc. dr. Dragutin Pičman
Mr. sc. Tibor P e n t e k, dipl. inž. šum.
Tomislav Porsinsky, dipl. inž. šum.
Marijan Š u š nj a r, dipl. inž. šum.


Prof. dr.se. A. PB . c
Marijan Šušnjar, dipl. inž. šum.


GOSPODARSKO POVEZIVANJE DUNAVA S JADRANOM
Okrugli stol, Osijek 3. 6. 1999.


Okrugli stol pod naslovom: Gospodarsko poveOkrugli
stol je prema sadržaju i tijeku izlaganja pozivanje
Dunava s Jadranom organizirao je Zavod za dijeljen u četiri dijela i to:
znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i


1. Uvodna izlaganja
umjetnosti Osijek. Motiv njegova održavanja trebao
2. Izlaganja i rasprava pozvanih znanstvenika i
je biti početak gradnje kanala Dunav-Sava, što se po


stručnjaka


kazalo preuranjenim.


3. Viđenje projekta znanstvenika iz Republike
Tema okruglog stola je i naslov projekta osječkoga


Mađarske s raspravom sudjelovatelja i


Zavoda HAZU, kojega je sufinanciralo Ministarstvo


4. Zaključak
znanosti i tehnologije, a koordinator je prof dr. sc. Ivan
Legac iz Instituta za građevinarstvo Hrvatske u Skup je otvorio i nazočne pozdravio prof dr. sc.
Zagrebu. Julio Martinčić , voditelj Zavoda HAZU u Osijeku