DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Referati i rasprave obrađuju težišne točke i aktualne
probleme iskorištavanja šuma poput mehanizacije, refleksije
mehanizacije na uzgoj šuma, oblike organizacije
pogona i organizacije rada, životnog okruženja i socijalne
uloge šume, ergonomije i humanizacije rada,
mehanizacije uzgojnih i drugih šumskih radova, sitne
mehanizacije, tehnologije dobivanja drva u nizini, prigorskim,
brdskim i planinskim područjima u proredama
i ostalim vrstama sječa, biomase i uporabe biomase,
otvaranja šuma šumskim prametnicama, projektiranja
i gradnje šumskih prometnica, transporta drva
po bespuću, glavnih i sporednih šumskih proizvoda,
normizacije šumskih drvnih proizvoda, procesa visokoškolskog
obrazovanja i utjecaja razvoja šumske tehnike
i okruženja na obrazovni profil šumarskog inženjera
i si.


Na ekskurzijama se prezentiraju dostignuća i raspravljaju
konkretni stručno-znanstveni problemi zemlje
domaćina.


Redoslijed održavanja Simpozija:


1. 1966. Zvolen, ČSFR - Slovačka
2. 1968. Sopron, Mađarska
3. 1969. Ljubljana, Slovenija
4. 1970. Poznan, Poljska
5. 1971. Beč, Austrija
6. 1972. Minsk, Bjelorusija
7. 1973. Reinbek - Münchenhoff, Njemačka
8. 1974. Helsinki, Finska
9. 1975. Zvolen, Slovačka
10. 1976. Plovdiv, Bugarska
11. 1977. Garpenberg Švedska
12. 1978. Tharandt - Grillenburg, Njemačka
13. 1979. Varšava- Szczecin, Poljska
14. 1980. Sopron, Mađarska
15. 1981. Solun, Grčka
16. 1982. Beč, Austrija
17. 1983. Zagreb - Zalesina, Hrvatska
18. 1984. Oslo - Honne, Norveška
19. 1985. Reinbek - Dimelstadt, Njemačka
20. 1986. Brno, ČSFR - Češka Republika
21. 1987. Helsinki, Finska
22. 1988. Varšava - Poznan, Poljska
23. 1989. Tharandt, Njemačka
24. 1990. Garpenberg, Švedska
25. 1991. Sofija, Bugarska
26. 1992. Beč, Austrija
27. 1993. Solun, Grčka
28. 1994. Zürich, Švicarska
29. 1995. Sopron, Mađarska
30. 1996. Moskva, Rusija
31.1997. Brno, Češka Republika
32. 1998. München - Freising, Njemačka
33. 1999. Zalesina, Delnice, Senj - Hrvatska
Budući daje središte Simpozija Srednja Europa, tradicionalno
je službeni jezik njemački. Inače Simpozij
okuplja znanstvenike od Skandinavije do Grčke i od
Švicarske do Rusije. Do sada je u radu Simpozija sudjelovalo
17 zemalja.


Prošle godine Simpozij je po 5. put održan u Njemačkoj
od 9 do 14. srpnja. Organizator, Šumarski fakultet
u Frcisingu, Katedra za šumarsku znanost o radu,
termin održavanja povezao je s međunarodnom izložbom
"Interforst ´98" München, uz dvodnevne ekskurzije
i tri glavne teme za referate i rasprave i to:


I. Snošljiva primjena šumarske tehnike
II. Ergonomija pri šumskim radovima
III. Tehnika i načini privlačenja drva
Svaka tema sadržavala je prosječno 5 referata, koji
su objavljeni u zborniku radova. Zainteresirani Zbornik
mogu naći u Zavodu za iskorištavanje šuma Šumarskog
fakulteta Zagreb. Uz stručni program ekskurzije uobičajeno
obuhvaćaju i kulturni program.


Ove godine Simpozij se po drugi puta održava u Hrvatskoj
u organizaciji Šumarskog fakulteta Zagreb, Zavoda
za. iskorištavanje šuma. Suorganizatori su Šumarski
institut Jastrcbarsko i "Hrvatske šume" p.o. Zagreb.
Supokrovitelji su hrvatske znanstvene i šumarske institucije:
Ministarstvo znanosti i tehnologije, Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva, Sveučilište u Zagrebu i
Akademija šumarskih znanosti.


Moto i glavna tema Simpozija je "Mehaniziranje
šumskoga rada na razmeđu tisućljeća - stanje i pogledi
na budućnost". Podteme se odnose na razvojna motrišta,
biomasu, gradnju šumskih cesta i primjenu suvremenih
pomagala pri projektiranju i gradnji te gledišta
o tehničkom i tehnološkom statusu i mogućim pravcima
razvoja, sve kroz sagledavanja ekoloških problema
izazvanih kompleksom eksploatacije šuma i socijalne
uloge šume.


Budući će se Simpozij održati od 1. do 7. srpnja
1999., za mjesto održavanja odabrane su ponovno Delnice
kao predstavnik prebornog gospodarenja jelovobukovim
šumama u Hrvatskoj, u kojima se u to vrijeme
odvijaju redoviti eksploatacijski radovi. U stručni program
uključene su Uprave šuma Delnice i Senj, fakultetski
objekt u Zalesini, MGP Delnice, d.o.o., pilane i
drvna preradba u Lokvama i Gerovu te nacionalni parkovi
Risnjak i Plitvička jezera. Kulturni program obuhvaća
grad Senj, Opatiju i povijesno jezgro Zagreba.