DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 85     <-- 85 -->        PDF

miku) u njihovom razvoju, kao i slične biološke značajke
ovih vrsta, što uključuje i međuvrsnu hibridizaciju.


Bazna kolekcija klonova crne topole (EUFORGEN
core collection) u kojoj su zastupljena po dva klona iz
svake zemlje, razmnožena je i dostavljena u različite
europske znanstvene institucije, kako bi se obavila ispitivanja
izoenzima i genetskih markera na području rasprostranjenosti
ove vrste. Također je nadopunjena baza
podataka o dosadašnjim selekcioniranim i razmnoženim
klonovima koji se nalaze u klonskih arhivima pojedinih
zemalja, a moguće je njihovo pretraživanje putem
Interneta. Izrađen je CD foto koji sadrži ukupno 134
izabrana diakolora, a bit će umnožen kako bi omogućio
zainteresiranima za njihovo korištenje bez zaštite au


torskih prava. Vrlo važna zadaća EUFORGEN-a je i
promicanje svijesti u javnosti o važnosti genetskih
potencijala šumskog drveća i očuvanja šumskih
ekosustava.


Zaključno je nakon provedenog glasovanja svih sudionika
za novog predsjednika izabran Sven de Vri es
(Nizozemska), a za njegova potpredsjednika Davorin
Kajb a (Hrvatska). Predviđeno je da se sljedeći sastanak
Populus nigra mrežnog plana, održi zajedno s podnošenjem
godišnjeg izvješća europskog projekta EUROPOP,
a koji će se održati tijekom veljače 2000. godine
u Avignonu (Francuska).


Doc. dr. se. Davorin Kajba


PRVI STRUČNI SASTANAK ZA PRAĆENJE TREĆE I PRIPREMU ČETVRTE
MINISTARSKE KONFERENCIJE O ZAŠTITI EUROPSKIH ŠUMA


Prvi stručni sastanak nakon Treće ministarske konferencije
o zaštiti europskih šuma u Lisabonu održanje
u Beču od 31. ožujka do 1. travnja 1999. godine. Sastanku
su bila nazočna 62 predstavnika iz 26 zemalja
potpisnica, 10 promatračkih organizacija te ostale nadležne
institucije.


Ovakvo međunarodno okupljanje šumarskih stručnjaka
pokušalo je pomiriti teoriju i praksu i ukazati na
sve nedostatke i proturječnosti vezane uz potpisivanje
Rezolucija. Željelo se potaknuti zemlje potpisnice da
sve Strasbourške, Helsinške i Lisabonske rezolucije
konačno zazive i u praktičnom životu svakog šumara.


Mnoge skandinavske i zapadnoeuropske zemlječlanice
već duže vrijeme sudjeluju u međunarodnim
projektima širih razmjera i zapošljavaju čitave timove
šumarskih stručnjaka za pojedina područja. Predstvnici
nekih zemalja u tranziciji suočeni s ubrzanim tempom
razvoja šumarske struke, ovom su prilikom izrazili potrebu
međusobnog okupljanja i razmjene iskustava. Poznato
je koliko je Europski kontinent još uvijek pun suprotnosti
kada je riječ o gospodarenju šumama -jer ni


je svejedno gospodariti s 85% šuma u državnom vlasništvu
(Pojjska) ili s 85% šuma u privatnom vlasništvu
(Austrija). Privatno vlasništvo još je jednom potvrđeno
kao neprikosnoveno. Ovisno o politici pojedine zemlje,
sve se češće dozvoljava privatnim vlasnicima sudjelovanje
u šumarskoj politici svoje Vlade.


Nadalje, predloženo je da se više pozornosti posveti
obrazovnim programima za djecu, kako bi se što ranije
uključila u tečajeve i radionice na nacionalnom i lokalnom
planu.


Stav je Ministarstva poljoprivrede i šumarstva da
naši šumarski stručnjaci trebaju biti aktivno uključeni u
rad ovakvih međunarodnih skupova. Na ovom sastanku
Republiku Hrvatsku predstavljali su doc. dr. Boris
Hrašove c sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu i Zeijka
I vanovi ć iz Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
Svi materijali vezani uz rad ovoga Povjerenstva nalaze
se u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.


Željka Ivanović
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva


USUSRET 33. MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU "MEHANIZIRANJE ŠUMSKOGA RADA"
Šumarski fakultet Zagreb, Zavod za iskorištavanje šuma


Zalesina, Delnice, Senj 1 - 7. srpnja 1999.


Od 1966. godine susreću se profesori, pedagozi i
znanstvenici iz 17 zemalja Europe na simpoziju "Mehaniziranje
šumskoga rada", kako bi plodonosno raspravili
o važnim problemima na području mehaniziranja
šumskih radova. Simpozij se organizira svake godine
u drugoj zemlji prema utvrđenom rasporedu i traje 4 do
6 dana. Rad simpozija odvija se putem referata, stručno-
znastvenih ekskurzija i rasprava o dominantnim
temama znanstvenoistraživačke, stručne ili pedagoške


problematike. Takva međunarodna suradnja omogućuje
upoznavanje sa dostignućima zemlje domaćina, godišnju
razmjenu dostignuća iz kruga zemalja sudionica
i pregled svjetskih trendova razvoja tehnike i tehnologije
eksploatacije šuma i mnogih dodirnih znanstvenih
područja. Ostali dosezi Simpozija odnose se na mnoge
točke zajedničke suradnje pojedinaca i institucija u istraživačkim
i obrazovnim procesima.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Referati i rasprave obrađuju težišne točke i aktualne
probleme iskorištavanja šuma poput mehanizacije, refleksije
mehanizacije na uzgoj šuma, oblike organizacije
pogona i organizacije rada, životnog okruženja i socijalne
uloge šume, ergonomije i humanizacije rada,
mehanizacije uzgojnih i drugih šumskih radova, sitne
mehanizacije, tehnologije dobivanja drva u nizini, prigorskim,
brdskim i planinskim područjima u proredama
i ostalim vrstama sječa, biomase i uporabe biomase,
otvaranja šuma šumskim prametnicama, projektiranja
i gradnje šumskih prometnica, transporta drva
po bespuću, glavnih i sporednih šumskih proizvoda,
normizacije šumskih drvnih proizvoda, procesa visokoškolskog
obrazovanja i utjecaja razvoja šumske tehnike
i okruženja na obrazovni profil šumarskog inženjera
i si.


Na ekskurzijama se prezentiraju dostignuća i raspravljaju
konkretni stručno-znanstveni problemi zemlje
domaćina.


Redoslijed održavanja Simpozija:


1. 1966. Zvolen, ČSFR - Slovačka
2. 1968. Sopron, Mađarska
3. 1969. Ljubljana, Slovenija
4. 1970. Poznan, Poljska
5. 1971. Beč, Austrija
6. 1972. Minsk, Bjelorusija
7. 1973. Reinbek - Münchenhoff, Njemačka
8. 1974. Helsinki, Finska
9. 1975. Zvolen, Slovačka
10. 1976. Plovdiv, Bugarska
11. 1977. Garpenberg Švedska
12. 1978. Tharandt - Grillenburg, Njemačka
13. 1979. Varšava- Szczecin, Poljska
14. 1980. Sopron, Mađarska
15. 1981. Solun, Grčka
16. 1982. Beč, Austrija
17. 1983. Zagreb - Zalesina, Hrvatska
18. 1984. Oslo - Honne, Norveška
19. 1985. Reinbek - Dimelstadt, Njemačka
20. 1986. Brno, ČSFR - Češka Republika
21. 1987. Helsinki, Finska
22. 1988. Varšava - Poznan, Poljska
23. 1989. Tharandt, Njemačka
24. 1990. Garpenberg, Švedska
25. 1991. Sofija, Bugarska
26. 1992. Beč, Austrija
27. 1993. Solun, Grčka
28. 1994. Zürich, Švicarska
29. 1995. Sopron, Mađarska
30. 1996. Moskva, Rusija
31.1997. Brno, Češka Republika
32. 1998. München - Freising, Njemačka
33. 1999. Zalesina, Delnice, Senj - Hrvatska
Budući daje središte Simpozija Srednja Europa, tradicionalno
je službeni jezik njemački. Inače Simpozij
okuplja znanstvenike od Skandinavije do Grčke i od
Švicarske do Rusije. Do sada je u radu Simpozija sudjelovalo
17 zemalja.


Prošle godine Simpozij je po 5. put održan u Njemačkoj
od 9 do 14. srpnja. Organizator, Šumarski fakultet
u Frcisingu, Katedra za šumarsku znanost o radu,
termin održavanja povezao je s međunarodnom izložbom
"Interforst ´98" München, uz dvodnevne ekskurzije
i tri glavne teme za referate i rasprave i to:


I. Snošljiva primjena šumarske tehnike
II. Ergonomija pri šumskim radovima
III. Tehnika i načini privlačenja drva
Svaka tema sadržavala je prosječno 5 referata, koji
su objavljeni u zborniku radova. Zainteresirani Zbornik
mogu naći u Zavodu za iskorištavanje šuma Šumarskog
fakulteta Zagreb. Uz stručni program ekskurzije uobičajeno
obuhvaćaju i kulturni program.


Ove godine Simpozij se po drugi puta održava u Hrvatskoj
u organizaciji Šumarskog fakulteta Zagreb, Zavoda
za. iskorištavanje šuma. Suorganizatori su Šumarski
institut Jastrcbarsko i "Hrvatske šume" p.o. Zagreb.
Supokrovitelji su hrvatske znanstvene i šumarske institucije:
Ministarstvo znanosti i tehnologije, Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva, Sveučilište u Zagrebu i
Akademija šumarskih znanosti.


Moto i glavna tema Simpozija je "Mehaniziranje
šumskoga rada na razmeđu tisućljeća - stanje i pogledi
na budućnost". Podteme se odnose na razvojna motrišta,
biomasu, gradnju šumskih cesta i primjenu suvremenih
pomagala pri projektiranju i gradnji te gledišta
o tehničkom i tehnološkom statusu i mogućim pravcima
razvoja, sve kroz sagledavanja ekoloških problema
izazvanih kompleksom eksploatacije šuma i socijalne
uloge šume.


Budući će se Simpozij održati od 1. do 7. srpnja
1999., za mjesto održavanja odabrane su ponovno Delnice
kao predstavnik prebornog gospodarenja jelovobukovim
šumama u Hrvatskoj, u kojima se u to vrijeme
odvijaju redoviti eksploatacijski radovi. U stručni program
uključene su Uprave šuma Delnice i Senj, fakultetski
objekt u Zalesini, MGP Delnice, d.o.o., pilane i
drvna preradba u Lokvama i Gerovu te nacionalni parkovi
Risnjak i Plitvička jezera. Kulturni program obuhvaća
grad Senj, Opatiju i povijesno jezgro Zagreba.