DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 84     <-- 84 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PETI SASTANAK EUFORGEN Populus nigra MREŽNOG PLANA
održan je u Kijevu, Ukrajina, od 5. do 8. Svibnja 1999. godine


Na petom sasatanku EUFORGEN Populus nigra
mrežnog plana sudjelovali su sudionici i predstavnici iz
15 zemalja. Sastanak je otvorio je koordinator Jozef
Turo k (IPGRI, Italija), a predsjedik F. Lefevr e izvijestio
je o dosadašnjem stanju u očuvanju europske
crne topole u Europi. U sklopu nacionalnih izvješća referirano
je o radovima na "in situ" i "ex situ" konzervaciji
crne topole, koji su provedeni tijekom vremena od
zadnjeg zasjedanja u Geraardsbergenu, Belgija, održanom
u listopadu 1997. godine.


Slika 1. Dio sudionika EUFORGEN Populus nigra mrežnog plana


Glavna se tema i rasprava tijekom skupa odnosila
na izradu "in situ" strategije očuvanja europske crne topole
i ritskih šuma. Podnesena izlaganja odnosila su se
na utjecaje gospodarenja u ekosustavima i njihov učinak
na dinamičke procese u populacijama europske
crne topole, obnovu ritskih šuma, kao i na indikatore za
praćenje evolucije diverziteta u ritskim ekosustavima.
Izvješćeno je i o postignutim rezultatima na inventarizaciji
postojećih resursa ritskih šuma, te je izrađena
opisna lista za njihovu inventarizaciju.


U sklopu sastanka izložena su, osim godišnjeg izvješća,
i tri izlaganja hrvatskih znanstvenika, vezana uz
problematiku očuvanja crne topole i ritskih šuma: F.
L e f e v r e & D. K a j b a: "Indicators for monitoring in
situ conservation of Populus nigra´´; J. Vukelić, D.


Kajba &D. Baričević: "Succession in riparian forests
of the Croatian Danube region" i D. K a j b a, M.
Idžojtić & S. Bogdan: "Discriminant analysys of
leaf morphological characteristics of the European
Black Poplar (Populus nigra L.) in natural population
in the teritorry of Croatia". Radovi će biti zajedno s izvješćem
tiskani u sljedećem izdanju IPGRI-a iz Rima.


Izneseno je i kratko izvješće o dosadašnjim radovima
na projektu koje je financirala Europska zajednica
pod nazivom "Genetski diverzitet u riječnim populacijama
europske crmne topole za procjenu biodiveziteta,
strategije očuvanja, prirodne obnove i
genetskog poboljšanja". Tijekom proljeća sljedeće
godine osnovat će se terenski pokusi u kojima će istraživane
populacije biti zastupljene sa po 120 klonova s
klonskim materijalom iz referentne EUFORGEN kolekcije.
Istraživanje polimorfizma CpDNA utvrdila su
daje polimorfizam kod ove vrste vrlo nizak, te su utvrđena
i četiri primjera kod istraživanja mikrosatelitskih
fragmenata.


U sklopu ovog europskog projekta razmatra se i
očuvanje ritskih šuma uz rijeku Dunav, koji bi uključio
i zemlje središnje i istočne Europe.


Zbog važnosti očuvanja genetskih resursa uz riječne
tokove, proširenje rad mrežnog plana i na bijelu topolu


(P. alba). Razlozi su ekologija ritskih šuma u kojima crna
i bijela topola predstavljaju različite stadije (sindina-
Slika 2. Fragmenti ritskih šuma Dnjepar u Kievu. Ukrajina