DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 83     <-- 83 -->        PDF

20 grla stabilan jc posljednjih petnaestak godina. Stoga,
brojka od 34 medvjeda predviđenih za izlučivanje iz
lovišta putem odstrjela na području Primorsko-goranske
županije previsoka je i mogla bi opasno ugroziti
stabilnost populacije medvjeda. Na to je upozoreno
i na nedavnom seminaru u Baškim Oštarijama ´, s
prijedlogom revizije odstrjelnih kontigenata u važećim
lovnogospodarskim osnovama za lovišta u kojima je
medvjed lovnogospodarska divljač.


Kažimo na kraju daje knjiga Vodič kroz lovišta opsega
176 stranica i veličine 21x12,5 cm. Tiskana je na


finom bezdrvnom papiru pa je 56 karata i gotovo stotinu
fotografija u boji odlične kvalitete. Grafički ju jc
opremio Raymond Fabijanić , fotoliti su tvrtke Etigraf
iz Umaga, a tiskao ju je u nakladi od 3000 primjeraka
Grafotisak d.o.o. Rijeka. Vodič će u skoro vrijeme
biti objavljen na njemačkom i talijanskom jeziku.


Alojzije Frković


1 Frković, A.: Treći seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od velikih
grabežljivaca, Baške Oštarije, 28-30. 111 1999. Šum. list 3-4,
1999., s. 156-160


NAPOMENA NA OSVRT dr. A. PELIVANA


Molim čitatelje "Šumarskog linarski
krš u kojemu prostor Hr


Ante Pelivan


sta" da samo letimičnim pogledom vatske i primjeri iz nje zauzimaju


VODIČ


na naslovnicu spomenutog VOnajviše
mjesta. Menije razumljivo,


KROZ PRIRODNE LJEPOTE


DIČA procijene koliko je autor podaje
za doktora bioloških znanosti


U


štivao današnju hrvatsku granicu s obranjenom doktorskom radnjom


HRVATSKOJ


(odvojivši nam Konavle i Prevlaku pod naslovom "Izolacija i karakdrugima!),
a njemu se javno ispriterizacija
sulfatiranih polisaharičavam
što sam ga zbog toga nazvao da smeđih algi", zaista vrlo strana
pogrešnim imenom. Ponovnim čii
nerazumljiva problematika kojom
tanjem mog osvrta iz dvobroja 9/10 se ja bavim. U toj problematici on
1998. god., čitateljstvo se može ne može razlikovati ispravnost hruvjeriti
je li dr. A. Pelivan odgovovatske
odrednice krš od krasa, što
rio na moja zapažanja (jer su za njeja
aktivno istražujem već četrdeset
ga moji navodi "same zamjerke migodina.
Poznavatelji geološke strunorne
i nevažne"). Upitno je propoke
mogu pronaći u hrvatskoj geovijedati
samo istinu, a istodobno loškoj bibliografiji iz godine 1974.
odbijati tiskanje mojih priloga u navedena moja 102 samostalna
njegovom "Ekološkom glasniku"! priloga i 4 u koautorstvu, a u Bibliografiji
iz 1995. navedenoje 111


Kada je objavljena moja knjisamostalnih
priloga i 21 u ko


žica "Kroz naše spilje i jame"
autorstvu. Stoga daljnju prosudbu o svom radu pre


(1984. god.) - hrvatski se jezik službeno zvao hrvatskopuštam
onima kojimaje moj rad poznat i koji ga mogu


srpski, uz važeći hrvatsko-srpski pravopis. To nije bila
stručno vrednovati.


moja krivnja, pa ne treba zbunjivati čitateljstvo kako ja


riječ krš smatram i srpskom!
Dr. se. Srećko Božičević,


U knjizi pak "Fenomen krš" ni na jednoj stranici ne


dipl. inž. geologije


spominje se Jugoslavija, već se prikazuje i obrađuje Di-


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1999. GODINI :


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn + PDV
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 S


DEVIZNI ŽIRO RAČUN br 70313-280-3206475


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb


ZAGREBAČKA BANKA Zagreb


(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX) Uredništvo