DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 76     <-- 76 -->        PDF

PORTRETI


CVETKO ŠTANFELJ - ŠUMARNIK I LIKOVNI STVARATELJ


Ljepota i bogatstvo prirode i sadržaj života u šumama
potaklo je mnoge naše šumare da likovno izraze
svoje viđenje šume i šumskoga života. Time, prema riječima
prof. dr. Antuna Bau era, u tematiku naših likovnih
izložaka unose nove ljepote i sadržaje, obogaćujući
našu suvremenu umjetničku likovnu stvarnost
novim vrijednostima. Pred predstojeće ovogodišnje
Dane hrvatskog šumarstva Bjelolasica ´99, predstavit
ćemo novo ime šumarnika likovnog stvaraoca Goranina
Cvetka S t a n f e 1 j a, dipl. ing. šumarstva.


Svečanost obilježavanja četrdesetpete obljetnice
osnutka i rada Nacionalnog parka Risnjak, koja je u rujnu
1998. održana u Crnom Lugu, bila je prava prilika
da do tada malo poznat, samozatajan i vrsni likovni
stvaratelj Cvetko Štanfelj predstavi javnosti dio svog
likovnog stvaralaštva. Bila je to zapravo prva njegova
samostalna izložba na kojoj je izložio oko dvadesetak
radova novijeg datuma, mahom stvaranih u razdoblju
od 1993. do 1998. godine. "Lazac s Risnjakom"
(1997.), "Leska, pospremanje sijena" (1998.), "Na rubu
šume" (1995.), "Šuma zimi" (1996.), "Izvor Kupe"
(1996.), "Lugarnica u Smrekovoj dragi" (1993.), i
mnoge druge slike, pretežito izrađene u tehnici ulja na
lesonitu, zorno kazuju koji su prevladavajući motivi
ovog šumarnika-likovnjaka. Poput Dragutina Hire a,


koji je "velebni i gordi naš Gorski kotar, našu hrvatsku
Švicu", predstavio dojmljivom snagom neposredno pisane
riječi u svom putopisnom djelu Gorski kotar (Zagreb
1898), isto tako stoljeće kasnije, kistom i bojom
čini naš Cvetko Štanfelj (Frković 1998.).* Razvedenost
goranskog prostora, njegova šumska prostranstva, gorske
livade i cvjetane, vrela i brzaci potoka i rijeka, vršne
glavice Risnjaka i hrvatskog Snježnika, trajna su njegova
nadahnuća. Preseljenjem u Rijeku s istim je zanosom
"prihvatio" more i priobalje, pa poput slika naslovljenih
"Plaža Zrče" (1996.), "Plaža Straško" (1997.),
"Senjska luka" (1993.), "Jesen u Gornjim Krmpotama"
(1996.) i dr. šumske pejsaže podređuje motivima iz Hrvatskog
primorja.


Dosadašnji i u Crnom lugu predstavljeni likovni
opus šumarnika Cvetka Štanfelja, kritičarka Sonja Gr-


Slika 2. Živopisni krajolik hrvatskog Snježnika sa Mcđuvrhima,
Guslicom i Jclcncem, Štanfeljova prva lugarija i vazda
"podsticajno podneblje"
Slika I. Šumarnik Cvetko Štamfelj uz svoje radove na izložbi šu*
Frković, A. Prva samostalna izložba slika šumarnika Cvetka
mara slikara u Karlovcu 1997. godine Stamfelja. Katalog izložbe slika. NP "Risnjak" Crni Lug 1998.