DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 75     <-- 75 -->        PDF

OBLJETNICE


PROFESOR DR. H. C. JEAN


7. siječnja 1999. godine poznati i uvaženi svjetski
šumarski stručnjak i znanstvenik iz Nancya Jean Parde
doživio je svoju osamdesetogodišnjicu. Posredstvom
Šumarskoga lista, u ime svojih kolega i u svoje
osobno upućujem svome kolegi i prijatelju srdačne
čestitke, sa željom da u zdravlju pozivi još mnogo
godina.
O značenju profesora J. Parde a pisale su mnoge
šumarske edicije, a u našoj Šumarskoj enciklopediji našao
je on svoje mjesto na str. 585 druge knjige, u izdanju
Jugoslavenskoga leksikografskoga zavoda u Zagrebu
1983. godine.


Jean Leon Emile Pard e potječe iz šumarske obitelji.
Njegov djed Leon Parde , bio je poznati direktor
srednje šumarske škole u "Les Barres" (Nogent-sur-
Vernisson ecole nationale des ingenieurs des traveaux
des eaux et forets). Fundamentalni udžbenik Leon
Pardea "Traite pratique d´amenagement des
forets", Paris, 1930., poslužio je obrazovanju za pravilno
uređivanje šuma mnogih francuskih i europskih šumara.
Unuk Jean Pard e naslijedio je od djeda oštroumlje
i darovitost, koja se očitovala u velikoj, neiscrpnoj
šumarskoj djelatnosti u Francuskoj i izvan nje.


Naši šumarski stručnjaci i znanstvenici sreli su i
upoznali J. Parde a pri različitim susretima, u radnim
grupama, na ekskurzijama i šumarskim kongresima
međunarodne šumarske organizacije 1UFRO. J. Pard e
se istaknuo kao odličan, moderni uzgajatelj šuma, voditelj
i kodirektor 1UFRO organizacije. Ipak za nas, hrvatske
šumare, neizbrisiv susret s J. Parde om bio je u
Spačvi prije 25 godina. Upravo, 3. listopada 1974. godine
poveo je J. Pard e sa slavonskim šumarima raspravu
o obnovi hrasta lužnjaka na terenu, u Spačvi, ne
mareći za dugotrajno pješačenje u gumenim čizmama
po vlažnim i mokrim lokalitetima spačvanskih šuma.
To je bilo na Simpoziju u povodu 100 godina znanstvenoga
i organiziranoga pristupa šumarstvu jugoistočne
Slavonije, održanom u Slavonskome Brodu i Vinkovcima
od 30. rujna do 2. listopada 1974. godine. Pardeov
referat, održan na tom simpoziju, objavljenje u izdanju
Centra za znanstveni rad HAZU pod naslovom "La renovation
de la sylviculture du chene en France" (Obnova
uzgajanja hrastovih šuma u Francuskoj) Zagreb,


1975., str. 167-178.


Kao odličan profesor J. Pard e se istaknuo svojim
predavanjima na poznatoj Visokoj šumarskoj školi u
Nancyu (Ecole national des eaux et forets). Njegova


PARDE NAPUNIO 80 GODINA


predavanja ostavila su neizbrisiv trag u knjizi Dendrometrie,
1961., str. 350, Nancy. U svojoj dendometriji J.
Parde je uspio vrlo jasno, precizno, ilustrativno i razumljivo
predočiti teoriju dendometrije. U tom pogledu
moglo bi se bez sumnje reći da njegova knjiga pripada
među najbolje šumarske udžbenike iz područja mjerenja
drva, šumskih sastojina i prirasta. Doživjela je drugo
izdanje u suradnji sJ. Bouchonom , 1988. godine,
a objavljena je i u španjolskoj verziji pod naslovom Dasometria.


U znanstvenom pogledu djelatnost J. Pardća, kao istraživača,
još je veća, najprije u Šumarskome institutu u
Nancyu, a zatim od 1. siječnja 1964. godine u Institutu
national de la recherche agronimiqe (I.N.R.A.) u
Champenouxu nedaleko grada Nancya. U tom institutu
djelovao je J. Parde kao direktor Stanice za uzgajanje
šuma i proizvodnju (Station de la sylviculture et de production).
Objavio je preko stotinu znanstvenih radova.
Najznačajniji radovi odnose se na prorede i njihov
utjecaj na proizvodnju, na gustoću sastojina glede temeljnice
i broja stabala. Posebnu pozornost zaslužuju
njegovi radovi o alepskom boru, duglaziji, običnom boru
i arišu. Isto tako su za nas vrijedni članci o bukovim i
hrastovim šumama kao i o jelicima u Vogezima.


J. Parde je dobitnik velikog broja znanstvenih priznanja
u svijetu i u Francuskoj. Za dobro poznavanje i
promidžbu njemačkog šumarstva proglašen je doktorom
honoris causae na Sveučilištu u Münchcnu.
Počasne medalje i priznanja primio je od više šumarskih
fakulteta (Freiburg, Göttingen, Quebec). Počasni
je član Nacionalne akademije šumarskih znanosti u
Firenzi. Između mnogobrojnih francuskih odlikovanja
nositelj je odličja legije časti.


J. Pard e kao urednik francuskoga časopisa Revue
forestiere francaise - zaslužan je za to što je pronio ime
i značenje slavonskih hrastika u zemlje francuskoga
jezičnoga područja. Članak "Les forets de chene en Slavonic"
(Hrastove šume u Slavoniji, R.F.F. XXXIII, N°
Spćcial, 1981., str. 87-104, Nancy) napisao sam baš na
njegov poticaj. On nanije prijatelj i zaljubljenik u slavonske
šume hrasta lužnjaka.
Dušan Klepac