DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 71     <-- 71 -->        PDF

OD ČEGA SU OŠTEĆENI PROLJETNI IZBOJCI
JELOVA PODMLADKA U NAŠIM ŠUMAMA?


Briga oko obnove i prirodnog ili umjetnog pomlađivanja
naših šuma danas je posebice izražena u znanstvenoj
i stručnoj javnosti. Tako i šumari gorskoga područja
sve intenzivnije rade na problematici obnove
jele, kao jedne od naših uzgojno i ekološki najvrednijih
ali i najugroženijih vrsta. Pozitivna je strana ovakvog
pristupa, između ostalog i povećana budnost struke i
reagiranje na pojave koje u prirodi ponekad znaju
uzeti maha, a nisu kod nas poznate ili o njima nema
dovoljno informacija. Uzorci oštećenih (posmeđenih)
jelovih izbojaka koje smo s terena dobivali zadnjih godina
tijekom svibnja i lipnja, dobar su primjer aktivnog
odnosa naših kolega prema problemima uzgoja i zaštite
šuma.


Slika I Oštećene ovogodišnje jelove iglice snimljene otprilike
mjesec dana od nastanka šteta.


Oštećenja koja nastaju tijekom intenzivnog porasta
bujajućih jelovih izbojaka i iglica mogu se svrstati u
štete od izgrizanja, a uzrokovana su u ovom slučaju od
dviju vrsti folifagnih (listojeđih) pipa. Mlade, svjetlozelene
iglice obično su djelomično ili u potpunosti izgrizene
ali samo s naličja, tako da se napadnuti dio
iglice usuče i posmeđi (Slika 1.). S vremenom on otpadne,
a ostatak ostane na izbojku i izgleda kao daje škarama
odrezan. Štete mogu varirati od jedva primjetnih,
sporadičnih napada do potpuno uništene mase novih
iglica, i nagrizenih izbojaka. Sretna je okolnost da stradaju
samo novonastajuće, ovogodišnje iglice, te jelovo
stabalce može i dalje vegetirati starijim godištima iglica.
Problem može narasti u slučaju vrlo mladog
podmiadka ili usporednog višegodišnjeg napada.


Razumije se da i bez toga dolazi do sniženja vitaliteta
napadnutih jela i povećane mogućnosti napada novih,
sekundarnih štetnika i bolesti.


Pipe Polydrosus impar Goz. i Polydrosus atomarius
01., ili bolje rečeno njihova imaga, uzročnici su opisanih
šteta (Slika 2.). Pipe ovoga roda mogu letjeti, a tijelo
im je pokriveno sitnim ljušticama. Rilo im je kratko i
široko, a ticala dugačka i tanka. Vratni štit je širok, ali
uži od pokrilja. P. impar dugačak je 6 do 8 mm, crvenosmeđeg
tijela. Pokrilje mu je gusto prekriveno zelenim


Slika 2 Polydrosus impar (lijevo) i P atomarius (desno).


ljušticama, koje cijelom kukcu daju zelenu boju. P.
atomarius nešto je manji, 4 do 5 mm, iste je boje tijela,
ali drukčije obojenoga pokrilja. Ljuštice ove vrste variraju
u boji od bakrenosmeđe do raznih prelaznih nijansi
prema zelenoj boji. Obje vrste razviju jednu generaciju
godišnje, a imaga su prisutna u prirodi od svibnja do
kolovoza. Ženke odlažu jaja u zemlju, gdje se razvijaju
njihove ličinke. Ove se hrane sitnim korjenčićima različitoga
bilja. Štete koje tako prouzroče ne smatraju se
značajnima. Nakon prezimljavanja u posljednjem larvalnom
stadiju, početkom svibnja, prolaze kroz vrlo
kratki stadij kukuljice, nakon čega izlaze na površinu i
sele se na mlade jelove ili smrekove izbojke kojima se
hrane. Vrijeme izlaska produžuje se s povišenjem nadmorske
visine lokaliteta, a pojava kornjaša u prirodi usklađena
je s porastom mladih jelovih izbojaka. Način
na koji oštećuju biljku osobit je i treba ga dobro
poznavati da bi se točno prepoznali uzročnici. Odrasli
se kornjaši najprije zavlače na vrhove izbojaka i tamo
izgrizaju donju stranu iglica, koje nakon određenoga
vremena posmeđe i zakovrčaju se prema gore
(vidi sliku!). Po dovršenju rasta mladih izbojaka (konac
svibnja - početak lipnja) posljedice izgrizanja iglica
dobro su vidljive. Kornjaše je tada mnogo teže