DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 66     <-- 66 -->        PDF

A. I´, li. Krpan i M. Šušnjar: NORMIZACIJA ŠUMSKIH DRVNIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ Šumarski liši br. 5 6, CXXIII (1999), 241-245
predati nadležnoj ustanovi kao prijedlog za prihvaćanje.
Navedene norme su nastavak niza o pojmovima
vezanim za oblo i piljeno drvo i metodama mjerenja
značajki i oštećenja obloga drva:


EN 844-8 Round and sawn timber - Terminology Part
8: Terms relating to features of round
timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 8.dio:
Nazivi za značajke obloga drva


EN 844-9 Round and sawn timber - Terminology Part
9: Terms relating to features of sawn
timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 9.dio: Nazivi
o značajkama piljenog drva


EN 844-10 Round and sawn timber - Terminology Part
10: Terms relating to discolouration
and fungal attack
Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 10.dio: Nazivi
o promjeni boje i napadu gljiva


EN 844-11 Round and sawn timber - Terminology Part
11: Terms relating to degrade by insects


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 11 .dio: Nazivi
o oštećenjima drva od insekata


prEN 844-12 Round and sawn timber - Terminology Part
12: Additional terms and general
index


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 12.dio: Dodatni
nazivi i kazalo


EN 1310 Round and sawn timber -Method of measurement
of features
Oblo i piljeno drvo - Metoda mjerenja značajka
drva


EN 1311 Round and sawn timber - Method of measurement
of bilogical degrade
Oblo i piljeno drvo - Metoda mjerenja bioloških
oštećenja


EN 1438 Round and sawn timber - Symbols for tim


ber and wood-based products
Oblo i piljeno drvo - Simboli za drvo i drvne
proizvode


Tehnički odbor 55 je također predložio za prihvaćanje
još tri europske norme o razredbi po kakvoći oblog
drva listača, za koje je zbog važnosti obvezan prijevod
na hrvatski jezik:


EN 1316-1 Hardwood round timber-Qualitative clas


sification - Part 1: Oak nad beech
Oblo drvo listača - Razredba kakvoće l.
dio: Hrast i bukva


EN 1316-2 Hardwood round timber-Qualitative clas


sification - Part 2: Poplar
Oblo drvo listača - Razredba kakvoće 2.
dio: Topola


EN 1316-3 Hardwood round timber Qualitative classification
- Part 3: Ash and maples and
sycamore


Oblo drvo listača - Razredba kakvoće 3.
dio: Jasen, i javori


Pripremljene europske norme o razredbi obloga drva
u klase kakvoće obuhvaćaju sljedeće vrste drva:
hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukva, sve vrste topola,
obični jasen, gorski javor, javor mliječ i klen.


U pripremi se nalaze radni materijali europskih normi
o razredbi po kakvoći obloga drva četinjača, točnije
za sve vrste jele, smreke, ariša i duglazija, te za bijeli,
crni i primorski bor. Nazivi tih normi su:


EN 1927-1 Qualitative classification of softwood


round timber- Part 1: Spruces and firs
Razredba kakvoće oblog drva četinjača l.
dio: Smreke i jele


EN 1927-2 Qualitative classification of softwood
round timber- Part 2: Pines
Razredba kakvoće oblog drva četinjača 2.
dio: Borovi


EN 1927-3 Qualitative classification of softwood
round timber Part 3: Larches and
Douglas fir


Razredba kakvoće oblog drva četinjača 3.
dio: Ariši i duglazijc


U vremenu dok se navedene mjerne i razredbene
norme ne objave, potrebno je istraživanjima ustanoviti
razlike prema uvriježenim načinima rada po važećim
hrvatskim normama za oblo drvo i europskim normama.
Na taj će se način šumarska i drvoprerađivačka javnost
upoznati s promjenama u šumarstvu izazvanim
novim normama. Promjene će se očitovati u radovima
prikrajanja, preuzimanja i evidencije šumskih proizvoda
te trgovini drvom. Također je neophodno započeti
obrazovanje šumarskih djelatnika i prilagodbu organizacije
poslovanja šumarstva i primarne preradbe u
Hrvatskoj na novi sustav normi.