DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 65     <-- 65 -->        PDF

A. I´. B. Krpan i M. Šušnjar: NORMIZACIJA ŠUMSKIH URVNIH PROIZVODA U RHPUBLICI HRVATSKOJ Šumarski lisl hr. 5-6, C XXIII (1999). 241-245
Tehnički odbor 55 Oblo drvo i piljena grada može EN 844-5 Round and sawn timber - Terminology predložiti
objavu hrvatskih normi koje mogu biti norme Part 5: Terms relating to dimensions of rou
izvorniku na stranom jeziku uz nacionalni ovitak, priund
timber


jevodi stranih normi ili usklađena nacionalna norma.
Prijevodi moraju biti odobreni od Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo. U postupku objave normi
prvo se predlažu europske norme za prihvaćanje u nacionalni
normizacijski sustav, a zatim se predaju u postupak
rasprave. U tom razdoblju prijedlozi europskih
normi daju se na uvid i razmatranje stručnjacima iz područja
šumarstva i drvoprerađivačke industrije i donosi
odluka o njihovoj objavi kao hrvatskih normi.


Prihvaćanje europskih normi nužno je sa stajališta
uključivanja proizvoda šumarstva u tržište Europe. No,
sadržaji europskih normi razlikuju se od danas uvriježenih
normi HRN sustava te će prihvaćanje europskih
normi uvjetovati promjenu uvriježenih načina rada i
obradbe proizvoda. Ponajprije će navedene posljedice
uzrokovati europske norme koje opisuju načine mjerenja
dimenzija i značajki obloga drva, te razredbene norme
po dimenzijama i kakvoći obloga drva. Stoga će u
svrhu razumijevanja normi, Tehnički odbor 55 zahtijevati
prihvaćanje mjernih i razredbenih europskih normi
jedino uz obvezni prijevod na hrvatski jezik. Razredbene
i mjerne norme prihvatit će se kao hrvatske norme
sa službenim prijevodom na hrvatski jezik, dok će se
ostale norme prihvatiti u izvornom obliku.


U posljednjem izdanju Glasila Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo navedeni su prijedlozi deset
europskih normi koje se nalaze u postupku rasprave do
konačnog prihvaćanja u statusu hrvatskih normi. Ove
norme odnose se na pojmove u svezi s oblim i piljenim
drvom te metodama mjerenja i razredbe dimenzija
obloga drva:


EN 844-1 Round and sawn timber - Terminology Part
1: General terms common to round and
sawn timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - l.dio:
Osnovni nazivi za oblo i piljeno drvo


EN 844-2 Round and sawn timber - Terminology Part
2: General terns relating to round timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 2.dio:
Osnovni nazivi o oblome drvu


EN 844-3 Round and sawn timber - Terminology Part
3: General terms relating to sawn timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 3.dio:
Osnovni nazivi o piljenome drvu
EN 844-4 Round and sawn timber - Terminology


Part 4: Terms relating to moisture content
Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 4.dio: Nazivi
o sadržaju vlage


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 5.dio: Nazivi
o dimenzijama obloga drva


EN 844-6 Round and sawn timber - Terminology Part
6: Terms relating to dimensions of sawn
timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 6.dio: Nazivi
o dimenzijama piljenoga drva


EN 844-7 Round and sawn timber - Terminology Part
7: Terms relating to anatomical structure
of timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 7.dio: Nazivi
za anatomsku strukturu drva


prEN 1309-2 Round and sawn timber - Method of measurement
of dimensions - Part 2: Round
timber


Oblo i piljeno drvo - Metoda mjerenja
dimenzija - 2.dio: Oblo drvo


EN 1315-1 Dimensional classification - Part 1:


Hardwood round timber
Razredba dimenzija 1 .dio: Oblo drvo
listača


EN 1315-2 Dimensional classification - Part 1:


Softwood round timber
Razredba dimenzija l.dio: Oblo drvo
četinjača


Norma o metodi mjerenja dimenzija je trenutno nacrt
norme, ali je pogodna za prihvaćanje. Njezina objava
kao hrvatske norme bit će moguća tek kada postane
norma u konačnom obliku.


Postupak povlačenja dosadašnjih hrvatskih normi je
moguć tek kada Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
objavi predložene europske norme kao hrvatske
norme.


Na temelju objave gore navedenih europskih normi,
u postupak rasprave za prihvaćanje u postupku povlačenja
nalaze se dvije dosadašnje hrvatske norme:


HRN D.B. 020 (1969) Dijelovi stabla, građa i značajke
drva (nazivlje i definicije)
HRND.AO. 101 (1969) Greške drva (nazivlje, definicije
i mjerenje)


Rad Odbora nastavlja se na razmatranju ostalih europskih
normi i pripremi radnih materijala u svrhu donošenja
odluke o njihovom prihvaćanju. Pripremljeni
radni materijali za osam europskih normi razmotrit će
se na skorom sastanku Tehničkog odbora i norme će se