DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 63     <-- 63 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5 6, CXXIII (1999). 24I-24S
UDK 630* 859


NORMIZACIJA ŠUMSKIH DRVNIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ


STANDARDIZATION OF FOREST TIMBER PRODUCTS IN CROATIA


Ante P. B. KRPAN*, Marijan ŠUŠNJAR


SAŽETAK: Normizacija drvnih šumskih proizvoda i piljene građe u Republici
Hrvatskoj počela je nakon osnivanja Tehničkog odbora 55 Oblo drvo i
piljena grada u veljači 1997. U šumarstvu i drvdprerađivačkoj industriji
Republike Hrvatske u uporabi su HRN sustav normi, koji nije sukladan
međunarodnim ISO ili europskim normama te ne odgovara zahtjevima tržišta.
Uključivanje proizvoda šumarstva i drvne industrije na svjetsko tržište pretpostavlja
prihvaćanje ISO ili europskih normi ili donošenje vlastitih normi
usklađenih s međunarodnim. Dosadašnjim radom Tehničkog odbora 55 predloženo
je deset europskih normi koje se nalaze u postupku rasprave do
konačnog prihvaćanja u statusu hrvatskih normi, osam europskih normi
nalaze se u pripremi za prijedloge, a u postupku povlačenja nalaze se dvije
dosadašnje hrvatske norme. Sadržaji europskih normi razlikuju se od važećih
hrvatskih normi te će njihovo prihvaćanje uvjetovati promjenu načina rada.
Stoga je neophodno započeti obrazovanje šumarskih zaposlenika i prilagodbu
organizacije poslovanja šumarstva i primarne preradbe na novi sustav normi.


K Ij u č n e r ij eči: Tehnički odbor 55, normizacija, šumski drvni proizvod


1. UVOD - Introduction
Norme koje opisuju kakvoću i značajke proizvoda normizaciju CEN (European Committee for Standarod
velike su važnosti za razvoj svjetskog tržišta, jer dization) s ciljem razvoja europskih normi. Osim njega
uvjetuju jednakovrsnost proizvoda bez obzira na osnivaju se europske normizacijske organizacije CENmjesto
i način proizvodnje. Međunarodne norme su doELEC
(European Committee for Electrotechnical Stankumenti
utemeljeni na suglasnosti koji se na dragodardization)
i ETSI (European Telecommunications
voljnoj osnovi prihvaćaju na nacionalnoj razini. SvjetStandards
Institute). Ujedno to je početak stvaranja jesko
tržište počiva na sustavu slobodnog i javnog naddinstvenog
europskog tržišta koji u potpunosti nastaje
metanja te stoga prisustnost proizvoda na tržištu zahtiosnivanjem
Europske Unije. Razvoj europskih normi
jeva prihvaćene međunarodne norme proizvoda ili nakrenuo
je zbog potreba zemalja članica za međusobnim
cionalne norme proizvoda usklađene s međunarodnim usklađivanjem njihovih nacionalnih normi. Usklađene
normama. Međunarodne normizacijske organizacije europske norme trebaju utjecati na razvoj tržišta kroz
ISO (International Organization of Standardization) i promicanje slobodnog kretanja robe, uporabu proizvoIEC
(Inernational Electrotechnical Commission), čiji da, smanjenje troškova proizvodnje i povećanje kakvose
djelokrug normizacije međusobno dopunjuje, čine će proizvoda. One zamjenjuju tisuće različitih naciopotpun
sustav za izradbu međunarodnih tehničkih sponalnih
normi.
razuma. Godine 1961. osnovan je Europski odbor za


Rad normizacijskih organizacija i ustanova pokriva
sva područja proizvodnje. Bečkim sporazumom 1991.
*Prof. dr. se. Ante P. B. Krpan godine Europski odbor za normizaciju CEN i Međuna


**Marijan Šušnjar, dipl. inž. šum.


rodna normizacijska organizacija ISO sporazumjeli su


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb se o suradnji na izradbi normi te prihvaćanju postojećih