DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 61     <-- 61 -->        PDF

.1. Zelić. P. Benčić: POKUS LOKALNIH POPULACIJA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus mhur I.) U 1´0/KŠKOJ... Šumarski liši br. 5 ft, C XXIII (1999), 227-239


reda ekološko-gospodarskog tipa II -G - 10 10. Osnova gospodarenja: "Poljadijske šume", Uprava
(Carpino betuli -Quercetum roboris (Anić) šuma Požega, 1998.
emend. Rauš 1969), Radovi, Vol. 28, br. 1-2, str.


ll.Pran j ić, A.: Odnos visinskog i debljinskogpriras


79-89, Jasrtrebarsko, 1993.


ta u sastojinama hrasta lužnjaka, Glasnik za šum


5. Gračan, J., Komlenović, N., Rastovski, P.: ske pokuse, broj 20, Zagreb, 1980.
Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus
12. Rauš , Đ.: Šumarska fitocenologija (skripta) Zarobur
L.), Šumarski list 6-9, 1991.


greb, 1986.


6. Gračan, J., Perić,Z.: Pokus provenijencija hrasta
13. Serdar , V.: Udžbenik statistike, Školska knjiga lužnjaka
(Quercus robur L.), Radovi, Volumen


Zagreb 1966.


28, broj 1-2, 1993.).


14. Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, J.,
7. Hrast lužnjak u Hrvatskoj (Pedunculate oak in CroaSamardžić
, I.: Fitocenološke začajke šuma


tia), Monografija, Vinkovci - Zagreb, HAZU - i,


sladuna i cera (As. Quercetum Frainetto -cerrs


1996.


Rudski 1949) u Slavoniji, Šumarski list, br. 7-8,


8. Krej č i, V.: Prirast širine krošnje u zajednici hrasta
1996.


lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae


15.Vidaković,M., Krstinić,A.: Genetika i ople


Quercetum roboris Horvat, 1938) na području


menjivanje šumskog drveća, Šumarski fakultet


Hrvatske, Radovi, Šumarski institut Jastrebar


Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1985.


sko, br. 20, Zagreb, 1988.


16. Vukelić, J., Rauš,Đ.: Šumarska fitocenologija i
9. Matić , S. i suradnici: Šumski sjemenski rajoni u
šumske zajednice u Hrvatskoj, Šumarski fakultet


Hrvatskoj, Komisija za rajonizaciju, Zagreb,


Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1998.


ožujka 1995.


SUMMARY: Local population (5) experiment of common oak (Quercus
robur LJ i Požega Valley planted on locality forest nursery "Hajderovac", Forest
Office Kutjevo.


The results ofmeasurments of plants heights and diameters has been determined
diferences and significant betveen local population.


After first growing (1996), the highets average heights had local population
3 -Eminovački lug (22,3 cm), the lowest average heghts had local population
5 -Sesvetački lug (17,5 cm). The highets (biggest) average diameter (at
root neck) had local population 4 - Kulski lug (6,4 mm ) , the lowest average
diameter had local population 5 -Sesvetački lug (4,9 mm). The highest proportion
betveen height and diameter (h/d) had local population 4 - Kulski lug
(40,1) ond the lowest had local population /- Ugarci (20,1).


After second growing (1997), the highets average heights had local population
3 -Eminovački lug (48,4 cm), the lowest average heights had local population
5 -Sesvetački lug (33,9 cm). The highets (biggest) average diameter
(at root neck) had local population 4 - Kulski lug (9,5 mm), the lowest average
diameter had local population 5 -Sesvetački lug (5,5 mm). The highest proportion
between height and diameter (h/d) had local population 5 -Sesvetački
lug (73,3) ond the lowest had local population 4 - Kulski lug (25,3).


After established the experimental field plot and after third growing
(1998), the highets average heights had localpopulaton 1 - Ugarci (50,1 cm),
the lowest average heghts had local population 5 -Sesvetački lug (23,0 cm).
The highets (biggest) average diameter (at root neck) had local popuulation
/- Ugarci (10,1 mm), the lowest average diameter had local population 5 Sesvetački
lug (5,0 mm). The highest proportion betveen height and diameter
(h/d) had local ppulation 4- Kulski lug (60,7) ond the lowest had local population
1 - Ugarci (26,4).


Key words: Local population, Quercus robur L., subassotiation, seed,
acorn, field plot, height, diameter, proportion between height and diameter
(h/d), parameter of regression (b).