DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 57     <-- 57 -->        PDF

.1. /die. P. Bcnčić: POKUS LOKALNIH POPULACIJA HRASTA LUŽNJAKA (Ouercus robur L.) U POZLSKOJ... Šumarski liši br. 5 6, CXXIII (1999), 227-239


T-4(1997)
Analiza varijabilnosti, F - distribucija, Test homogenosti promjer)


Izvor varijacija Zbroj kvadrata odstupanja Stupnjevi slobode Srednji kvadrat 1/2
0 1 2 3
između grupa 292,187364 558,43747283
unutar grupa 2968,69124 346 8,580032497
Ukupno 3260,87860 351 9,290252444


27422,7387388 -27130,55 292,187364 Test homogen.= najv. varij. grupe/najm. var. g.


30391,43 -27422,74 2968,69124 F= 10,0968/2,1224
F= 4,757255 ***
f 0.05 = ´´55


U88


F o.o i =


F - test ( F distribucija )
F-test= a22/cj|2
F= 6,810868 ***
r 0.05 = 2,21
F„.„,= 3,02


T-4a(1997)
Analiza varijabilnosti, F - distribucija, Test homogenosti (visina)


Izvor varijacija Zbroj kvadrata odstupanja Stupnjevi slobode Srednji kvadrat 1/2
0 1 2 3
između grupa 4985,47905 5 997,09581
unutar grupa 77994,41868 346 225,417395
Ukupno 82979,89773 351 236,409965


Test homogen.= najv. varij. grupe/najm. var. g.
F= 309,3538/86,9900
F = 3,556199 **


r 0.05 = ´´55


U88


F0.oi=
F - test ( F distribucija)
F-test= a22/af


F= 4,423331 ***
r 0.05 = 2,21
F0.o,= 3,02


značajne signifikantne razlike (Bold pismo) između bd + cd2. U navedenoj formuli hc predstavlja izravnatu
svih grupa (lokacija), uključujući i kontrolni uzorak visinu za određene promjere biljaka. Izračunati para(
Koska) i lokacije 5 - Sesvetački lug. metri a,b,c za svaku populaciju (lokaciju) i godinu


Praćenje preživljavanja nakon prvog vegetacijskog mjerenja te krivulja funkcije, prikazani su na grafikonirazdoblja
pokazuje da je prosječno preživljavanje ma 4 (1996), 4 (1997) i 4 (1998).
64,6%. Najmanje su preživjele biljke s lokacije 5 - SeU
izračunatim jednadžbama za svaku populaciju
svetački lug (31,1%), najviše s lokacije 3 -Eminovački


(lokaciju) i godinu mjerenja uzima se parametar (b) kao


lug (77,8%). S lokacije 1 Ugarci preživljavanje je bilo


mjerna veličina koja ukazuje na razlike među pojedi


63,3%, s lokacije 2 - Babjak 73,3% i s lokacije 4


nim populacijama, a njegova dinamička vrijednost ti


Kulski lug 76,7%.


jekom idućeg razdoblja treba se testiranjem utvrditi kao
Ispitivano treće obilježje, kao odnos visine i proviše
ili manje vjerodostojan pokazatelj različitosti. Pamjera
(h/d), iskazano je jednadžbom funkcije 1\. = a + rametar (b) je odnos ordinate i apscise na predočenim