DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 52     <-- 52 -->        PDF

.1. Zelić, I´ Benčić: POKUS LOKALNIH POPULACIJA HRASTA LUŽNJAKA {Querem rotmr L.) U POŽEŠKOJ.. Šumarski list br. 5-6, CXX1II (1999). 227-239


MATERIJAL I METODA RADA - Material and research method


Pokus lokalnih populacija zamišljen je kao podpokus
koji je započet 1985. godine u okviru znanstvenoistraživačkog
rada i nastavljen do danas uz financiranje
šumarske operative, "Hrvatske šume" p.o. Zagreb2. Autori
istraživanje obavljaju samostalno, u okviru problematike
sjemenarstva i proizvodnje šumskih sadnica u
rasadniku "Hajderovac", šumarija Kutjevo.


Sabiranje i sjetva sjemena obavljena je ujesen 1994.
godine, a pokus je prilagođen veličinom i materijalnofinancijskim
mogućnostima šumskog rasadnika "Hajderovac".
Stoga se planirala sjetva oko 1 kg sjemena
(žira) po lokalitetu. Odabrano je 5 reprezentativnih lokacija
za koje je utvrđeno da čine lokalne populacije
hrasta lužnjaka u gospodarskim jedinicama "Poljadijske
šume" (4) i "Južna Krndija kutjevačka" (1). Kao
kontrolni uzorak korištene su sadnice hrasta lužnjaka iz
redovne (komercijalne) prozvodnje, za koje se zna samo
podatak da su porijeklom s područja šumarije Koska.


Lokalne populacije hrasta lužnjaka mogu se tretirati
kao biljne zajednice, subasocijacije:
Odjel 30 b, 1 - Ugarci (Carpino betuli - Quercetum roboris,
Anić 1959, Rauš 1969
Odjel 35 b, 2 - Babjak (Genisto elatae - Quercetum roboris
ulmetum carpinifolii)


Odjel 37 a, 3 - Eminovački lug (Genisto elatae -Quer
cetum roboris capinetosum betuli Ht.
1938)


Odjel 105 c, 4 - G.j. "Južna Krndija kutjevačka", 4 -
Kulski lug (Carpino betuuli -Quercetum
roboris quercetosum cerris Rauš
1969)


Odjel 50 g, 5 - G.j. "Poljadijske šume", 5 - Sesvetački
lug (Genisto elatae -Quercetum roboris
carpinetosum betuli Ht 1938)


Šumski predjel Koska, 6 - Koska (kontrola)


Osnovni podaci o lokalnim populacijama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Požeškoj kotlini
The general data about local oak provenances


Red. Lokalne
broj populacije
(odjel, odsjek)


1. Polj. šume,
Ugarci,
30 b


2. Polj. šume,
Babjak,
35 b


3. Polj. šume,
Eminovački
lug, 35 a


4. Južna Krndija,
Kulski lug,
105 c


5. Polj. šume,
Sesvetački
lug, 50 g


6. Kontrola,
šumarija
Koska


Tablica -Table 1.
Sjeverna
geog.
širina
Istočna
geog.
dužina
"Y " "X "
Nadmorska
visina
(m)
Vrsta
tla
Šumarija
45°20´00" 17°37´00" 6470 076.35 5025 878.26 223,00 Pseudogej Požega
Hipoglej,
45°25´00" 17°41´00" 6475 534.37 5027 999. 24 176,00 Amfiglej Požega
Hipoglej,
45°20´30" 17»44´00" 6479 007. 16 5022 512.97 146,00 eutrično Požega
smeđe
Eutrično
smeđe,
45°23´30" 17° 54´30" 6493 637.20 5027 851.46 175,00 oglejeno Kutjevo
Hipoglej,
močv.
45°14´00" 17°51´00" 6489 222. 32 5020 721. 16 132,00 oglejeno Pleternica


* Udaljenost između istočne lokacije (4 - Kulski lug), 105 c i zapadne lokacije (1 - Ugarci), 30 bje 23. 685 m
2 Joso Gračan.NikolaKomlenović, Petar Rastovsk i: Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus roburL.), Šumarski list 6 - 9,
1991.iGračan,J., Pcrić Z., Radovi, Volumen 28, broj 1-2, 1993. Pokus je obuhvatio 16 provenijencija hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, a
osnovan je na lokalitetu´Slavir" (šumarija Otok) i "Gajno" (šumarija Jastrebarsko).