DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list hi. 5 6, C´XXIII (1999), 227-239
UDK 630* 231 + 561 ((Quercus robur I..)


POKUS LOKALNIH POPULACIJA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.)
U POŽEŠKOJ KOTLINI


LOCAL POPULATION EXPERIMENT OF COMMON OAK (Quercus robur L.)
IN POŽEGA VALLEY


Juraj ZELIĆ*, Perica BENČIĆ**


SAŽETAK: Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjka (´Quercus robur L.) u
Požeškoj kotlini osnovan je na lokalitetu šumskog rasadnika "Hajderovac",
Šumarija Kutjevo.


Sjeme je posijano ujesen 1994. godine u sjemeništu prema planiranom
rasporedu. Mjerenje promjera biljaka na mjestu korjenovog vrata i visine biljke
od korjenovog vrata do vršnog pupa, obavljeno je nakon prvog i drugog vegetacijskog
razdoblja u sjemeništu 1996. i 1997. godine, te nakon trećeg rasta
na biljkama poljskog pokusa 1998. godine.


Pokus je obuhvatio 5 lokalnih populacija (subasocijacija) hrasta lužnjaka.
Temelji se na uzorku (od 28 do 72 biljke po populaciji) i zamišljen je kao podpokus
provenijencija hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Kao kontrolni uzorak korištene
su šumske sadnice iz redovne rasadničke proizvodnje (Koska).


Praćena su tri obilježja biljaka (visina, promjer i odnos visine i promjera).
Odnos visine i promjera iskazan je funkcijom parabole i koeficijentom regresije
(b).


Razlike u visinama, promjerima i odnos visine i promjera (h/d) tretirane su
posebno za uzorke biljaka u sjemeništu, a posebno za presađene biljke u planiranom
poljskom pokusu (rast biljaka 1997, mjerenje početak 1998). Omjer visine
i promjera po lokacijama populacija (subasocijacije) iskazan je
matematičkom funkcijom parabole, a veličina parametra (b) pokazuje jačinu
ovisnosti promjene jedinice visine za jedinicu promjera.


Nakon prvog rasta biljaka (1996) najviša prosječna visina je s lokacije 3 Eminovački
lug (22,i cm), a najniža je s lokacije 5 -Sesvetački lug (17,5 cm).
Najveći prosječan promjer imale su biljke s lokacije 4 - Kulski lug (6,4 mm), a
najmanji s lokacije 5 -Sesvetački lug (4,9 mm). Najveći omjer visine i promjera
(h/d) je na lokaciji 4 - Kulski lug (40,1), a najmanji na lokaciji 1 -Ugarci
(20,1).


Nakon drugog rasta biljaka (1997), najviša prosječna visina je s lokacije 3


-Eminovački lug (48,4 cm), a najniža s lokacije 5 -Sesvetački lug (33,9 cm).
Najveći prosječni promjer je na lokaciji 4 - Kulski lug (9,5 mm), a najmanji na
lokaciji 5 -Sesvetački lug (5,5 mm). Najveći omjer visine i promjera (h/d) je
na lokaciji Sesvetački lug (73,3), a najmanji na lokaciji Kulski lug (25,3).
Nakon presađuje biljaka na plohu poljskog pokusa i trećeg rasta biljaka
(1998) najviša prosječna visina je na lokaciji 1 - Ugarci (50, lem), a najniža s


* Mr sc. Juraj Zclić, dipl. inž. šum., "Hrvatske šume", Požega, M. Tmine 2
** Perica Benčić. dipl. inž. šum., "Hrvatske šume", rasadnik "Hajderovac", Kutjevo