DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 47     <-- 47 -->        PDF

M. Nodilo: VRTOVI SAKRALNIH OBJ K KATA DUBROVAČKOG PODRUČJA
Šumarski lisl br. 5 6, CXX1II (1999), 217-226
9. Punica granatum L., na 5 lokaliteta,
10.
Ficus carica L., na 4 lokaliteta,
11.
Agave americana L., na 4 lokaliteta,
12.
Chamaerops excelsa Mort., na 4 lokaliteta,
13.
Cupressus sempervirens pyramidalis na 4
lokaliteta,
14.
Olea europaea L., na 4 lokaliteta,
15. Pinus halepensis Mili., na 4 lokaliteta.
Zastupljenost nam pokazuje kako su najčešći četruni
(limuni) i lovor koji se dosta koristio u renesansnim
vrtovima u Dubrovniku (Trsteno). Datula {Phoenix
dactylifera) i cikas (Cycas revoluta) u samom su vrhu
kao dekorativne strane vrste.
Bilo bi dobro provesti istraživanja starih dokumenata
kako bismo došli do vrsta koje su se upotrebljavale u
vrtovima. Kod obnove sakralnih objekata posebnu po


zornost treba posvetiti obnovi vrtova u objektima. Na
temelju podataka trebalo bi obnoviti vrtove, jer su oni
sastavni dio dojma kojega objekt ostavlja na čovjeka,
posjetitelja. Pri tomu bi se moralo izbjegavati popločavanje
klaustara, gdje god je to moguće. Iako su neki
klaustri izvorno popločeni kamenim pločama, kao Sv.
Jakov, i franjevački samostan u Lopudu, ipak se radi o
manjim površinama ispod kojih su cisterne.


Skoro svi objekti imaju uređen povrtnjak te voćnjak
s limunima i narančama. Samostani u Orcbiću, Stonu i
Slanom imaju jako lijepo uređen ovaj "korisni" okoliš
zgrade.


Objekti i vrtovi o kojima je bilo riječi povijesna su
kulturna žarišta na ovim prostorima, pa ih treba promatrati
i u tome svjetlu. Na kraju, želim da ovaj tekst pridonese
nastojanjima da se osvijetli, zaštiti i očuva nasljeđena
hortikulturna baština u našim samostanima.


11. LITERATURA
Badurina,A . (1990.): "Uloga franjevačkih samostana
u urbanizaciji dubrovačkog područja", Zagreb,
145 str.,


B ert o vić , S. (1989.): Klima nac. parka "Mljet" u knjizi
Kesić, Vesenjak-Hirjan, J.: "Ekološke i zdravstvene
prilike otoka Mljeta", HAZU, Zagreb,


Birač , V (1993.): "Vegetacija Srđa i okolice Dubrovačke
rijeke", Acta Botanica Croatica 32, str.
135-143",


Brlek , M.: "Rukopisi knjižnice Male braće"
Crescenzio, R., Barba, M., Pezzulio, F.
(1992.): "Park klaustra Sv. Maracellino", Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali, Monza,
Villa Reale,
Dabelić , I. (1995.): "Nastanak i razvoj otočnih naselja
od antike do danas", u "Mljet"- priopćenje sa
simpozija, Ekološke monografije 6, Zagreb, str.
617-628,
Đurasović , P. (1984.): Stanje i perspektive zaštite
prirode u Dubrovniku i okolici, magistarski rad,
Dubrovnik,
Đurdević , I. (1971.): "Suze Marunkove", Pet stoljeća
hrvatske književnosti, Zagreb, str. 226-235,
Fisković , C. (1983.): "Još o palmi u našoj hortikulturnoj
baštini", Hortikultura 1-2, Zagreb 1-4,
Fisković,C . (1966.): "Kultura dubrovačkog ladanja
(Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu)", Hist. Institut
HAZU u Dubrovniku, Split,
Fisković , C.(1947.): "Naši graditelji i kipari XV i
XVI st. u Dubrovniku", Matica Hrvatska, Zagreb,


Fisković , C. (1949.): "Popravak benediktinske crkve
na otoku Mljetu", HAZU, Zagreb,
Fisković , C. (1984.): "Stari vrtovi i ljetnikovci u
Korčuli", Hortikultura br. 1-2, Zagreb,
Fisković , C. (1991.): "Vrtovi orebićkih kapetana",
Hortikultura br. 1, Zagreb,
Foretić , V. (1977.): "O nekadašnjem samostanu Sv.
Jakova", Dubrovnik, 5 str.,


Fugošić , V. (1995.): "Franjevački klaustri na hrvatskoj
obali", Školska knjiga i Hrvatski institut za
liturgijski pastoralni, Zadar,


Gušić, B., Fisković, C. (1980.): "Otok Mljet",
Uprava Nacionalnog parka "Mljet", Govedari,
101 str.,


Grujić , N. (1991.): "Ladanjska arhitektura Dubrovačkog
područja", Zagreb,
Gruj ić, N. (1969/70.): "Ljetnikovac LodovicaBeccadellija
na Šipanu", "Peristil", Zagreb,
Hečim o vić , M. (1981.): "Prikazi analiza flore otoka
Sipana", Acta Botanica Croatica vol. 40, Zagreb,


Horvatić , S. (1963.): "Biljnogeografski položaj i
raščlanjenje nešeg primorja u svjetlu suvremenih
fitocenoloških istraživanja", Acta Botanica Croatica
XXII, Zagreb, str. 27-74,


Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu: "Južno hrvatsko
primorje", Zagreb (1974.), str. 184-224,
Jurić , F. (1916.): "Povijesno-opisni prikaz franjevačkog
samostana u Dubrovačkoj rijeci", Zagreb,


Jurić , F. (1921.): " Vod po franjevačkom samostanu
Male Braće u Dubrovniku", Nakladna knjižara
"Jadran", Dubrovnik,