DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Nodilo: VRTOVI SAKRALNIH OBJEKATA DUBROVAČKOG PODRUČJA
karakteristike. Elafitski otoci: Lokrum, Koločcp, Lopud,
Sipan i Olipa zapravo su najjužnija skupina otoka.
Mljet je naš najjužniji pučinski otok, po geografskom
položaju najudaljeniji, najizdvojeniji u odnosu na Dubrovnik.
Dubrovnik je središte ovog jedinstvenog prostora
od 6 malih cjelina povezanih u mikroregiju.


Sastav geološke građe ovoga prostora čine: vapnenci,
dolomiti, fliš i naplavni materijal. Vapnenci grade


Šumarski lisl br. 5 6, CXX1I1 (1999), 217-226


uzvisine, dolomiti udubljenja, fliš blage padine, a naplavine
polja. Na cijelom području imamo pojave u kršu:
škrape, jame, spilje, ponikve i crvenicu. Karakteristike
toga tla su bezvodnost, škrtost plodnog zemljišta i
ogoljelost. Tektonska struktura je labilna, na što upućuju
i potresi u prošlosti.


3. KLIMA
Dubrovačko područje pripada mediteranskom klimatskom
području. Odlikuje se toplim i suhim ljetima
te blagim zimama sa znatnim količinama oborina. Jesensko
i zimsko razdoblje je svježe, relativno hladno,
bogato kišom i vjetrovima, ali ipak toliko blago daje
omogućen rast vegetacije.


Mnoge vrste drveća i grmlja cvjetaju tijekom čitvog
jesenskog i zimskog razdoblja. Radi povoljnih klimat


skih prilika na Elafitima i Mljetu uspijevaju agrumi.
Podaci meteorološke postaje Dubrovnik u razdoblju
od 1989. do 1992. su sljedeći: srednja godišnja temperatura
16,3 C, prosječna godišnja količina oborina
1037,1 mm.


4. VEGETACIJA DUBROVAČKOG PODRUČJA
Asocijacija Orno-Quercetum ilicis, H-ić 58. - šuma
hrasta crnike i crnog jasena predstavlja jedinstvenu klimazonalnu
zajednicu eumediteranske zone istočno-jadranskog
primorja, a prisutna je na cijelom dubrovačkom
području. Jasno je razvijen sloj drveća u kojem dominantnu
ulogu ima Quercus ilex.


Subasocijacije koje se javljaju na cijelom dubrovačkom
području:


Orno-Quercetum ilicis typicum, H-ić 58, tipična


šuma hrasta crnike i crnog jasena,


Orno-Quercetum ilicis myrtetosum, H-ić 58, fa


cijes s mirtom,


Orno-Quercetum laurosum, H-ić 58, facijes lovora.


Šuma hrasta crnike i crnog jasena predstavlja prvobitni,
tipski oblik zajednice. Njezinom degradacijom
nastaju makije, teško prohodne zimzelene šikare koje
se florističkim sastavom podudaraju s iskonskom asocijacijom.


Asocijacija Pinetum halepensis, Anić 58. - šuma
alepskog bora, nalazimo je na cijelom dubrovačkom
području mjestimično. Česta je na degradiranim područjima
u makijama i garizima. Posebno je razvijena na
Elafitima i Mljetu.


Na Pelješcu imamo listopadni pojas vegetacije crnoga
graba, koji se nadovezuje na pojas česvine. To je
mediteransko-montani pojas. Klimazonalna zajednica
toga pojasa je asocijacija Seslerio-Ostrvetum crpinifoliae,
Horv. et H-ić 50. - zajednica crnog graba s jesenskom
šašikom.


Na Pelješcu mjestimično dolazi šuma crnog bora Pinetum
dalmaticae, Horv. (46) 56.


Na Mljetu imamo razvijenu šumu pinije Pinetumpineae,
Anić 59, na pijescima Saplunare. Suma pinja na
Mljetu smatra se jedinom autoktonom šumom na našem
dijelu Mediterana.


Kod Dubrovnika, u uskoj submediteranskoj zoni
imamo razvijenu zajednicu Querco-Carpinetum orientalis,
H-ić (39) 71. - šuma medunca i bjelograbića.


5. ISTRAŽIVANJA VEGETACIJE
Istraživanja vegetacije radila sam u franjevačkom
samostanu u Orebiću, Stonu, Slanom, Rijeci Dubrovačkoj,
Dubrovniku, Lopudu, Cavtatu, Pridvorju, u benediktinskim
samostanima: Sv. Jakovu kod Dubrovnika,
Sv. Mihovilu na Šipanu, Sv. Mariji na Mljetu, te u dominikanskom
samostanu u Dubrovniku.


Ovdje je prikazano stanje vrta samostana Male Braće,
vrta dominikanskog samostana u Dubrovniku, te vrta
Sv. Marije na Mljetu.