DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630* 450 + 453 (001)
Hrašovec,B.,Harapin,M.: Dijagnozno-prognozne metode i gradacij´e značajnijih štetnih kukaca u
šumama Hrvatske


Survey Methodology and Most Important Insect Pest Outbreaks in Croatian Forests 183


UDK 630* 792+ 794 (001)
Figurić, M.: Prilog raspravi o koncepciji razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja
Supplement to Discussion of Wood Processing and Furniture Manufacturing Development 195


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS


UDK 630* 969
Marti nić, I.: Sigurnost i zdravlje šumskih radnika-poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj
Incentive for the Development of Safety and Health of Forestry Workers in Croatia 201


UDK 630* 451


Glavaš, M., Margaletić, J.,Baltic,M.,Vuković,M.: Štete od puhova u šumama
Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine
Dormice Injuries in the Forestry of Gorski Kotar Region (1972-1998) 211


UDK 630* 270+ 272
Nodilo, M.: Vrtovi sakralnih objekata dubrovačkog područja
Gardens of the Sacral Sights 217


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION


UDK 630* 231+561 ((Quercus robur L.)
Zelić, J., Benčić, P.: Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercusrobur L.) u Požeškoj kotlini
Local Population Experiment of Common Oak (Quercus robur L.) in Požega Valley 227


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630* 859
Krpan, A. P. B., Šušnj ar, M.: Normizacija šumskih drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Standardization of Forest Timber Products in Croatia 241


AKTUALNO: J ako vac, H. : Dani hrvatskoga šumarstva 246
H raso vec, B.: Od čega su oštećeni proljetni izbojci jelova podmladka u našim šumama? 249
Š i m i ć, I.: Pripreme u zaštiti šuma od požara u Dalmaciji 250
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA: Marušić, R.: Šumarstvo krša treba biti trajna briga države 251


OBLJETNICE: Klepac, D.: Profesor Dr. H. C. Jean Parde napunio 80 godina 253


PORTRETI: Frković, A.: Cvetko Štanfelj šumarnik i likovni stvaratelj 254


KNJIGE I ČASOPISI: Klepac, D.: O. Aguirrre, H. Kramer, J. Jimenez: Istraž. strukture u jednom
pokusu o prorjeđ. borovih šuma sjev. Meksika; ./. Jimenez, O. Aguirre i H. Kramer: Sastojinska
struktura u raznodobnoj, mješ. šumi bora, borovice i hrastova sjeveroist. Meksika; //. Kramer: Tri
stoljeća njem.-franc. šumarskih odnosa s osvrtom na djelovanje J. Pardea poslije II. svjetskog rata 256
MiklošJ.: Monti e Boschi 258
Frković, A.: Vodič kroz lovišta 259
Božice vic, S.: Napomena na osvrt dr. A. Pelivana 261
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI: Kajba, D: Peti sastanak EUFORGEN Populus nigra mrež. plana 262
[ vano vić, Ž.: Prvi stručni sastanak za praćenje treće i pripremu četvrte min. konf. o zaštiti europskih šuma 263
Krpan , A., Šušnjar, M.: Ususret33. međunarodnom simpoziju "Mehaniziranje šumskoga rada" 263
Prpić, B.: Gospodarsko povezivanje Dunava s Jadranom - Okrugli stol, Osijek 3. 6. 1999. 265


MEĐUNARODNA SURADNJA: Grubešić, M., Glavaš, M.: Stoljeće suradnje s bavarskim šumarima 268


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Presečan, M., Dergez, M.: HŠD ogranak Bjelovar, 2. red. skupština i stručna rasprava 272
To 1 i ć, [.: Godišnja skupština HŠD ogranak Dalmacija-Split i terenski kolokvij 276
IN MEMORIAM: Krauthacker, H.: Dragutin Kondres, dipl. inž. šum.; Živković, V: Vlatka Böhm- 280
Horvat, rođ. Čop, viši šum. tehn. (1931-1999); Skoko, M.: Juraj Lipovšćak, dipl. inž. šum. (1916-1999);
Mrzljak, [.: Srećko Vanjković, dipl. inž. šum. (1910-1999); Marman, Ž.: Zlatko Zupčić, dipl.
inž. šum. (1950-1999)


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora