DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 39     <-- 39 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 5 6. CXXIII (1999), 217-226
UDK 630* 270 + 272


VRTOVI SAKRALNIH OBJEKATA DUBROVAČKOG PODRUČJA


GARDENS OF THE SACRAL SIGHTS


Marija NODILO*


SAŽETAK: Dubrovačko područje sastoji se od 6 geografskih cjelina: Konavle,
Župa, Primorje, Pelješac, Mljet i Elafiti. Zas svaki objekt dan je povijesni
slijed gradnje objekta, stanje vegetacije, te tlocrti objekata.


U ovom prikazu iznijeti su podaci za franjevački samostan Male Brace u
Dubrovniku, dominikanski samostan u Dubrovniku i benediktinski samostan
na otoku Mljetu.


Vrt samostana Male Braće potječe vjerojatno iz 14. st., kao i klaustar u kojem
se nalazi, a predstavlja jedinstveni sklad gradnje i vegetacije.
Vrt dominikanskog samostana u Dubrovniku smješten je u klaustru objekta,
njegovanje i preuređivan u novije vrijeme.


Vrt benediktinskog samostana na Mljetu u zapuštenom je stanju kao i
objekt. Povijesni podaci govore o renesansnom vrtu. Otočić Sv. Marije, na kojemu
je bendidktinski samostan, poseban je prostor izdvojen iz prirodne okoline
i kultiviran, a ipaks njom srastao ujedinstvenu cjelinu.


Ključne riječi: vrt u klaustru, dendroflora vrta, zastupljenost vrsta,
obnova vrtova


1. UVOD
U ovom tekstu nalaze se dijelovi moga magistarU
ovom skraćenom tekstu opisano je stanje vegetaskog
rada "Vrtovi sakralnih objekata dubrovačkog pocije
zatečeno ujesen 1995. godine oko franjevačkog sadručja",
kojega sam branila 6. 10. 1996. u Zagrebu na
aa mostana u Dubrovniku, dominikanskog samostana u
Šumarskom fakultetu, a istraživanja radila u franjevačDubrovniku
i benediktinskog samostana na Mljetu. Pokim
objektima u Orebićima, Stonu, Slanom, Rijeci Dusebnu
pozornost posvetila sam vrtu benediktinskog sabrovačkoj,
Dubrovniku, Cavtatu, Pridvorju, na Lopu-mostana Sv. Marije na Mljetu. Zaseban tekst o tome
du, u dominikanskom samostanu u Dubrovniku i 4 beobjavljenje
u Šumarskom listu 1-2/98. Ovaj tekst ponediktinska
objekta: Sv. Andrija (jedinog kojega nisami služio mije prilikom predavanja na "Danima Cvita Fisposjetila),
Sv. Mihovil na Šipanu, Sv. Jakov kod Dukovića
98", koji su održani u Orebićima, na Mljetu i
brovnika i Sv. Marija na Mljetu. Korčuli u rujnu 1998.


2. GEOLOŠKE I GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA
Dubrovačko područje zapravo je teritorij bivše opKonavle,
Župa, Primorje, Pelješac, Mljet i Elafiti.
ćine Dubrovnik, a sastoji se od geografskih cjelina: Konavle su najveća geografska cjelina, a Župa najmanja,
dobro izdvojena i jasno omeđena.
Dubrovačko primorje je uzak i dug priobalni pojas.


* Mr. sc. Marija Nodilo, dipl. inž. šum.
20226 Govedari, Pristanište 5 Stonsko primorje ima prijelazne poluotočno-kopnene