DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Glavaš, J. Margaletić, M. Baltic & M. Vuković: ŠTETE OD PUHOVA U ŠUMAMA GORSKOG KOTARA Šumarski lisl br. 5 6, CXXIII (1999), 211-216


vanje do sljedeće rodne godine ili migrira na područja s
većim urodom.


Detaljnija šteta koju su prouzročili puhovi prati se
Gorskom kotaru od 1972. godine, kada se osušilo 520
stabala u kultiviranoj smrckovoj šumi staroj 50 godina
na području šuma Javornik i Gerovska Rebarkraj Delnica.
Prema evidenciji tadašnje Referade za zaštitu šuma
šumskog gospodarstva Delnice, u razdoblju od 1972. do
1976. godine u nekoliko smrekovih kultura gospodarske
jedinice "Delnice" na površini od 50 ha osušilo se više
od 8000 smrekovih stabala zbog "prstenovanja" koja su


učinili puhovi. U razdoblju od 1980. do 1983. godine u
Šumariji Ogulin, u mješovitoj listopadno-crnogoričnoj
šumi, šteta od puha zabilježena je na oko 200 ha. Istovrsna
šteta zabilježena je i na drugim lokalitetima u Gorskom
kotaru (tablica 1.). Tijekom 1998. godine na području
Uprave šuma Delnice zabilježena je šteta u smrekovim
kulturama na površini od 37.32 ha, te na smrekovim
stablima prirodnih sastojina na 16.20 ha.


U prirodnim šumama i u prirodnim prebivalištimapuhovi
ne čine štetu ili je ona zanemariva, jer su oštećenja
koja on napravi pojedinačna i neznatna.


Tablica 1. Površine oštećenih područja (ha) po pojedinim šumarijama, godinama i vrstama oštećenog drveća u
šumama Gorskog kotara.
Table 1 Damaged areas (ha), sorted by forestry units, years and species of damaged trees in the forests of Gorski


Kotar.


Šumarija


Forestry unit


Delnice
Mrkopalj
Ogulin
Ogulin
Ogulin
Ogulin
Fužine
Lokve
Delnice
Delnice
Ravna Gora
Lokve
Crni Lug
Mrkopalj
Fužine
Ukupno (total)


Godina u kojoj je šteta zabilježena


Year of damage occurennce


1972-1976
1976
1980
1981
1982
1983
1989
1995
1995
1998
1998
1998
1998
1998
1998


Kako je navedeno, ovo je najvažnija šteta koju čine
puhovi, a na ostale (nagrizanje cvjetnih pupova, konzumiranje
bukvice i drugih plodova) u usporedbi s timeje
bez većeg značenja. Pored navedenog, šteta od puhova
utvrđena je i u drugim područjima. Tako je istovrsna


MJERE ZAŠTITE -


Mišljenja smo da se šteta od puhova u šumama mogu
smanjiti na više načina. U tome smislu vrlo je važno
daje njihovo brojno stanje na optimalnoj razini. S druge
strane, izuzetno je značajno u kakvim šumama oni
žive, odnosno koliko šume sa svojim prirodnim, eko


Vrste oštećenog drveća


Species of damaged trees
Picea abies
Picea abies
Mixed conifers associations
Mixed conifers associations
Mixed conifers associations
Mixed conifers associations
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies


Oštećeno područje (ha)


Damaged area (ha)


50.00


13.00


25.00


25.00


50.00


100.00


2.00


0.40


4.20


5.30


2.70


2.00


12.52


20.00


11.00


323.12


šteta (prstenovanje kore) utvrđena i na području Uprave
šuma Senj. I s drugih terena dobivali smo izvješća i
uzorke s oštećenjima kore na arišu i jeli. Međutim, u
tim slučajevima radilo se o šteti na pojedinačnim stablima
bez većeg značenja.


Protection measures


loškim i gospodarskim uvjetima utječu na optimalnu
brojnost, a time i na štetu koju učini puh.


Glede toga, zaštitne mjere mogu se podijeliti na prirodne
mehanizme regulacije brojnosti, lov puhova i
šumsko-gospodarske mjere.