DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Glavaš, J. Margaletić, M. Baltic & M. Vuković: STETE OD PUHOVA U ŠUMAMA GORSKOG KOTARA Šumarski list br. 5-6, CXXIII (1999). 211-216


ili gornjoj trećini debla. Dio krošnje iznad grizotina je
posušen, s tendencijom širenja u donje dijelove biljke.
Ovim radom želi se dati pregled tih šteta u šumama
Gorskoga kotara.


Prema izvješćima s terena i podacima Dijagnoznoprognozne
službe koju vodi Šumarski institut u Jastrebarskom,
štete od puhova su značajne. Stoga nalazimo


potrebnim iznijeti osnovne značajke biologije puhova i
štete koju su učinili u šumama Gorskogaa kotara u posljednjih
dvadesetak godina. Prikaz štete temelji se na
podacima Dijagnozno-prognozne službe i Odjela za
ekologiju i zaštitu šuma JP "Hrvatske šume", Uprave
šuma Delnice, za razdoblje od 1972. do 1998. godine,
te na vlastitim podacima i saznanjima.


VRSTE PUHOVA I NJIHOVA OBILJEŽJA - Dormice species and their characteristics


Analizom fosilnih ostataka došlo se do zaključaka
daje u zapadnoj Europi početkom eocena, prije 50 mil.
god. živjelo oko 35 vrsta puhova (Tvrtko vić, 1997).
Smatra se da danas u sjevernoj Africi, Europi i Aziji živi
12, a po nekima i 19 vrsta puhova.


U Hrvatskoj su poznate četiri vrste i to: sivi puh
(Myoxus glis L.), gorski puh (Dryomys nitedula Pali.),
puh lješnikar (Muscardinus avellanarius L.) i vrtni puh
(Eliomys quercinus L.). U Hrvatskoj, od Učke do Neretve
živi podvrsta vrtnog puha, krški puh (Eliomys quercinus
dalmaticus Đulić & Feiten). Za razliku od
vrtnog puha koji živi samo u Dalmaciji, ostale tri vrste
su stanovnici unutrašnjosti, pa tako i šuma Gorskoga
kotara. Potrebno je naglasiti da su sve četiri vrste puhova
Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca
(Mammalia) (Narodne novine, 31/1995) posebno
zaštićene. Dapače, krški puh je upisan u Crveni popis
rijetkih svojti (Draganovi ć (ed.), 1994). Što se tiče
sivog puha, zaštićen je samo na području sjeverno od
Save, a na drugim obitavalištima lovostajem i smije se
loviti od 15. rujna do 31. listopada. Iste ove vrste puhova
žive i u Poljskoj. Jurczszyn & Wölk (1998) navode
da su sve rijetke i da im svima, osim puhu lješnikaru,
prijeti izumiranje, te su upisane u "Poljsku crvenu
knjigu životinja". S druge strane, u Mađarskoj se uz
sivog i gorskoga puha, puh lješnikar smatra najčešćom i
najprilagodljivijom vrstom (Bakö etal., 1998).


Najrasprostranjeniji i najbrojniji u Gorskom kotaru
je sivi puh, posebno u godinama s dobrim urodom bukvice
koja mu je osnovna hrana. Zbog povezanosti brojnosti
puhova s urodom bukvice puhovi se izuzetno prenamnože
tijekom godina s bogatim urodom bukvice,
kada čine štetu u šumskim stojbinama izgrizajući koru
drveća (bukva, jela, smreka, ariš) (Vajda, 1974;
A mori etal., 1995).


METODE


Utvrđivanje intenziteta štete od puhova u smrekovim
kulturama pojedinih krugova obavili su djelatniciOdjela za ekologiju i zaštitu šuma Uprave šuma Delnice
kvantitativnom metodom pregledavanjem svakog


Sivi puh rasprostranjen je u središnjoj Europi, od
sjeverne Njemačke do sjeverne Španjolske, na Siciliji,
u južnoj Europi, Maloj Aziji, Rusiji, Bjelorusiji, na
Kavkazu i u Iranu. U Alpama se može naći do 1600 m
nadmorske visine. Preferira čiste listopadne i mješovite
listopadno-crnogorične šume planinskih područja. Sivi
je puh u Hrvatskoj rasprostranjen u svim planinskim
šumama. U nizinskim šumama sivi puh je gotovo nestao
zbog pomanjkanja šupljih stabala koja su mu neophodna
za opstanak, posebice tijekom poplava. Puhova
hrana je raznolika. On je glodavac i vrlo proždrljiv.
Hrani se sjemenjem, ponajprije bukvicom, zatim žirom,
lješnjakom, orahom, kestenom, raznim šumskim
plodovima (malina, kupina, borovnica), gljivama, pupovima,
svakovrsnim voćem, lišćem, iglicama i korom
drveća i si. (Krystufek , 1991). Pojede i životinjsku
hranu na koju naiđe (kukci, puževi i si.), a posebna su
mu poslastica ptičja jaja i mladi ptići (Prelac , 1996).
U ljudskoj okolici i nastambama jede ljudsku hranu.
Štete čini na drvenim krovnim konstrukcijama, električnim
instalacijama i si. Fecesom i mokraćom zagađuje
stambeni prostor, te ponekad stvara veliku buku tijekom
noći (Morris, 1997).


U kasno proljeće sivi puh se budi iz zimskog sna i
izlazi iz skrovišta u zemlji, (pušine). Ljeti živi u starim
šupljim deblima obične bukve, jele i gorskoga javora.
Takva stabla imaju sniženu tehničku vrijednost. Pravi
gnijezda od suhoga lišća, grančica i drugog biljnog materijala.
Ulaz u rupu je obično izgrižen. Izgrizanjcm
proširuje ulaz i ujedno sprječava kalus kore drveta da
prekrije otvor rupe. Otvor je malen, ali dovoljno velik
za puha. Takva veličina otvora onemogućava ulaz predatorima
(kunama i lasicama).


U tzv. "pušjim godinama" puhovi mogu činiti štetu u
šumama najčešće na način da brste vršne izbojke i glođu
koru mladih četinjača, uzrokujući time njihovo sušenje.


-- Methods


:stabla od vrha do baze sa svih strana. U radni manual
1bilježe se sljedeći podaci: naziv lokaliteta, odjel, redni
1broj pregledanog stabla, vrsta biljke, starost biljke,
:sklop, nagib, ekspozicija, nadmorska visina i veličina