DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 31     <-- 31 -->        PDF

I. Martinić: SIGURNOST I ZDRAVIJI- SUM. RADNIKA-I´OTICA.I ZA NJIHOVO UNAPRKDKN.IK U HRVATSKOJ Šumarski list hr. 5 6, CX.X1II (1999), 201-210
6. ZAKLJUČCI Conclusion
1.
Šumarstvo je u Hrvatskoj na nezavidnom mjestu po
broju povreda na radu, po brojnosti profesionalnih
oboljenja i invalida rada, ali i po niskoj razini nacionalnih
normi i pravilnika kojima se ureduju zaštita
i zdravlje radnika u šumarstvu.
2.
Obveznim osposobljavanjem za pravilan i siguran
rad obuhvaćeni su zaposlenici "Hrvatskih šuma" i
šumarskih poduzeća u vlasništvu HŠ (16 d.o.o.) ali
ne i ostale skupine izvođača šumskih radova - zaposlenici
kod privatnih poduzetnika, obrtnici,
samozaposlenici, privatni šumovlasnici.
3.
Najčešći uzroci povređivanja su nepravilan rad i
nepridržavanje pravila sigurnoga rada. Brojne povrede,
a posebno velik broj invalida rada, upozoravaju
na potrebu izmijenjenog pristupa obučavanju
i uvježbavanju šumskih radnika.
4.
Osobna zaštitna sredstva primjenjuju se nedosljedno,
bez učinkovitog nadzora i sankcija za njihovo
nekorištenje.
5.
Novi kodeks šumske prakse (ILO, 1998) promovira
uklapanje sigurnosti u cjelokupni sustav upravljanja
poduzećem, uz naglašen značaj uvježbavanja i obvezatnog
potvrđivanja vještina kao ključnog uvjeta
za sigurnost u šumarstvu.
6.
Kao poticaj nacionalnom programu sigurnosti i zaštite
na radu u šumarstvu , utvrđuju se sljedeći osnovni
ciljevi:
a) oživotvorenje Zakona o zaštiti na radu


b) unapređenje radne tehnike šumskih radnika


c) licenciranje poduzetnika


d) redovitost izvješćivanja i trajna razmjena podataka


e) podizanje razine normiranosti i intenziviranje
istraživanja.


7. LITERATURA - References
Goglia, V., D. Gnjilac, 1997: Neke ergonomske
značajke prototipa traktora ECOTRAC V-1033


F. Meh. šumar., 22 (4): 199-207.
Goglia , V., 1997: Ergonomske značajke šumarske
mehanizacije - problemi njihova mjerenja i vrednovanja.
Meh. šumar., 22 (4): 209-217.


Kum er, P. (1998): Varnost dela v državnih gozdovih
Slovenije. Gozd V, 56(9): 416-420.


Lipoglavšek , M. (1998): Možnosti za boljše zagotavljanje
varnosti pri delu v gozdarstvu (v obdobju
spreminjanja gospodarskega sistema).
GozdV, 56(9): 413-415.


Martinić , I., 1998: Stanje i razvoj izvođenja radova u
Hrvatskoj neovisnim poduzetnicima. Meh.
šumar., 23 (1): 7-13.


Martinić , I. (1997): Na pragu novog tisućljeća - sigurniji
rad u šumarstvu. Meh. šumar., 22 (3): 149154"


M e d v e d, M. (1998): Nezgode in tveganje pri poklicnem
in nepoklienem delu v gozdu. Gozd V,
56(9): 379-389.


Stadlmann , H. (1998): Varnost pri delu v avstrijskem
gozdarstvu. Gozd V, 56(9): 390-395.


Vondra , V., (1995): Radne norme i opterećenje šumskog
radnika. Meh. šumar. 20 (4): 189-196.


Vondra, V, I. Martinić, M. Zdjelar, 1997: Procjena
uzroka nerazvijenosti privatnog poduzetništva u
šumskom gospodarstvu Hrvatske. Dijagnostička
studija. Zavod za istraživanja u šumarstvu,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zagreb, str. 1-*14.


*** Preventing workplace injuries and illnesses
through ergonomics. World of Work, No.
21/1997, p. 5-8


*** New forest code aims to protect loggers and the environment.
World of Work, No. 21/1997, p. 8-11


*** "Hrvatske šume", p.o. Zagreb: Poslovno izvješće
1996, Zagreb 1997, str. 1-64.


*** "Hrvatske šume", p.o. Zagreb: Poslovno izvješće
1997 (Rukopis), Zagreb 1998, str. 1-56.


*** "Hrvatske šume", p.o. Zagreb: Zbirka pravnih
propisa, Bilteni 1 do 7, Zagreb 1995-1998.


*** Zakon o zaštiti na radu (N. N. 59/1996)


*** Zakon o inspekciji rada (N. N. 59/1996)
** * Statut "Hrvatske šume", p. o. Zagreb 1990.


*** Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu Hrvatske.


(N.N. 10/1986)
*** Pravilnik o zaštiti na radu u " Hrvatske šume ", p. o.
Zagreb 1992.