DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 30     <-- 30 -->        PDF

I, Martinić: SIGURNOST I ZDRAVLJE ŠUM. RADNIKA-POTICAJ ZA NJIHOVO UNAPREĐENJE U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5-6, CXXIII (1999), 201-210


5.1.2. Unapređenje i potvrđivanje radne tehnike šumskih radnika
Development and certification of forest workers´ operational techniques


Najkritičniji čimbenik unapređenja ekonomičnosti
šumskoga rada je razina osposobljenosti šumskih radnika.
Brojne povrede, a posebice velik broj invalida rada,
upozoravaju na potrebu izmijenjenog pristupa obučavanju
i uvježbavanju šumskih radnika.


Novi pristup unapređenja radne tehnike šumskih
radnika, kojega smo predložili u okviru znanstvenoistraživačkog
programa "Hrvatskih šuma" i Zavoda za
istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
predviđa etapno unapređenje ekonomičnosti šumskoga
rada putem cikličnog modela ´ocjenjivanje -korigiranje
i uvježbavanje -provjera i potvrđivanje´. Probna
su istraživanja uspješno završena krajem ožujka
1999. Model predviđa stjecanje indeksa kvalitetne
grupe, koji svrstava radnika u odgovarajući platni raz


red, kojega zadržava do ponovljenog ocjenjivanja. Za
svaku kvalitetnu grupu predviđeni su ciljani programi
uvježbavanja, koji pak obuhvaćaju analizu najčešćih
nepravilnosti i propusta, edukaciju putem pisanih i video
materijala, terenske demonstracije ispravnoga rada
ili višednevno vježbanja uz mentora. Isti model predviđa
posebno osposobljavanje i potvrđivanje voditelja
osposobljavanja šumskih radnika.


Osim što bi ovakav pristup značajno poboljšao
kvalitetu rada te smanjio učestalost povređivanja i profesionalnog
oboljevanja, pridonio bi i pozitivnoj selekciji
medu šumskim radnicima.


Očekivanja su da bi u razdoblju od 2 do 3 godine
preko 80% radnika unaprijedilo svoj rad i svrstalo se u
najvišu kvalitetnu grupu.


5.1.3. Licenciranje poduzetnika Licensing of contractors
Posebnim odredbama treba odrediti kriterije po kojima
se nekome priznaje status kvalificiranog davatelja
usluga - poduzetnika u šumarstvu. Minimalni ´ulazni
uvjeti´ moraju obuhvatiti registraciju tvrtke, potvrdu
(licencu) o stručnoj osposobljenosti za izvođenje šumskih
radova, primjereno prijašnje iskustvo, te financijsku
i tehničku neovisnost. Aspekti i elementi licenciranja
detaljno su raspravljeni u studijama o razvijenosti
privatnog poduzetništva u Hrvatskoj (Vondra, M artin
ić, Zdj elar, 1997; Martinić 1998).


Molbe za potvrđivanje statusa kvalificiranog poduzetnika
razmatrala bi povjerenstva koja bi se ustanovila
u 3-4 regionalna središta.


S gledišta sigurnosti i zaštite zaposlenika, potrebno
je poduzetnika obvezati da, pri natjecanju za izvođenje
radova poslodavcu predoči svu propisanu dokumentaciju
vezanu uz zaštitu na radu. Pri samoj izvedbi radova
nužno je kao npr. u graditeljstvu osigurati stručni
nadzor.


5.1.4. Izvješćivanje, statistika i međunarodna suradnja
Reporting, statistics and international co-operation


Vladine institucije (Državna statistika, Zavod za
javno zdravstvo, Državni inspektorat) i službe zaštite
na radu u šumarskim poduzećima trebaju uložiti nove
napore u cilju prikupljanja svih relevantnih podataka o
povredama i bolestima u šumarstvu. Posebno se treba
zalagati za usklađenost statistike i razmjenu podataka
kao osnovu usporedive statistike u različitim područjima
poslovanja (radna snaga, povrede, bolesti, norme,


katalozi zaštitne opreme i si.) te poticati međunarodnu i
međustrukovnu suradnju.


Od osobite je važnosti sve skupine izvođača šumskih
radova (zaposlenici HŠ i d.o.o., zaposleni kod poduzetnika
ili obrtnika, samozaposlenici, šumovlasnici),
bez obzira rade li u državnim ili privatnim šumama, obvezati
na prijavu svake nesreće na radu te na cjelovito
godišnje izvješćivanje o nesrećama i bolestima.


5.1.5. Podizanje razine normiranosti i intenziviranje istraživanja
Raising the level of standardisation and intensifying research


Glede zastarjelosti važećih pravilnika i kriterija iz
sigurnosti i zaštite zdravlja pri šumskome radu u Hrvatskoj,
te sadašnju nisku razinu normiranosti većine čimbenika
u tome području, najpreča zadaća postaje izradba
i donošenje odgovarajućih normi.


Istraživački zadaci vezani za unapređenje zaštite
radnika i podizanje ergonomskih čimbenika rada moraju
naći više mjesta u znanstvenoistraživačkim projekti


ma "Hrvatskih šuma" i Ministarstva znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske. U Službi za razvoj "Hrvatskih
šuma" sigurnosni bi programi morali imati prioritet.


Da bi osiguralo svoj značaj, istraživanje mora biti više
usmjereno primjeni i imati jasne ciljeve određene u
suradnji sa sigurnosnim praktičarima. U pravilu najbolji
se rezultati postižu kroz interdisciplinarni timski rad.