DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


S UM ARS KI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva


Journal of the Forestry Society of Croatia -


Branko Bclčić, dipl. inž.
Mr. sc. Vladimir Bogati
Damir Delač, dipl. inž.
IvanĐukić, dipl. inž.
Prof. dr. sc. Mladen Figurić


Ivica Fliszar, dipl. inž.
Dr. se. Joso Gračan
Ilija Gregorović, dipl. inž.
Zvonko Kranjc, dipl. inž.


/. Šumski ekosustavi


Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins


Uređivački savjet:


10.
Herbert Krauthacker, dipl. inž.
11.
Dr. se. Vice Ivančević
12.
Željko Marman, dipl. inž.
13.
Prof. dr. sc. Slavko Matić,
predsjednik
14.
Damir Matošević, dipl. inž.
15.
Dujo Pavelić, dipl. inž.
16.
Mr. sc. Ivan Pcntek
17.
Milan Presečan, dipl.inž.
Revue de la Soeiete forcstiere eroate


18. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
19.
Luka Radošević, dipl. inž.
20.
Zvonko Rožić, dipl. inž.
21. Tomislav Starčević, dipl. inž.
22. Mario Stipetić, dipl. inž.
23.
Dr. se. Vlado Topić
24.
Bcrislav Vinaj, dipl. inž.
25. Prof. dr. sc. Joso Vukelić
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


Prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. se. Zvonko Seletković, ekologija i
biologija šuma
Prof. dr. sc. Branimir Prpić, fiziologija i prehrana
šumskog drveća
Dr. se. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje
šumskog drveća
Doc. dr. se. Nikola Pernar, šumarska pedologija
Izv. prof. dr. se. Dominik Raguž, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura
Prof. dr. se. Slavko Matić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. se. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
Dr. se. Vlado Topić, kraške šume
Doc. dr. se. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode


3. Iskorišćivanje šuma
Izv. prof. dr. sc. Ante B. P. Krpan, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. se. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Doc. dr. se. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva
Doc. dr. se. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska
prerada drva


Glavni i odgovorni urednik prof. dr. sc. Branimir Prpić


Tehnički urednik-Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum.


Lektor - Dijana Sekulić-Blažina


4. Zaštita šuma
Dr. se. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. se.Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
Dr. se.Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. se. Petar Jurjević, šumski požari


5. Izmjera šuma i šumarska biometrika
Izv. prof. dr. Nikola Lukić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. se. Vladimir Kušan, geodezija


6. Uređivanje šuma
Mr. sc. Caspar Fabijanić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. se. Ivan Martinić, organizacija rada i
šumarska ekonomika
Branko Meštrić, dipl. inž. šum., informatika u
šumarstvu


7. Šumarska politika
Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum., povijest šumarstva,
bibliografija, staleške vijesti
Prof. dr. se. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma


Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,
Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama
zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva informiranja Republike Hrvatske
br. 523-91-2 od 06. 03. 1991. časopis »Šumarski list« smatra se
proizvodom iz točke 1 tar. broja 8 Tarife osnovog poreza na promet.