DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 29     <-- 29 -->        PDF

I. Martinić: SIGURNOST I ZDRAVLJE SUM. RADNIKA-POTICA.I ZA NJIHOVO UNAPRKĐKN.IH U HRVATSKOJ Šumarski list bi. 5 6, CXXI11 (I1)1)1»), 201-210
4.3. Obrazovanje, uvježbavanje i potvrđivanje kao novi pristup sprječavanju nesreća
Education, training and certification as the new approach to preventing accidents


Obučavanje i potvrđivanje sposobnosti ključni su
element strategije za poboljšanje sigurnosti i zdravlja u
šumarstvu. Gotovo u svim zemljama naglasak je na
kontinuiranom učenju i uvježbavanju.


Vježbanje se posebno učinkovitim pokazalo u poboljšanju
stanja u skupinama s visokim sigurnosnim
rizicima i s vrlo često skromnom razinom stručnoga
znanja i šumarskih vještina. Takvi su npr. mali šumovlasnici,
samozaposlenici, sezonski radnici i poduzetnici.
Tečajeve koji se provode s takvim skupinama često
djelomično ili potpuno subvencioniraju vlade i osiguravajuća
društva.


Obećavajući način poboljšanja sigurnosti je potvrđivanje
šumskih radnika. Stečena licenca je dokaz o usvajanju
minimalnih potrebnih vještina za siguran šumski
rad. Takvi su programi sastavni dijelovi nove strate


gije sigurnosti pri šumskome radu, i s uspjehom se provode
u više europskih zemljama (Norveška, Danska,
Njemačka).


Dosad je u većini zemalja s razvijenim šumarstvom
opće usvojeno potvrđivanje i testiranje vještina za ručno-
motorne operatere te rukovatelje mehaniziranim
sustavima.


Poduzetnicima je ponuđena izobrazba u vođenju
poslova. Naime, pokazalo se da oni često nisu upoznati
s administrativnom i upravnom stranom svojih poslova.
Stav je da poduzetnike ne treba učiti kako raditi
više, nego kako raditi pametnije, tj. kako uvećati ekonomski
učinak za svoj trud.


Pokazalo se da potvrđivanje poduzetnika nije uzrokovalo
povećanje njihovih proizvodnih troškova.


4.4. Statistika, izvješćivanje, istraživanje - Statistics, reports, research
Podaci o nesrećama i profesionalnim oboljenjima koji
su se dosad prikupljali na različite načine često nisu
uključivali sve referentne činjenice, nužne za smisleno
tumačenje uzroka povreda i bolesti. Štoviše, razlike u
definicijama te pravila i navike pri izvješćivanju onemogućavala
su usporedbu podataka iz različitih zemalja.


Uočena potreba za povećanjem razmjene podataka i
suradnjom među državama na sigurnosnom i zdravstvenom
planu ostvarena je pokretanjem posebnoga
FORWORK.NET informacijskog kanala. Istodobno se
istražuje mogućnost stvaranja on-line banke podataka o


sigurnosnim i zdravstvenim publikacijama, projektima
i ponudama za suradnju.


Još su uvijek znatne teškoće pri skupljanju i razmjeni
podataka. Mnoge od njih proizlaze iz činjenice
što i u nekim razvijenim zemljama poslodavac nije obvezan
izvješćivati o manjim povredama i lakšim nesrećama
na radu. To se povezuje s osjećajem sukrivnje
poslodavca za nesreću. Cesto se pokazalo daje osnovni
uzrok takvih neprijavljenih nesreća pomanjkanje izobrazbe
i uvježbavanja te neprikladan alat, za što se
poslodavci osjećaju odgovornima.


5. OKVIR ZA HRVATSKI PROGRAM SIGURNOSTI PRI ŠUMSKOME RADU
Framework for the Croatian programme of forestry work protection
Sigurnost u šumarstvu je provediva. Dok je šumarstvo
u većini zemalja, pa i u Hrvatskoj, i dalje djelatnost
s najvišim rizikom od nesreća, mnogi primjeri pokazuju
da se razina sigurnosti i zdravlja radnika u šumarstvu
mogu osjetno povećati. Putokaz tome mogu biti naprijed
prikazani dosezi.


Hrvatskoj treba nacionalni program sigurnosti i zaštite
na radu. Nesumljivo, takav program posebno treba


hrvatskom šumarstvu. Legislativne, kadrovske i organizacijske
osnove njegova osmišljavanja i provedbe
postoje. Izvjesno je da bi i rezultati programa ubrzo pridonijeli
smanjenju troškova i naknada za nesreće i osiguranja,
te stvorili dodatne koristi kroz poboljšanja u
proizvodnosti i kvaliteti rada.


5.1. Osnovni ciljevi programa - Basic objectives of the programme
5.1.1. Dosljedno oživotvorenje Zakona o zaštiti na radu
Consistent implementation of the Act for Work Protection


Novi Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96) po prvi puta ravne strukture poučiti o podizanju svjesnosti i razvijaizričito
uključuje sigurnost i zdravlje u sustav upravljanja
njezinih sposobnosti integriranja sigurnosti zdravlja
nja. Za oživotvorenje ove ideje potrebno je poglavito upradnika
u sustav upravljanja i strateške ciljeve poduzeća.