DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 28     <-- 28 -->        PDF

I. Martin«: SIGURNOST I ZDRAVIJI-: SUM. RADNIKA-I´OTICAJ ZA NJIHOVO UNAPREĐENJU U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5-6. C XXIII (1999). 201-210
3.4. Ocjena kvalificiranosti neovisnih izvođača radova
Qualification assessment of third party contractors


Prema ocjeni profila i kvalificiranosti neovisnih iznjene
radne kapacitete "Hrvatskih šuma". Naprotiv, u
vođača šumskih radova u Hrvatskoj (Martin ić 1997) uvjetima nepostojanja obvezujućih kriterija kvalificiraod
94 ocjenjivana izvođača manje od 1/5 svrstani su u nog izvođača šumski se radovi većinom ustupaju najkvalificirane
izvođače koji posjeduju najmanje dva tipovoljnijim
(uglavnom najjeftinijim) izvođačima. Pripična
sredstva šumarske mehanizacije (zglobni traktor, tom je rad s neprijavljenim radnicima, radnicima bez
ekipaža i si.) i imaju najmanje tri stalno zaposlena radugovora
o radu, a često i bez ikakve stručne osposonika.
Nisu se ispunila očekivanja da će neovisni bljenosti za šumski rad više pravilo nego iznimka u
izvođači radova - poduzeća ili obrtnici pokriti smaradu
mnogih samostalnih izvođača.


4. DOSEZI ZEMALJA UZORNE RAZINE SIGURNOSTI NA RADU
Achievements of countries with high level standards of work protection
4.1. Novi kodeks za zaštitu šumskih radnika
New code for protection of forestry workers


Početkom 1998. godine Međunarodna organizacija sigurnosti na najvišu razinu odlučivanja, posebice u
rada (ILO) objavila je kodeks "Sigurnost i zdravlje pri poduzećima i na radnim mjestima.
šumskome radu" kao rezultat rada 30 eksperata - vodeu glavnim crtama Kodeks izlaže sustav upravljanja
ćih svjetskih stručnjaka iz područja ergonomije i zaštite


u poduzeću koji uključuje sigurnost u sveukupno


na radu. Te su stručnjake izabrale vlade, poslodavci i


upravljanje poduzećem.


zaposlenici - šumarski radnici.


Kodeks zahtijeva uvođenje uvježbavanja i obvezatNovi
kodeks šumske prakse oblikovanje da bi pružio
nog potvrđivanja vještina kao ključnog uvjeta za si


praktične smjernice za zaštitu šumskih radnika. Kodeks
gurnost u šumarstvu.


skicira zakonski i ustanovni okvir sigurnosti u šumarstvu,
u kojemu vlade, poslodavci, radnici, šumovlasnici, Prema kodeksu ključ sigurnosti je u poduzeću, njeinspektori,
proizvođači strojeva i ostali imaju zasebne govoj upravi i suradnji među zaposlenicima. Strategija
uloge.


koju preporučuje Kodeks je prepoznati sigurnost kao
Važni detalji Kodeksa su: zadatak uprave na istoj razini s ostalim ciljevima poduKodeks pokriva sve skupine šumskih radnika: zapozeća.
Poslovi sigurnosti i zaštite ne smiju biti vođeni
slene u šumarskim poduzećima, poduzetnike, samo-odvojeno ni posebnom skupinom pravila, nego potpuzaposlenike
i farmere. no uključeni u sve sastavnice upravljanja poduzećem.


Kodeks se ne usredotočuje toliko na tehničke mjere Kodeks posebno ističe da je jedino u sustavu upravi
sigurnu izvedbu koliko ističe važnost postavljanja ljanja sigurnošću moguće razviti kulturu sigurnosti.
4.2. Integrirani pristup i uključivanje sigurnosti u sustav upravljanja
Integrated approach and introducing safety in the system of management


Mnoga prijašnja nastojanja da se poboljša sigurnost venstvo daju integriranim sigurnosnim i zdravstvenim
rada u šumarstvu imala su ograničeni utjecaj, jer su bila programima. Najvažnijim se za njihov uspjeh drži
usmjerena samo na tehničko-organizacijskc mjere. Dauključivanje
upravnih struktura u programe. Pri tomu
nas se mnogo uspješnijim pokazuju cjeloviti pristupi je, za sve sudionike, odgovornost podržana pravom do(
integrirani pristupi), koji smatraju sigurnost i zdravnošenja
odluka koje utječu na sigurnost.
lje sastavnim elementima cilja poduzeća i opće kvalite


Nastavni planovi novih generacija upravitelja


te poslovanja.


sadržavaju i upravljački sustav sigurnosti i zaštite
Pokazalo se da je sigurnost u šumarstvu provediva zdravlja.
tamo gdje šumarska poduzeća, vlade i osiguravatelji pr