DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 26     <-- 26 -->        PDF

I. Martinić: SICiURNOST I ZDRAVLJE ŠUM. RADNIKA-POTICAJ ZA NJIHOVO UNAPRHĐHNJH U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5 6, CXXIII (1999). 201-210
Zagreb i u nekom od 16 poduzeća (d.o.o.) u vlasništvu
"Hrvatskih šuma". Iz opširnoga Vondrina izvješća, za
ocjenu sigurnosti i zaštite zdravlja šumarskih radnika
važni su sljedeći nalazi:


zbog nove organizacije hrvatskoga šumarstva od
1990. godine te posljedica rata, u nekim dijelovima
proizvodnje i poslovanja nastupio je zastoj ili čak
nazadovanje. Vondra ocjenjuje daje razina organiziranosti
radilišta od 1990. dokraja 1996. smanjena
na 62% predratne djelotvornosti, dok je eksploatacijsko
stanje strojeva u istom razdoblju pogoršano
za 60% (Slika 2)


među četiri ponuđena navoda o prvenstvu interesa
radnika pri šumskome radu (1. sačuvati šumu od oštcćivanja,
2. postići najveći učinak, 3. briga za vlastito
zdravlje, 4. sačuvati alat i opremu) 38% sjekača,
10% traktorista i 16% kopčaša izjasnilo se da im je
briga za vlastito zdravlje najvažniji interes pri radu


preko 60% radnika odgovorilo je da tijekom rada ili
nakon rada, stalno ili povremeno ima tjelesne tegobe
c


TO


O


CD


| 0,4
o


o.
CD


c


mnogi su ispitanici naveli da standard zdravstvene
obrade opada, te da stječu dojam smanjenja broja i
temeljitosti stručnih obrada


poslodavac (HŠ ili d.o.o.) opskrbljuje radnike osobnim
zaštitnim sredstvima: pravodobno 14%, s malim
zakašnjenjem 39% te s velikim kašnjenjem 47%
radnika


potrebu za osnivanjem škole ili profesionalnoga
centra za osposobljavanje šumskih radnika iskazalo
je 67% ispitanika. Mišljenja su da bi stručno osposobljavanje
univerzalnoga šumskog radnika trebalo
trajati od jedne do dvije godine


mišljenje da bi u Hrvatskoj svakako trebalo osnovati
školu (centar) za osposobljavanje šumskih radnika
iskazalo je 67% ispitanika. Postojeći način osposobljavanja
radnika putem instruktažnih jednokratnih
tečajeva zadovoljavajućim ocjenjuje 23% ispitanika.
Za dostatnost samoosposobljavanja na šumskim
radilištima, bez prethodnoga stručnog osposobljavanja,
izjasnilo se 10% ispitanika.


1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996


Organiziranost radilišta


Level of working site organization


Eksploatacijsko stanje radnih strojeva


Exploitation condition of forest machines


Slika 2. Razina organiziranosti radilišta i eksploatacijskog stanja strojeva u "Hrvatskim
šumama" od 1990. do 1996. (Vondra 1998)


Figure 2 Level of working site organization and of exploitation eondition of forest
equipment in "Hrvatske šume", Inc. Zagreb