DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 24     <-- 24 -->        PDF

I. Martinić: SKiUKNOST I ZDRAVIJI: SUM. RADNIKA-P0T1CAJ ZA NJIHOVO UNAPRhUhN.lt-: U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5 6, CXXIII (1W9). 201-210
teljima značajno ispred ostalih privrednih grana: prema šumarstvo je na drugome mjestu među svim pribroju
profesionalnih bolesti na 10000 zaposlenika, vrednim granama u Republici Hrvatskoj.


Tablica 1. Osnovni proizvodni podaci i pokazatelji u svezi sa zaštitom na radu u "Hrvatskim šumama" p.o. Zagreb


Table 1 Trend of basic data and indicators regarding work safety in PE "Hrvatske šume", Inc. Zagreb


God. Broj Broj Smrtno Invalidi % invalida Pros, trajanje Izgubljeni
Year proizvodnih povreda
stradali rada
prema
proizv. bolovanja radni
radnika Number of Number of Number of radnicima-Average dani Number
of work dead work Share of duration Lost
production injuries, persons, invalids, invalids in the of sick-working
workers, No. No. No. number of prod. leaves, days,
No. workers, % days No.
1994 5600 625 4 700 12,5 29 17 883
1995 5480 613 1 702 12,8 32 19 898
1996 5505 736 1 786 14,3 28 20 649
1997 4683 631 2 746 15,9 28 17 559


Tablica 2. Osnovni pokazatelji proizvodnje i zaštite na radu u "Hrvatskim šumama" p.o. Zagreb (za 1997.)*


Table 2 Basic indicators related to work production and protection in PE "Hrvatske šume ", Inc. Zagreb (1997)


Broj zaposlenih - Number of employees, No. 9718
Broj povreda - Number of injuries. No. 631
Izgubljeni dani zbog povreda - Lost working days due to injuries, No. 17 559
Ostvareni efektivni sati - Effective working hours, No. 14 331402
Etat, m3 - Annual cut, m´ 3 607 963
Indeks učestalosti, (IU) -Frequency index (FI) 44,03
Indeks težine, (IT) - Weight index (WI) 1,23
Broj povreda na tisuću zaposlenih - Number of injuries per 1000 employees 64,93
Broj povreda na milijun m3- Number of injuries per 1 million m3 161,49
Obujam etata po 1 povredi, m3- Volume of annual cut per 1 injury, m´ 6192,00


* Izvor: Izvješće Službe zaštite na radu HŠ za 1997;
Source: Report of the Department for HS Work Protection for 1997
IU - indeks učestalosti = broj povreda x 1 000 000/broj ostvarenih efektivnih radnih sati
FI -frequency index = number of injuries x 1,000,000/number of effective working hours
IT - indeks težine = broj izgubljenih radnih dani zbog nesreća x 1000/broj ostvarenih efektivnih radnih sati
WI - weight index = number of lost working days due to accidents x 1000/number of effective working hours
BO - broj povreda na 1000 zaposlenih = broj povredenih x 1000/broj zaposlenih
BO - number of injuries per 1000 employees = number of injured persons x 1000/number of employees
Broj povreda na 1 000 000 m3 etata = broj povreda x 1 000 000/etat (u m3)
Number of injuries per 1,000,000 m´ annual cut - number of injuries x 1,000,000/annual cut (in m3)


Jaz koji je i prije postojao u odnosu na zaposlenike u tenzivno radi na unapređenju osobne zaštite radnika,
šumarstvu razvijenih zemalja, i dalje se samo produb- kao i na podizanju ergonomskih čimbenika rada, kod
ljuje (tablice 3 i 4). Dok se u razvijenim zemljama in- nas su takve aktivnosti gotovo zamrle.