DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 23     <-- 23 -->        PDF

PREGLHDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 5-6, CXX1I1 (1999), 201-210
UDK 630* 969


SIGURNOST I ZDRAVLJE ŠUMSKIH RADNIKA - POTICAJ ZA NJIHOVO
UNAPREĐENJE U HRVATSKOJ


INCENTIVE FOR THE DEVELOPMENT OF SAFETY AND HEALTH OF FORESTRY
WORKERS IN CROATIA


Ivan MARTINIĆ*


SAŽETAK: U prvom dijelu rada prikazuje se stanje šumskoga rada u Hrvatskoj,
s naglašenim osvrtom na razinu sigurnosti i zdravlja šumskih radnika.
U drugom dijelu se prikazuju dosezi na tome području u zemljama uzorne
razine zaštite na radu. Posebice se iznosi ideja uključivanja sigurnosti u sustav
upravljanja i postizanje kulture sigurnosti. U trećem dijelu rada obrazlažu
se osnovne odrednice hrvatskog programa sigurnosti pri šumskom radu.


Kl ju č n e r ij eči: šumski rad, sigurnost, zdravlje, nesreće na radu


1. UVOD - Introduction
Sudeći prema interesu koji u Hrvatskoj veći dio
stručne javnosti, šumarskih praktičara pa i upravnih
struktura "Hrvatske šume" pokazuje prema problemima
sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u šumarstvu,
moglo bi se zaključiti kako je taj problem tako beznačajan,
da ga je moguće potpuno zanemariti. Nasuprot
tomu, u razvijenim se zemljama odvija značajna djelatnost
upravo na tom području.


Ovim se člankom želi upozoriti širu stručnu javnost
na aktivnosti, trendove i promjene koje su već nastupile
na području sigurnosti i zaštite na radu u razvijenim
zemljama, i koje se u svijetu smatraju civilizacijskim
dosegom. Istodobno, takvi se dosezi predlažu kao okvir
u osmišljavanju i provedbi programa unapređenja siSlika
1. Stručna osposobljenost i rad prema sigurnosnim piayfrnna
gurnosti i zdravlja šumarskih radnika u Hrvatskoj. ključni su za uspješan šumski rad


2.
NEKOLIKO STATISTIČKIH POKAZATELJA SIGURNOSTI PRI SUMSKOME RADU
Some statistical indicators of safety at forest work
Prema standardnim pokazateljima razine sigurnosti mjestu po broju povreda na radu, po brojnosti profei
zaštite radnika, Hrvatska je na nezavidnom visokom sionalnih oboljenja, broju invalida rada, po niskoj razini
nacionalnih normi i pravilnika kojima se ureduje za


* Ivan Martinić, doc. dr.
se, Šumarski fakultet Sveučilišta u
štita radnika u šumarstvu (tablice 1 i 2). Šumarstvo Re


Zagrebu, Svetošimunskae. 25, HR-10000 Zagreb


ivan.martinic@kr.tel.hr
publike Hrvatske je nažalost u mnogim ovim pokaza