DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 22     <-- 22 -->        PDF

M. Figurić: PRILOG RASPRAVI O KONCEPCIJI RAZVOJA PRKRADF DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA Šumarski liši br. 5 6, CXX1II (l1-)1-«), 195-200
Danas posebnu ulogu u organizaciji ima reinžcnjering
poslovnih procesa, kao novi pristup redizajniranju,
odnosno restrukturiranju organizacije. U najužoj vezi s
reinženjeringom poslovnih procesa je i nova poslovna
orijentacija poduzeća na sržni-glavni program (core
business), uz istovremeno eksternaliziranje (outsourcing)
svih ostalih aktivnosti za koje je kompaniji povoljnije
da ih nabavlja od drugih, nego da se sama njima
bavi. Dualna poslovna orijentacija poduzeća koja se
manifestira, sjedne strane, u fokusiranje na core business,
a s druge strane na eksternalizaciju aktivnosti, izaziva
potrebu za umrežavanjem organizacija koje na taj
način tom novom poslovnom filozofijom razvijaju izvrsnost,
ali i ovisnost o drugim tvrtkama u mreži, zbog
čega su i upućene na međusobno povezivanje. Iz tih razloga,
a na osnovi iznesene tipologije poduzeća, na slici
2 prikazanje model višerazinske mreže sustava u preradi
drva i proizvodnji namještaja kao koncepcija za izradu
odgovarajuće strategije razvoja. Pri tome se posebno
ističe da pri umrežavanju na razinama II i III uloga nabrojenih
institucija u tržišnom gospodarstvu kojem
stremimo, smije biti samo podsticajna te da nisu dopuštene
nikakve autonomne poslovne odluke izvan razine


I. Inače, može doći do zablude da se poslovne odluke
mogu donositi na tim razinama, što bi značilo i znači
katastrofu cijelog gospodarskog sustava, što je uostalom
dosadašnja praksa i potvrdila.
Nakon što su razmotreni i analizirani osnovni tipovi
poduzeća u preradi drva i proizvodnji namještaja koji
čine osnovu ovih gospodarskih djelatnosti, dolazi se do
biti koncepcije. Temeljno je pitanje, koje zanemaruju
svi u uvodu prozvani elaborati, studije i slični dokumenti,
a to je način na koji se ostvaruje koordinacija


LITERATURA


A 1 bertin i, S. i Pi lotti, L. 1996: Reti di reti, Cedam,
Padova.
Bianehi , S. i drugi, 1998: La pubblica admminista


zione di fronte all´Europa, II ponte Vecchio, Ca


sena.
Dragičcvić , M. 1996: Ekonomija i novi razvoj, Alinea,
Zagreb.
Druchcr , P. E. 1989: The New Realities, MandarinPaperback, London, 1989.


svih procesa u preradi drva i proizvodnji namještaja.
To je zapravo pitanje ustroja djelatnosti i potreba odgovarajuće
organizacijske strukture koja mora biti radikalno
drukčija od današnje, jer današnja ne daje učinke.
Novo viđenje realiteta koncepcije je da se drvno gospodarstvo
razumijeva kao dinamična mreža zbivanja koja
su u međusobnom odnosu. Nijedno od svojstava bilo
kojeg dijela ove mreže nije temeljno ni statično. Sva
ona proizlaze iz svojstava ostalih dijelova, a sveobuhvatne
konzistentnosti njihovih međusobnih odnosa
određuje strukturu čitave mreže. Već i ovi prvi znaci o
javljanju novog načina organizacije ustroja drvnog gospodarstva
upućuju na zaključak da se radi o koncepciji
radikalnih promjena u odnosu na postojeće stanje. Tu se
radi o organskoj organizacijskoj strukturi za razliku od
postojeće mehanicističke strukture. Predložena koncepcija
mreža nije stvar, nije statična, nego je proces u
kontinuiranom samoučenju i samoorganizaciji.


Ostaje diskutabilnim kako se ovakav koncept konkretno
primjenjuje kada se radi o iskorištavanju šuma
gdje postoji kao prevladavajući oblik šumovlasništva
državni šumoposjed. Kako je za očekivati da će se i u
području šumarstva započeti sa strukturnim promjenama
u organizacijskom ustroju, to će daljnja istraživanja
biti usmjerena u tom pravcu.


Na osnovi toga, ovaj rad ujedno je i izraz autorove
težnje da se preradom drva i proizvodnjom namještaja
u Republici Hrvatskoj stvaraju preduvjeti i grade niše
novoga razvoja, jer postoje kreativni, proizvodni, programski,
prirodni i ostali potencijali koji mogu prihvatiti
izazove globalizacije uz istodobno očuvanje vlastitog
razvojnog identiteta. Međutim, osnovna pretpostavka
za to je stvoriti svjetski konkurentnu strukturu.


- References
Kul ić, S. 1992: Kritičko teorijski osvrt na ekonomske
i političke strukture nove Europe, Revijalna iz


danJa


- Zagreb.
Pulić,A . 1992: Elementi informacijske ekonomije,
Birotehnika, Zagreb.
Singlair , S. A.: Forest products Marketing, McGraw-
Hill, New York-Toronto.
Watson , G. H.
1994: Business Systems Engineering,
John Wiley, New York-Singapur.


ABSTRACT: Articulation and scientific thinking about a new concept of development of
wood processing and furniture manufacturing is asking for a break up with old, conventional,
disciplinary divisions and causes of thinking and attitudes about developmental problems.


Therefore, in this article a new conception of development is shown which is suppose to be
placed in a network of trends that are defying it, in an institutional differentiation at the local
levels inside the country and globally. Based on that, the typology basics, of companies and
institutions as well as perception of their webbing as assumptions of creating a developmental
conception in wood processing and furniture manufacturing, are shown in this article.


Key
words: conception, development, network, structure.