DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 21     <-- 21 -->        PDF

M. Figurier l´KILOG RASPRAVI O KONCEPCIJI RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJI-. NAMJKS JAJA Šumarski list br. 5-6, CXXIII (1999), 195-200
jalizacije, zbog povećanja ekonomije količine i po mogućnosti
proširenja raznovrsnosti ponude. Takav utjecaj
npr. u razvijenim zemljama donosi delokalizaciju
pojedinih faza obrade u zemlje u tranziciji. Povećava se
iskorištenje i kvaliteta poluproizvoda (niske cijene rada
i sirovine). Prenošenjem djelatnosti nabave komponenti
(elemenata, sklopova) u tzv. zemlje u tranziciji i azijske
zemlje povećava se mogućnost internacionalizacije
poduzeća.


6. Tercijarizacija djelatnostipoduzeća-usluge
U ovom modelu najznačajnija poduzeća investiraju
najviše u dizajn i kvalitetu, promociju i komercijalizaciju
vlastitih proizvoda. Razvijaju se neke djelatnosti
usluga unutar poduzeća, kao početka procesa strukturiranja
tercijarizacije djelatnosti. S druge strane rađaju se
pojedina mala poduzeća koja nude usluge podrške industrijskim
poduzećima, dok se s treće strane tamo razvijaju
konzorcijske aktivnosti za podršku tržištima na


bave i internacionalizaciju. Dakle, radi se o procesu
unutarnje i vanjske tercijarizacije koja se međutim pokazuje
nedovoljna, što je više usredotočena samo na
jedno područje.


7. Radikalno destrukturiranje i nove specijalizacije
poduzeća
Ovaj model nastaje u vremenu redimenzioniranja
zaposlenosti i pokreće proces destrukturiranja proizvodnog
ciklusa. Taj proces je ustvari proces koji polazi
iz devertikalizacije elemenata prethodnih faza u razvoju
i razvija se devertikalizacija operacija, ujedinjenih
često u faze obrade koje još jače naglašavaju međuovisnost
mikropoduzeća. Ujedno se u ovom modelu javlja
proizvodna fleksibilnost i elastičnost u proizvodnji, te
praznina institucionalne ponude, stoje zadržalo slabim
sveukupni proces unutarnje i vanjske tercijarizacije poduzeća,
jačajući više odnose ovisnosti nego odnose autonomije.


3.2. PREDLOŽENA TIPOLOGIJA PODUZEĆA - Suggested typology of a company
Prikazana predložena tipologija poduzeća proizlazi
iz procesa vanjske tercijarizacije poduzeća. Rastuća
globalizacija tržišta obavljat će sve više prirodnu selekciju
poduzeća, koja će preživjeti poduzeća koja su investirala
u odnose i sustave partnership-a i koja su konsolidirala
odgovarajuće odnose suradnje ne samo sa partnerima
smještenim u nacionalnom okruženju, nego se
posebno ističe internacionalizacija okruženja kao pretpostavka
opstanka. To se može postići samo otvarajući
koncepciju sustava globalnih mreža kroz:


1.
poduzeća proizvođači stolica, namještaja, opreme
i srodnog (fotelje, stolovi, kreveti) koji imaju
kompletan proizvodni ciklus (od obrade sirovine
ili poluproizvoda, do realizacije gotovog proizvoda)
jako su izložena na krajnjim tržištima i
vanjskoj konkurenciji;
2.
poduzeća proizvođači pojedinih elemenata komponenti
ili pod-komponenti;
3.
poduzeća koja vrše jednu ili više specifičnih obrada.
Ta poduzeća razlikuju se u ovisnosti od njihove
funkcije specijalizacije: proizvodnja piljenih
ili zakrivljenih elemenata i drugih elemenata,
brušenje, tokarenje, lakiranje, sušenje, montaža i
4.
ZAKLJUČAK
Sve veći stupanj integriranosti gospodarstva ne
smanjuje, nego naprotiv povećava značaj pojedinih elemenata
u sustavu mreža integracije. Stoga se u svjetskim
razmjerima neprekidno odvijaju procesi institucionalne
i funkcionalne integracije.


Iz tih razloga rad je teorijsko metodološki okvir
unutar kojega bi trebalo promišljati sadašnji i budući
razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici
Hrvatskoj. On ne daje naputke i konkretne odgo


sastavljanje namještaja, opletanje slamom, pakiranje;
poduzeća specijalizirana za dodatne obrade vezana
uz proizvodnju stolica i srodnih proizvoda u
užem smislu (tapiciranje, proizvodnja ojastučenih
elemenata za stolice i transformacija piljevine);


poduzeća koja pripadaju proizvodnom lancu prerade
drva, ali koja obavljaju sporedne radnje u
odnosu na one stolica i namještaja, ali koje su se
ipak razvile nastavno na širenje obrade drva (proizvođači
okova, montažeri okova i okvira za prozore
i vrata, postavljanje i održavanje podova od
drva, proizvođači strojeva za obradu drva itd);


uslužna poduzeća koja čine kompleks tercijarne
infrastrukture, koja su se razvila kao podrška gore
navedenih proizvoda aktivnosti (projektiranje
opreme i prototipova, održavanje strojeva i alata,
distribucija na malo i/ili na veliko, na domaće tržište
i/ili inozemstvo);


infrastrukturne ustanove (sveučilišta, fakulteti,
instituti, udruge, komore i si.), koja također čine
kompleks tercijarne infrastrukture.


-
Conclusion
vore. Otvorenje za nova pitanja, promišljanja, rasprave
i istraživanja.


Budući da se u njemu prikazuju institucije i mehanizmi
na svjetskoj (europskoj) sceni koje bi trebalo
spomenuti, uvažiti i implementirati u promišljanje o
koncepciji, on može biti predložak ili poticaj svakome
tko razmišlja ili sudjeluje u donošenju razvojnih odluka


o preradi drva i proizvodnji namještaja.