DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA


Dani naše struke održavaju se ove godine 25. i 26. lipnja na području
Uprave šuma Ogulin, na Bjelolasici pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, a priređuju ih Hrvatsko šumarsko društvo i
"Hrvatske šume". Moto ovogodišnjih dana hrvatskog šumarstva glasi:


"250-GODIŠNJA TRADICIJA GOSPODARENJA ŠUMAMA, JAM


STVO ZA 21. STOLJEĆE"


I Irvatski olimpijski centar Bjelolasica, zasigurno je dobar izbor mjesta za
obilježavanje šumarskih dana. Okruženje šumama i pogodan za održavanje
natjecanja u različitim šumarskim disciplinama kojima je skup obilježen.
Pokazat će se sadnja sadnica u klasičnome pošumljavanju, kao i gašenje
početnog šumskog požara, dok se natjecanje obavlja po disciplinama gdje se
koristi motorna pila i drugi alati potrebni za njegu šuma i korišćenje drva.
Ocjenjivati će se se stručnost, brzina i točnost.


Najvažniji dio skupa je stručno savjetovanje pripremljeno uz skupštinu
Hrvatskoga šumarskog društva, gdje će se raspravljati o tri najzanimljivije
teme struke, o kojima se u ovoj rubrici već pisalo (Šum. list 11-12/96,
9-10/97, 3-4/98, 3-4/99). To su:


1.
Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima prirode (nacionalni
parkovi, parkovi prirode, rezervati šumske vegetacije)
2.
Vodoprivredna naknada - stanje i prijedlozi za rješenje
3. Zapošljavanje šumarskih djelatnika i razvoj poduzetništva u šumarstvu
Rasprave o navedenim temama su od vitalnog značenja za našu struku i
za objekte šumarskoga rada: državne i privatne šume, zaštićene šume, zelenilo
naselja, drvoredi, vjetrobrani pojasevi u ozračju održavanja i unapređenja
ekoloških i socijalnih funkcija šume, kao i proizvodnje drva visoke
kakvoće u višenamjenskoj šumi sa sirovinskom funkcijom.


Skup na Bjelolasici poruka je hrvatskome pučanstvu, kako je šumarska
struka u dosadašnja dva i pol stoljeća očuvala hrvatske šume od nemalih
pritisaka Beča, Budimpešte i Beograda da se više i nepoštednije iskoriste, ali
i od različitih šumarskih škola zadržavši svoja stajališta o uzgajanju prirodne
šume oplemenjene stručnom vještinom. Danas su državne hrvatske
šume u svojem najvećem dijelu prirodne i vrlo cijenjene s gledišta biološke
raznolikosti i općekorisnih funkcija. Život, međutim, donosi neke promjene
koje nisu u skladu sa stajalištima šumarske znanosti i struke, a dio njih će se
raspraviti na stručnom savjetovanju. 1 upravo je sada bitno da ne izgubimo
dah, i dogovore pretvorimo u život.


B. Prpić
Naslovna stranica - Front page:
Kiek (1182 m), simbol ogulinskoga kraja ijedna od najznačajnijih planina u Hrvatskoj
Kick (1182 m) the symbol of the region of Ogulin and one of the most important mountains in Croatia
(Foto: A. Frković)


Naklada 1 720 primjeraka