DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Figuiić: PRILOG RASPRAVI O KONCEPCIJI KA/VOJA PRERADE DRVA [ PROIZVODNJI: NAMJEŠTAJA Šumarski iisl hr. 5-6. CXXIII [1999), 195-200
Tamo gdje ne postoji koncepcija razvojne vrijednosne
orijentacije, strategiju kao konzekventnu disciplinu,
kao znanost i vještinu, kao teoriju i praksu i nije moguće
postavljati, osmisliti i prosuđivati. Iz tih razloga ne začuđuje
što nema učinaka u postojećim, nazovi strategijama
razvoja prerade drva i proizvodnji namještaja.


Uporaba pojma strategije zahtijeva filozofsko razlikovanje
tog pojma od pojma koncepcije. Poimanje gotovo
u svim dosadašnjim projektima, elaboratima i studijama
zamjenjuje ili promišlja strategiju kao koncepci


2.
CILJEVI
Artikuliranje i znanstveno promišljanje nove koncepcije
gospodarskog razvoja prerade drva i proizvodnje
namještaja traži prekid sa starim, konvencionalnim,
discipliniranim podjelama i uzrocima mišljenja i
stavova o razvojnim problemima. Novu koncepciju
razvoja potrebno je smjestiti u umreženo polje trendova
koji ju određuju, u institucionalnoj raznolikosti na lokalnim
razinama unutar države i globalnoj. Takva koncepcija
razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja
ne smije koncipirati kao posljedica politike koja će
predstavljati heurističku jednostavnost. Koncepcija
razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja mora se
osnivati na sljedećim postavkama:


a) spoznati i razdvojiti razvoj koji je dio povijesti


sektora od suvremenih tijekova globalnog razvo


ja sektora,


b) spoznati značenje paradigme novoga razvoja


kao bitne razvojne koncepcije suvremenih razvi


jenih zemalja,


c) stvoriti pretpostavke priključivanja svjetskim


trendovima u sektoru pozicioniranja proizvoda i


poduzeća na globalnom tržištu drvom i drvnim


proizvodima,


d) postaviti ciljeve koncepcije koji ne mogu biti na


čelni i deklarativni.


Iz tih razloga u ovome radu osnovni cilj je potaknuti
raspravu o koncepciji razvoja, a tek nakon toga dolazi
do promišljanja strategije. Zato je bitno pronaći novu


ju. To nije pravilno, niti ima smisla. Pod paradigmom
koncepcija treba razumijevati, ili se može razumijevati,
ili bi se trebalo razumijevati skup predodžbi kao konzistentnih
ciljeva. Konzistentnost ciljeva zahtijeva strogo,
konzekventno ponašanje subjekata strategije za projekciju
rezultata s raspoloživim potencijalima, izvorima
i uvjetima u stvarnom vremenu i prostoru. To je ujedno i
filozofsko i teoretsko razgraničenje biti pojmova strategija
i koncepcija. Znači strateška djelatnost u sebi nosi
intenciju "moći", a koncepcija intenciju "htjeti".


-
Objectives
filozofiju za postavljanje koncepcije novih razvojnih


mogućnosti, za novi način u postizanju strategije razvo


ja, respektirajući pritom i tražeći tu novost u sklopu


razvojnih trendova suvremenih ekonomija, a ne u smis


lu konstruiranja sustava koji je suvremenim razvojem


prevladan ili koji nigdje nije postojao niti će postojati u


preradi drva i proizvodnji namještaja.


Veći dio strategije razvoja prerade drva i proizvodnje
namještaja zanemaruje načine na kojima se stvara
lanac vrijednosti, strukturalnih udruživanja između subjekata
i strukture te sustava institucija. Upravo ove temeljne
analitičke kategorije cilj su i predmet autorovih
istraživanja, s ciljem definiranja koncepcije prerade drva
i proizvodnje namještaja. Jedno od temeljnih pitanja
je i kako povezati lokalne dimenzije s globalnima u
projekciji razvoja modela, kao i za specificiranje implikacija
utjecaja različitih struktura institucija na uspjeh
pojedinog poduzeća u danom gospodarstvu.


Nema sumnje da poduzeća i njihova sposobnost da
razvijaju konkurentnost čine pokretačku snagu svjetske
konkurentnosti. Međutim, ukupna svjetska konkurentnost
mijenja načine upravljanja konkurentnošću. Analitičari
upozoravaju na činjenicu da je konkurentnost
proces koji se stalno mijenja. To se posebice očituje u
pogledu promjena pojmova i sadržaja konkurentnosti.
Jedno od najinteresantnijih pitanja svjetskog gospodarstva
je pitanje novih kriterija konkurentnosti na
svjetskom tržištu.


3. TIPOLOGIJA PODUZEĆA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA
Typology of wood processing and furniture manufacturing companies
Nove kriterije konkurentnosti na globalnom svjetskom
tržištu bitno određuju sljedeći čimbenici: integracijski
procesi, razvoj uslužnog sektora, reindustrijalizacija
i razvijenost okruženja.


Konkurencija na globalnom tržištu zahtjeva da se
razmotri cijeli proces reindustrijalizacijc drvnog sektora
sa dva temeljna gledišta s ciljem povećanja podjele
rada između poduzeća:


da sektorska organizacija preradbe drva i proizvodnje
namještaja prijeđe od horizontalnih tržišta
na vertikalno tržište


razvijajući načine koordinacije razmjene procesa
unutar mreža.
Tu se javlja novi oblik podjele rada i ulaže se najviše
u funkcije projektiranja, komercijalizacije i kvalitete