DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXIII (1999), 195-200
UDK 630* 792 + 794 (001)


PRILOG RASPRAVI O KONCEPCIJI RAZVOJA PRERADE DRVA I
PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA


SUPPLEMENT TO DISCUSSION OF WOOD PROCESSING AND FURNITURE
MANUFACTURING DEVELOPMENT


Mladen FIGURIĆ*


SAŽETAK: Artikuliranje i znanstveno promišljanje nove koncepcije razvoja
prerade drva i proizvodnje namještaja traži prekid sa starim, konvencionalnim,
disciplinarnim podjelama i uzrocima mišljenja i stavova o razvojnim problemima.


Iz tih razloga, u radu je prikazana nova koncepcija razvoja koji je potrebno
smjestiti u umreženo polje trendova koji je određuju, u institucionalnoj raznolikosti
na lokalnim razinama, unutar države i globalno. U radu su prikazane
osnove tipologije poduzeća i institucija, kao i viđenje njihova umrežavanja
kao pretpostavke izrade razvojne koncepcije u preradi drva i proizvodnji namještaja.


Ključne riječi: koncepcija, razvoj, mreža, struktura.


1. UVOD I PROBLEMATIKA - Introduction and problems
Globalizacija svjetske ekonomije traži globalizaciju studije, projekti i elaborati razvoja uopće ne raspravljaproizvodnje,
trgovine, sustava financiranja te sustava ju, a kamoli rješavaju.
promjene znanja i tehnologije. Jednako tako, ona traži i Naime, u pilanskoj preradbi te proizvodnji furnira i
promjene u sustavu ekonomske koordinacije te upravdrvnih
ploča svjetska kretanja očituju se u okrupnjavaljanja
razvojem u okviru globalnih promjena. Ovaj ponju
i globalizaciji, dok je proizvodnja namještaja, koja


četni zaključak ujedno je i najveća kritika raznim studije
u tehnološki razvijenom svijetu vrlo sofisticirana,


jama i projektima razvoja prerade drva i proizvodnje sve spremnija prema tržištu nastupati kupcu individualnamještaja,
koji se uglavnom bave analizom postojećeg no. Suvremena tehnologija će najčešće sama određivati
stanja, ravnomjernim zadržavanjem svih djelatnosti u veličinu tvornica, poduzeća, količinu proizvodnje, pa
ovom području, te ckstrapolaciju podataka s različitim prema tome i veličinu tržišta. To je ono bitno novo što
trendovima rasta. Svi su takvi dosadašnji scenariji u pokazuje daje nacionalno tržište preusko za takvu proipredviđenoj
budućnosti u okviru postojećeg dominantzvodnju,
kao i daje ono postalo jedna od bitnih kočnica
nog načina proizvodnje nediferenciranog rasta, a to modernizacije proizvodnje koju traži konkurencija na


znači da se moraju sasvim promijeniti u korist diferensvjetskom
tržištu.


ciranog rasta. Takav je razvoj u globalnom gospodar


Paradigma strategije razvoja izraz je kompresije


stvu, posebice u preradbi drva i proizvodnji namještaja,


njezina sadržaja, što proizlazi iz aksiologije, discipline


prijeđen. Iz tih razloga ova rasprava ima osnovni cilj


koja proučava karakteristike svih vrednovanja i vrijed


dati prilog diskusiji kako ostvariti diferencirani rast po


nosti. To je opća teorija vrijednosti i vrednovanja stvar


jedinih djelatnosti u okviru prerade drva i proizvodnje


nosti. To praktički znači da strategija razvoja u sebi sa


namještaja, i kako uspostaviti procese međudjelovanja


drži nastojanja da se postigne što kvalitetniji i kvantita


između pojedinih elemenata sustava, o čemu navedene


tivniji rast i razvoj pomoću određene vrijednosne koncepcije
i vrijednosne orijentacije. Međutim, upravo ta


* Prof. dr. se. Mladen Figurić, Šumarski fakultet, Zagreb koncepcija rasta i razvoja nije definirana.