DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 105     <-- 105 -->        PDF

kao rukovoditelj grupe za pošumljavanjc.
Osnivanjem Šumskog gospodarstva
"Šamarica" u Zagrebu, radi
kao referent na uzgajanju šuma. Nakon
toga upravitelj je šumarija Đakovo,
Garešnica i Hrvatska Dubica.


Novom reorganizacijom šumarstva
po kotarima, osnovane su u okviru
kotara "šumarije sa samostalnim
financiranjem". Tada počinje
njegovo službovanje na području
Karlovca. Privremeno je radio kao
upravitelj Šumarije Karlovac, ali je
na svoj zahtjev 1954. godine preuzeo
Šumariju Draganiči u neposrednoj
blizini Karlovca.


Zastoje izabrao baš tu šumariju,
pitali su se mnogi? Odgovor je, da
je baš ta šumarija njegov izazov kao
sastavni dio šuma Pokupskog bazena,
starih hrastika, zapuštenih neadekvatnim
gospodarenjem pod
upravom zemljišne zajednice Draganiči.
To je bio pravi poziv i izazov
za nemirni duh i več tada stručno
iskustvo, što se odmah odrazilo i
pokazalo u njegovom radu.


Odmah je pristupio popravku
jedne zgrade u vlasništvu zemljišne
zajednice kako bi se moglo normalno
odvijati poslovanje.


Sa svojim mladim šumarskim
tehničarima i tadašnjim lugarima
započeo je tešku borbu u obnovi i
revitalizaciji šuma hrasta lužnjaka.
Da bi se moglo normalno početi s


gospodarenjem, trebalo je zabraniti
nekontrolirano žirenje i pašarcnje,
što je izazvalo sukob s lokalnim
vlastima i stanovništvom. Nije se
dao zbuniti, i nije pokleknuo pred
prijetnjama, sve do umirovljenja
1976. godine. Uvijek je bio na liniji
obrane šumarske struke.


To je razdoblje obnove zapuštene
kanalske mreže i postupnog pošumljavanja
čistina koje su bile rezultat
intenzivnog pašarenja i žirenja.
Već je tada shvatio da se sa Pokupskim
bazenom može gospodariti
ako postane pristupačan za sve
oblike gospodarenja šumama. Preduvjet
je bila izgradnja prometnica,
kojih u to vrijeme na cijelom području
Pokupskog bazena površine


10.000 ha nije bilo ni kilometar.
Tu svoju zamisao ostvario je u
kasnijem radu kada je 1960. godine
postao v.d. direktor novoosnovanog
Šumskog gospodarstva Karlovac, a
od 1961. godine njegov tehnički direktor.
Kolega Vanjković, naš direktor i
nadasve dobar, vedar i pošten čovjek,
ostavio je vječni obol svog rada
na karlovačkom području, koje se
prostire od Žumberka na sjeveru do
Plitvičkih, jezera na jugu.
Bio je to hod po mukama, ali mu
je u radu pomagala njegova stručnost,
volja za rad, poštenje i ljubav
prema struci i šumi.
Trebalo je osnovati stručne službe,
popuniti ih stručnim kadrovima,
i što reći, trebalo je početi ispočetka.
Nije štedio sebe, a kao njegov bliski
suradnik mogu reći i od nas svih zahtijevao
je rad, red i zalaganje primjereno
njegovom poštenom zalaganju
i stručnom radu. Rezultati rada
pod njegovom dirigentskom palicom
bili su iz dana u dan sve bolji.
U to vrijeme 1961. godine osnovan
je i Šumarski institut u Jastrebarskom
(Institut za četinjače). Naš
kolega Vanjković nije štedio sebe
kako bi pomogao Institutu u svim
oblicima. To je bio novi poticaj za
njegov stvaralački duh, želio je vladati
znanjem i proširiti nova saznanja
vezana uz rad toga Instituta.


Pošumljene su velike površine
bujadnica na području Korduna raznim
vrstama crnogorice. Osnovani
su mnogi pokusi s različitim vrstama
crnogorice, koji su dali nove spoznaje
u uzgajanju crnogorice na bujadnicima.
Nije mu bilo nikada teško ići
na teren sa svima nama, s mnogim
stručnjacima, profesorima pa čak i
stranim znanstvenicima koji su dolazili
na teren da bi im pokazali zajedničke
dosege i rezultate rada Instituta
i Šumskog gospodarstva.


Mnogo bi se o tome još moglo
reći, ne štedeći lijepe riječi i hvale
za kolegu i prijatelja Srećka koji je
to zavrijedio.


No i bez hvalospjeva, djela njegovog
rada su vidljiva, djela koja su
njegov dar našem području, našoj
struci i našoj domovini Hrvatskoj.


Ne možemo a da ne spomenemo
i ostale djelatnosti gospodarenja šumama
na tome području. Izgrađene
su stotine kilometara šumskih cesta
u svim gospodarskim jedinicama. Te
su šume postale pristupačne za obavljanje
svih potrebnih radova na uzgajanju,
zaštiti i iskorišćivanju šuma.
Obnovljena je i zapuštena kanalska
mreža i prokopani novi kanali
gdje je to bilo potrebno, i u nizinskim
šumama Pokupskog bazena i u
ostalim šumama na desnoj obali rijeke
Kupe.


Ne može se zanemariti njegova
velika upornost i borba s nerazumljivim
potezima nekih struka (vodoprivrede,
elektroprivrede i građevinarstva),
koje su bez konzultacija sa
šumarskim stručnjacima i šumarskom
znanošću jurišali na šumu
(kako je on to znao reći). Ne možemo
a da ne spomenemo veliku borbu
za očuvanje šuma Pokupskog
bazena, koja je još 1967. godine započela
protiv retencije u tim šumama,
kako bi se višak vode Kupe
skrenuo u njih. Znao je dobro što bi
se s tim šumama dogodilo. Na tom
području najvjerojatnije bi se borili
sa stihijnošću svih loših utjecaja
takvog bezumnog čina.


Svi oni koji su imali sreće s
njime raditi, sjećat će ga se kao dra