DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 104     <-- 104 -->        PDF

tor godinu dana, a zatim kao profesor.
Predavao je dendrometriju, uređivanje
šuma i matematiku, a napisao
je skripta iz dendrometrije i
uređivanja šuma. U to je vrijeme u
Šumarskoj enciklopediji (1959)
objavljen i njegov članak o srednjoj
i nižoj šumarskoj nastavi u Hrvatskoj
(pretisak 1983.), a u Spomenici
"Šumarska nastava u Hrvatskoj
1860-1960" (Zgb. 1963.) pisao je o
Šumarskoj školi Karlovac. Na njegovu
inicijativu, a uz podršku profesora,
sprječena je 1951. provedba
naredbe Ministarstva šuma u Zagrebu
o preseljenju škole iz Karlovca
u Gospić, te ponajviše zbog toga
biva razriješen dužnosti direktora i
postavljen za profesora šumarske
struke krajem 1951. godine.


Iz Karlovca odlazi 1966. na dužnost
direktora plana i analize u "Exportdrvo",
Zagreb, a nakon tri godine
vraća se u Karlovac, gdje je u tamošnjem
DIP-u bio upravitelj plana,
razvoja i investicija do umirovljenja
1976. Istovremeno, predložen
od Šumarskog društva u Zagrebu,
surađivao je u Zajednici za šumarstvo
u Zagrebu, posebno na izradi
nastavnih planova i programa. Kao
umirovljenik živio je u Karlovcu.


Bio je član Hrvatskoga šumarskog
društva. Na skupštini u Zagrebu
1956. govorio je o teškim uvjetima
u kojima se održava nastava na
lugarskom tečaju i Šumarskoj školi
u Karlovcu. U Karlovcu je bio član
Društva matematičara, tajnik Društva
inženjera i tehničara te član i
odbornik Hrvatskoga filatelističkog
društva.


Profesori Šumarske škole Karlovac, 1962/63 (slijeva): Nevenka Geržclj, Juraj Lipovšćak,
dipl. inž., Dušan Jasić, Josip Čuvaj, dipl. inž., Stjepan Berleković, dipl. inž., Mladen


Skoko, dipl. inž.


Svima nama koji smo ga poznavali
još će dugo ostati u našim sjećanjima,
a zasigurno će najviše nedostajati
njegovoj obitelji, posebno
supruzi Jelki, djeci Đurđici i Zdravku,
snahi Rozaliji te unucima Davoru
i Davorki.


Kolega Juraj Lipovšćak sahranjen
je 10. ožujka na katoličkom
groblju Dubovac u Karlovcu u krugu
uže obitelji, rodbine, njegovih
bivših učenika, kolega iz Šumarske
škole, Uprave šuma Karlovac i drugih,
te prijatelja i poznanika. U ime
Udruge ratnih veterana "Hrvatski
domobran" iz Karlovca, čiji je također
bio član, biranim se riječima
od njega oprostio gospodin Zvonimir
Zupanić, koji je istaknuo njegove
zasluge za sve stoje učinio za
dobrobit i boljitak domovine Hr


vatske kao domobranski časnik i
kao šumarski gospodarstvenik. U
ime Šumarske škole Karlovac i
mnogobrojnih generacija šumarskih
tehničara koje je odgojio, govorio je
Stjepan Slat, dipl. inž. šum., njegov
učenik i kolega, koji je uz njegov životopis
evocirao sjećanja na školske
dane i njegov lik dostojanstvenog
profesora, koji ih je učio ne samo
njegove omiljene predmete dendrometriju
i uređivanje šuma, nego i
općenito iz područja šumarstva i života,
za što su mu neizmjerno zahvalni.


Neka mu je vječna
hvala i neka mu je lahka
Hrvatska zemlja koju
je s ponosom volio.


Mladen Skoko


SREĆKO VANJKOVIC, dipl. inž. šum. (1910-1999)


Dana 13 travnja 1999. godine
zauvijek nas je napustio naš kolega
i prijatelj Srećko Va nj k o v i ć, jedan
od entuzijasta šumarske struke,
zaljubljenik u prirodu i šume naše
lijepe domovine .


Srećko Vanjković rodio se


25. listopada 1910. godine u Glini,
gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju
je završio u Petrinji, a na Poljoprivredno-
šumarskom fukultetu vini, gdje radi do 1947. godine. NaSveučilišta
u Zagrebu diplomirao je kon toga premješten je u Ministar1941.
godine. stvo šuma u Zagrebu za referenta u
odjelu uzgajanja lokalnih šuma. Po


Svoju službu započeo je u Direk


tom radi u Glavnoj upravi za šumar


ciji šuma Zagreb, a zatim u Gospiću


stvo u Zagrebu kao referent na po


kao referent pripravnik. Na području


šumljavanju i kasnije kao v.d. direk


Gospića radio je od 1941. do 1945.


tora poduzeća za sjemenarstvo.


godine. Po završetku rata 1945. godine
raspoređen je na mjesto kotarOd
1950. godine ponovno radi u
skog šumarskog referenta u Pisaro-Ministarstvu šumarstva u Zagrebu