DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 89     <-- 89 -->        PDF

IN MEMORIAM


Naše nijeme boli nikako se ne
mogu pomiriti s neumoljivom istinom
i teško podnose spoznaju da
među nama više nema vedrine, što
je vazda zračila iz očiju našega Jose.
Shrvan teškom bolesti napustio
nas je uoči Božića 1998. u 71. godini
života.


Josip, Joso Šimičić, rođenje
u Barbatu na Rabu 7. rujna 1928. g.
u skromnoj višečlanoj obitelji. Uza
sve materijalne teškoće, njegovi roditelji
mu nakon završene osnovne
škole omogućuju nastavak školovanja
izvan Raba. Mladi ambiciozni
Joso uspješno završava nižu poljoprivrednu
školu voćarsko-rasadničarskog
smjera 1946. g. u Petrinji i
odmah zasniva radni odnos u poljoprivrednoj
zadruzi na Rabu. Nakon
vojne obveze zapošljava se u Općini
Rab, a zatim u Šumariji Rab krajem
1951. g. na mjesto lugara šuma.
Na tom mjestu ostaje do kraja 1952.
god., da bi nakon položenog lugarskog
ispita 1953. god. radio gotovo
sve stručne poslove na terenu. Uz to
u okviru "Stanice za naučna istraživanja
u šumarstvu" na Rabu, pod
vodstvom B. Nikšića, dipl. inž.
šum., aktivno radi na ispitivanju karakteristika
makije. Stečeno znanje


JOSIP ŠIMIČIĆ (1928 - 1998.)


bit će mu od velike koristi u daljnjem
stručnom i praktičnom radu.
Od 1952. do 1955. g. sudjeluje u akciji
pošumljavanja privatnih parcela
uz besplatnu dodjelu sadnica,
stručnu pomoć i novčane nagrade.
Danas su to u većini slučajeva lijepi
šumarci, koji u mozaičnom rasporedu
pridonose tipičnu izgledu rapskog
krajolika. Žudi za novim saznanjima
u šumarskoj struci, pa uz
rad uspješno završava srednju šumarsku
školu u Karlovcu, 1960. godine.
Diplomski ispit položio je s
odličnim uspjehom.


Nekolicina mladih šumarskih
stručnjaka nakon II. svjetskog rata
po dekretu je bilo raspoređeno na
Rabu, ali se nitko nije duže zadržao.
Zbog toga je bila opravdana odluka
Šumskog gospodarstva Senj 1960.
godine da se na mjesto upravitelja
Šumarije Rab baš postavi Josu.
Takva odluka bila je ispravna, jer su
tek tada došle do punog izražaja
Josine odlike kao vrsnog stručnog
praktičara i rukovoditelja. Pod njegovim
vodstvom Šumarija Rab
kroz tri desetljeća bilježi vrlo dobre
rezultate, iako krško šumarstvo,
pogotovo do 1980. g., živi u vrlo
nepovoljnim uvjetima. Njegov znalački
prinos šumarstvu na kršu osobito
se isticao u gospodarenju degradiranim
šumama crnike, sjemenarstvu,
rasadničarstvu, pošumljavanju,
hortikulturi, te zaštiti šuma s
izgradnjom protupožarnih prosjeka.
Zbog potpunog zanemarivanja
brige o krškom šumarstvu od vlasti,
Šumarija Rab se okreće drugim poslovima.
Šumarija preuzima uređenje
gradskog zelenila, groblja i parkova
(Komrčar i Boškopin), te
groblja u Kampom. Osim toga, između
60 i 70. godina naglo se razvio
turizam, pa se u tom sklopu
javlja potreba za znatnim hortikul


turnim radovima. To podrazumijeva
i proizvodnju sadnog materijala,
i Šumarija osniva dva manja rasadnika.
Od velikih projekata ističe se
turističko naselje Suha punta i autokamp
u Loparu. Hortikulturno
uređenje tih objekata većim dijelom
obavio je Nikola Šepić, dipl. inž.
šum., vrsni hortikulturni stručnjak.
Uz njega Joso brzo izrasta u samostalnog
projektanta, zahvaljujući
urođenom smislu za oblikovanje
prostora i hortikulturu, tako da je
samostalno dovršio planirane radove.
U to vrijeme Rab postaje prava
meka stranih, a manjim dijelom i
domaćih turista. Za to su, u prvome
redu, zaslužne prirodne ljepote
Raba, u čemu njegove šume imaju
važnu ulogu. Tijekom ljetnih mjeseci
broj turista na Rabu višestruko
premašuje broj domaćeg stanovništva,
koji doslovce zauzmu svaki i
najmanji slobodni kutak.


U takvim okolnostima prioritetna
briga Šumarije je zaštita šuma od
požara. Joso predlaže izgradnju
protupožarnih prometnica u Kalifrontu
i Frkanju (najvrednijim šumskim
kompleksima), danonoćnu
promatračku službu s kopna i mora,
i punu koordinaciju s vatrogasnim
društvom. Takvu koncepciju prihvaća
i općinska vlast, te izdvaja
znatna sredstva za izgradnju protupožarnih
prometnica. Kod izgradnje
protupožarnih prometnica Joso
sudjeluje aktivno. Rekognoscira ih,
trasira i izvodi. U gotovo neprohodnim
makijama bilo je vrlo teško
izvoditi navedene radove, jer je uz
zavidno poznavanje tehničke strane
bila potrebna i izvrsna kondicija.
Nakon takvih poslova često se vraćao
kući izgreben po čitavom tijelu.
Prema sačuvanoj dokumentaciji, u
Šumariji je izgrađeno preko 35 km
protupožarnih prometnica. Tako je
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 90     <-- 90 -->        PDF

postignut visok stupanj zaštite rapskih
šuma od požara. Međutim, izgradnjom
protupožarnih prometnica
nije bilo moguće doći do mnogobrojnih
uvala, gdje je tijekom ljetnih
mjeseci boravio velik broj mobilnih
turista. Radi zaštite i toga dijela,
Šumarija je obavljala patrolu
svojim motornim čamcem. Općenito,
angažman Šumarije u protupožarnoj
zaštiti šuma bio je u funkciji
koordinirane sveobuhvatne zaštite
cijelog otoka u kojoj sudjeluju gotovo
svi njegovi stanovnici. Rezultati
takva pristupa više su nego očiti,
jer su otoku Rabu nepoznati šumski
požari. U tome pogledu otok
Rab može, s pravom, poslužiti kao
eklatantni primjer odlično organizirane
protupožarne zaštite šuma.


Uza sve skromne financijske
mogućnosti, Šumarija obavlja i radove
na pošumljavanju. Glavni njegov
rad u toj domeni ostvaren je na
osnivanju uspjelih šuma alepskog
bora na Dolinu i Školjiću - susjednim
gradskim otočićima. Njegovom
zaslugom i (zahvaljujući razumijevanju
kopnenih šumarija Šumskog
gospodarstva Senj) izgrađena
je u šumi Dundo prostrana lugarnica.
Tijekom dugogodišnjeg praktičnog
rada sagledao je potrebu pošumljavanja
SZ dijela otoka, ali ekstenzivno
stočarstvo predstavlja prepreku
njegovom bržem razvoju. U
tu svrhu izradio je 10-godišnju studiju
o pošumljavanju, koja je 1988.


g. prihvaćena na općinskoj skupštini.
U ostvarenju studije danas se,
između ostalog, izvode opširni
radovi na pošumljavanju poluotoka
Sorinja na 140 ha s vrlo dobrim rezultatima.
Zanimljivo je istaći da se
ti radovi izvode pod stručnim vodstvom
njegovog mladog nasljednika,
sina mu Marina Šimičića, dipl.
inž. šum., koji je krenuo očevim
stopama.


Održavao je i unaprijeđivao tradicionalno
dobre odnose sa Šumarskim
fakultetom, koji svake godine
na Rabu održava terensku studentsku
praksu. Prigodom takvih susreta
Joso je bio angažiran kao stručni
vodič, gdje je na terenu ponosno
pokazivao uzgojne rezultate svoje
Šumarije. Svojim utjecajem kod
općinskih vlasti umnogome je pridonio
osnivanju stalnog fakultetskog
dobra na Kalifrontu. Tako su
stvoreni dobri uvjeti za nesmetanu
nastavu Šumarskog fakulteta na
mediteranskom području. Sedamdesetih
godina i šumarstvo otoka
Paga bilo je priključeno šumariji
Rab kao njezina radna jedinica.
Dok se nisu stvorile realne pretpostavke
za osnutak Šumarije Pag
1982. g., šumarski radovi bili su vrlo
skromni i ostvarili su se uz puni
angažman upravitelja Jose, mjesnih
zajednica i barba Ante "Bocića"
Daba, neposrednog izvršitelja. I
prigodom osnivanja Šumarije Pag,
upravitelj Joso pružio je veliku
stručnu pomoć, čime su stvorene
realne pretpostavke za njezin rad.


Po odlasku u zasluženu mirovinu,
nakon više od četiri desetljeća
predanog rada u svojoj struci, Joso
ne miruje. Zajedno s ocem održava
imanje, a također se bavi uzgojem
ukrasnih vrsta sadnica, pčelarstvom
i ribarstvom. Uz to, zanimaju ga i
mnogi drugi hobiji, ali za to naprosto
nema dovoljno vremena. I tako,
prolazi život u silnoj dinamici, sve


POPIS RADOVA:


dok se prije nekoliko godina nije
pojavila podmukla bolest. Joso joj
se odupire velikom voljom, uz svesrdnu
pomoć svojih najbližih, pa se
činilo daje u tome uspio. Naprosto,
Joso je htio živjeti, jer je još uvijek
bilo puno planova koje je trebalo
ostvariti. Nažalost, stigao je kobni


22. prosinac 1998. godine kada smo
primili žalosnu vijest o njegovom
odlasku.
Šumarska struka pamtit će ga
kao izvanrednog praktičara našeg
mediteranskog krškog područja. Više
njegovih rješenja našlo je primjenu
u praksi. Joso je, s pravom,
nositelj odlikovanja za rad, jer njegov
primjer pokazuje kako je rad
najbolje mjerilo svih ljudskih vrijednosti.
U privatnom je životu bio tolerantan,
veseo i temperamentan,
nježan sin, suprug i otac. Napisao je
nekoliko stručnih radova. Od stranih
jezika dobro je poznavao talijanski.


Prilikom posljednjeg ispraćaja
po izuzetno hladnom burnom danu,
uz nazočnost mnogobrojnih Rabljana,
u sablasnoj tišini groblja jedino
se čuo šum nemirnih iglica
susjednih borova i čempresa. Veliki
Michelangelo je svojevremeno rekao:
"Mir može čovjek naći u šumama".
Ova njegova impresivna
misao odnosi se, u prvom redu, na
našeg dragog Josu zbog njegove velike
ljubavi i odanosti prema šumi.


Takav životni moto nosio je u
sebi cijeloga života, da bi ga na kraju
ponio sa sobom na neizbježnom
putu u vječnost.


Slava i hvala našem
dragom Josi.


Rauš , Đ., Šimičić , J., 1975.: Otkrivanje spomen Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje 2.
biste šumaru Pravdoju Beliji na Rabu 16. 11. 1974. Uzgoj i iskorišćivanje šumskog bogatstva SRH,
Hortikultura 1, Split. Zagreb.


Šimičić , J. 1986.: Ugroženost šuma otoka Raba od imičić , J. 1988.: Studija 10-godišnjeg pošumljašumskih
požara, pregledni članak, str. 265-269; vanja otoka Raba.


Vice Ivančević