DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 76     <-- 76 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


AKTUALNO


HRVATSKI ORGANIZACIJSKI ODBOR ZA
NATJECANJE ŠUMARSKIH RADNIKA


Na temelju zaključka 102. skupštine Hrvatskoga
šumarskog društva "da se u budućnosti sve aktivnosti
glede rada i promidžbe šumarstva i prerade drva nastoje
realiziratu putem Hrvatskoga šumarskog društva, uz
stručnu i ostalu pomoć svih svojih članova", u program
rada za ovu godinu uvršteno je i natjecanje šumarskih
radnika, održano posljednji puta u Novom Vinodolskom
25-28. rujna 1995. god.u organizaciji "Hrvatskih šuma".


Prošle godine hrvatska ekipa sudjelovala je na svjetskom
natjecanju šumarskih radnika u Austriji, ali bez
prethodno održanog državnog - izbornog natjecanja.
Zaključak je da se ovo natjecanje održava svake godine
u okviru Dana hrvatskog šumarstva. Kao i sve ostale
zemlje, Hrvatska treba imati Nacionalni organizacijski
odbor za natjecanje šumarskih radnika.


Stoga je 7. travnja 1999. godine na inicijativu i uz
koordinaciju Hrvatskoga šumarskog društva održana
prva konstituirajuća sjednica Hrvatskog organizacijskog
odbora za netjecanje šumarskih radnika, čija je zadaća
organizacija natjecanja na nacionalnoj razini,
priprema hrvatske ekipe za svjetska natjecanja, koja se
održavaju svake dvije godine (iduće je u rujnu 2000.
god. u Norveškoj, Oslo), te suradnja s Međunarodnim
organizacijskim odborom (IOC).


Hrvatski organizacijski odbor čine sljedeći
stručnjaci:


1.
Tomislav Starčević, dipl. inž., dopredsjednik HŠD-a
i pomoćnik direktora "Hrvatskih šuma", predsjednik
2.
Hranislav Jakovac, dipl. inž., tajnik HŠD-a, član
3.
Robert Laginja, dipl. inž., pomoćnik Ministra poljoprivrede
i šumarstva, član
4.
Ivan Lučić, dipl. inž., Hrvatska zajednica tehničke
kulture, član
5.
Ivan Hodić, dipl. inž., "Hrvatske šume", član
6.
Mr. sc. Stjepan Puljak, "Hrvatske šume", član
Zaključeno je da se u sklopu Dana hrvatskog šumarstva
ovogodišnje natjecanje održi na Bjelolasici u vremenu
od 25-27. lipnja 1999. god. u organizaciji HŠD-a
i "Hrvatskih šuma", a posredni je domaćin Uprava
šuma Ogulin.


S obzirom na poodmaklo vrijeme i obilje poslova
koji nas čeka, predloženi su članovi Organizacijskog
odbora, Priređivačkog odbora i radnih tijela zaduženih
za organizaciju i provedbu natjecanja.


Sastanak Priređivačkog odbora održat će se početkom
svibnja 1999. godine.


DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA,


Bjelolasica 25-27. lipnja 1999. god.


Organizacijski odbor


1. Mr. sc. Ivan Đurkić, ministar, Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva
2.
Prof. dr. sc. Slavko Matić, predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva
3.
Ivica Gazi, dipl. inž., predsjednik U.O. "Hrvatskih
šuma", p.o. Zagreb
4.
Ivan Tarnaj, dipl. inž., direktor "Hrvatskih šuma",
p.o. Zagreb
5.
Prof. dr se. Joso Vukelić, dekan Šumarskog fakulteta
6.
Dr. se. Joso Gračan, ravnatelj Šumarskog instituta
7.
Gordana Colnar, predsjednica Hrvatskog sindikata
šumarstva
8.
Prof. dr sc. Ante Markotić, predsjednik Hrvatske zajednice
tehničke kulture
9.
Vlado Jelkovac, dipl. oec., župan Karlovačke županije
1 O.Ivan Vučić, dipl. inž., gradonačelnik Ogulina
11.Tomislav Paškvalin, dipl. inž., direktor Hrvatskog
olimpijskog centra Bjelolasica
12.Martin
Šimunić, prof, direktor Šumarske škole
Karlovac


Priređivački odbor


(čine ga: predsjednik HŠD-a, upravitelj U.Š. Ogulin,
članovi Hrvatskog organizacijskog odbora za natjecanja
šumarskih radnika, predsjednik Ocjenjivačkog
suda i predsjednici radnih tijela - povjerenstva)


1.
Prof. dr. se. Slavko Matić, predsjednik HŠD-a
2.
Mladen Stipetić, dipl. inž., upravitelj U.Š. Ogulin