DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


RASPRAVA O PROBLEMATICI ŠTETA OD DIVLJACI TE
DRUGIH POČINITELJA I UZROKA


Hrvatsko Šumarsko društvo - Ogranak Bjelovar, u
okviru svog godišnjeg programa rada održalo je 22.
prosinca 1998. godine terensku instruktažu i stručnu
raspravu o štetama od divljači i drugih počinitelja. Terenski
dio posla obavljen je u odjelu 10 b gospodarske
jedinice Bolčanski Lug koji se nalazi na području
Uprave šuma Bjelovar, Šumarija Vrbovec.


Instruktaži je bilo nazočno 25 članova Ogranka aktivnih
djelatnika na poslovima uzgoja šuma i lovstva te
5 umirovljenih inženjera, također članova Ogranka. Iz
Direkcije "Hrvatskih šuma" Zagreb nazočan je bio
Dražen Sertić , diplomirani inženjer šumarstva, stručni
suradnik za lovstvo. Za Županijski lovački Savez
Bjelovar bio je nazočan tajnik, gospodin Mato Kovačević
(slika 1)


Organizacijski dio posla vodili su Milan Prescč
a n, diplomirani inženjer šumarstva na dužnosti predsjednika,
Zeljko Bedekovič , diplomirani inženjer
šumarstva na dužnosti tajnika Ogranka, te upravitelj
Šumarije Vrbovec Đuro Kauzlarić , diplomirani inženjer
šumarstva kao domaćin.


Stručni dio pripremio je Josip Knepr, diplomirani
inženjer šumarstva i Željko G u b i j a n, diplomirani inženjer
šumarstva.


Terenski dio instruktaže obavljen je u odjelu 10 b
gdje je izvršen pregled branjevine hrasta lužnjaka stare
4 godine, u kojoj je načinjena šteta na biljkama glavne i
pratećih vrsta (slika 2). Teoretski dio obavljen je u lugarnici
Fuka, gdje se raspravljalo o stanju na terenu i
poduzimanju potrebnih mjera u konkretnom i sličnim
slučajevima. Uz globalni pregled branjevine, pregleda


na je i ograđena kontrolna ploha na kojoj je izvršeno
čepovanje u proljeće 1998. godine (slika 3), te neograđena
kontrolna ploha na kojoj je također izvršeno
čepovanje isti dan kada i na ograđenoj plohi (slika 4).


Hrvatsko šumarsko društvo Bjelovara je i prijašnjih
godina upriličilo ovakve instruktaže. Promatranje stanja
u branjevini odjela 10 b najbolji je primjer u kome
je analizirana i snimljena šteta koju je počinila srneća
divljač. Ovaj je slučaj posebice interesantan jer je šteta
nastala krivnjom čovjeka. Naime, odjel 10 b nalazi se u
ograđenom prostoru s drugim odjelima starijih sastojina
u kome je predviđen kontrolirani uzgoj divlje svinje,
a nebrigom lovozakupnika unutar ograđene površine
ostalo je desetak grla srneće divljači koja je, ne imavši
dovoljno prirodne hrane, počinila veliku štetu odgrizanjem
vršnih izbojaka hrasta lužnjaka
i pratećih vrsta drveća. Na
promatranoj površini izvršena je
procjena štete u ožujku 1998. godine
polaganjem primjerne pruge i
pregledom i registriranjem svih
neoštećenih i oštećenih biljaka, a
sve po kategorijama oštećenja i vrsti
počinitelja, odnosno uzroka oštećenja.
Tom procjenom utvrđena su
netolerantna oštećenja koja je počinila
srneća divljač na biljkama hrasta
lužnjaka 80%, na biljkama graba
39%. Voluharica je počinila štetu na
biljkama graba 6%, te na klenu i brijestu
zajedno 42%. Takoder je utvr


đena i šteta od mraza koja iznosi 3% na biljkama hrasta
te 1 % također na hrastu kao posljedica obavljanja njege
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 65     <-- 65 -->        PDF

ručnim alatom (srpom). Na slici 2 vidljivo je opće stanje
u branjevini koje upozorava na velik broj loše formiranih
krošnjica zbog odgrizanja vršnog izbojka. Na
slici 3 vidi se uspjelo čepovanje stabalaca hrasta, do kojih
nakon čepovanja nije mogla doći srneća divljač, a
na slici 4 vide se uništena stabalca na kontrolnoj neograđenoj
plohi.


U lugarnici Fuka, gdje se odvijao teoretski dio rasprave,
inž. Josip Knep r je objasnio kojom metodom
je izvršeno snimanje štetnih radnji i štete u odjelu 10 b,
te kako je izvršen obračun štete. Naglasio je da se ovom
poslu mora prilaziti s velikom ozbiljnošću, bez obzira
na uzročnika štete. Također je upozorio da registriranje
i praćenje šteta u šumi nije i ne može biti napad na divljač,
nego pravovremeno reagiranje u pravcu ublažavanja
šteta i uspostavljanja ravnoteže između divljači i
šume. Osnovnu brigu treba voditi i šumar i lovozakupnik
o normalnom brojnom stanju divljači i osiguravanju
odgovarajuće prirodne i dodatne hrane za divljač.
Također treba voditi računa kod uklanjanja, odnosno
ostavljanja odgovarajućih prehrambenih vrsta raslinja
prilikom obavljanja poslova u njezi branjevina i mladih
šuma. Naime, trebalo bi prijeći u naviku da prehrambene
odgovarajuće vrste, kada one ne smetaju glavnoj vrsti,
ne uklanjamo po svaku cijenu.


Tijekom rasprave izvršena je i projekcija dijapozitiva
na kojima je prikazan razvoj oštećenih stabalaca
hrasta lužnjaka kroz proteklih osam godina.
Dijapozitivi prikazuju razvoj deformiranog dijela stabla
koja su obrojčana i snimana svaku godinu iz istog
kuta u proteklih osam godina. Ovo promatranje i snimanje
obavljaju inž. Tomislav S t a r č e v i ć i inž. Josip
Knepr , a praćenje se obavlja u gospodarskoj jedinici
Varoški Lug, dok će opširniji prikaz s više materijala
biti izložen jednom drugom prilikom.


U raspravi je sudjelovao veći broj članova Ogranka
te inž. Dražen S e r t i ć i tajnik Lovačkog saveza Županije
bjelovarsko-bilogorske. Svi nazočni dali su potporu
ovakvim instruktažama zbog sticanja određenih saznanja
i primjene jednoobraznog postupka kod snimanja
i obračuna šteta počinitelja bilo koje vrste. Nakon završenog
savjetovanja predloženi su zaključci koje je


Upravni odbor Ogranka na svojoj sjednici održanoj 26.
veljače 1999. godine prihvatio:


1. Kao šumari moramo na osnovi znanosti (Uzgajanja
šuma našeg Šumarskog fakulteta u Zagrebu) nastaviti
tradiciju na načelima potrajnosti šumskog gospodarstva
i biološke raznolikosti te stabilnih šumskih
ekosustava.
2. Predloženu metodologiju snimanja i obračuna
šteta preporučujemo za verificiranje kao metodologiju
koju bi trebalo primjenjivati za sve jednodobne šume u
državi.
3. Nužno je nastaviti s praćenjem štetnih radnji i
šteta na sljedeći način:
da bismo vladali tijekom razvoja jedne sastojine,
pogotovo u početnom stadiju, nužno je oformiti barem
minimalne kontrolne plohe u svakom odsjeku koji je u
fazi obnove. Uvijek mora biti jedna ploha ograđena, a
druga, kontrolna ne,
ukoliko se uoči štetna radnja ili šteta, ili bilo koja
druga promjena koja remeti normalan razvoj sastojine,