DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Milan Maceljski: POLJOPRIVREDNA ENTOMOLOGIJA


Izašla je iz tiska knjiga akademika Milana M a c e 1 j skog,
pod jednostavnim naslovom Poljoprivredna entomologija,
u okviru Biblioteke znanstveno-popularnih
djela. Nakladnik je Zrinski d.d. Čakovec 1999, gdje se
knjiga može i naručiti (ulica dr. Ivana Novaka 13, tel.


(040) 312 - 788, telefaks (040) 314 - 868. Cijena knjige
je 350 kn.
Knjiga ima 464 stranice, formata 17 x24cm, sa 414
velikim dijelom originalnih kolor i crnobijelih fotografija
(uključujući i grafičke prikaze), na kojima su prikazani
skoro svi važniji štetnici kulturnog bilja u Hrvatskoj.
U knjizi je opisano 760 vrsta kukaca, 150 korisnih
i 140 vrsta povezanih s čovjekom.


Sve opisane vrste smještene su po standardnom i suvremenom
sistematskom redu. Fitofagne vrste opširnije
su opisane, neke manje značajne vrste kraće su opisane
ili samo spomenute. Za važnije vrste dani su
opširno i znanstveno: bionomija, bioekologija, štetnost,
determinacija, rokovi i načini suzbijanja.


Navedena knjiga je znanstveno i praktično djelo.
Ona služi različitim namjenama. Ponajprije pisana je
za studente agronomije različitih smjerova i za stručnjake
u praksi. Preduvjet za uspješno sprječavanje ili


smanjenje šteta od brojnih štetnika kulturnog bilja je
njihovo dobro poznavanje. Upoznavanje štetnika bilja i
mogućnosti zaštite, osnovna je namjena ove knjige.
Autor je u ovo djelo unio svoje veliko teoretsko i praktično
znanje, stečeno u praksi i u 38-godišnjem pedagoškom
radu na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.
Autor je jedini naš akademik-agronom, redovni član
HAZU.


Knjiga Poljoprivredna entomologija obrađuje ne samo
štetnike kulturnih biljaka, već i životinje koje su
njihovi prirodni neprijatelji. Samo se poznavanjem i
podržavanjem tih neprijatelja štetnika, pa i njihovim
iskorištavanjem za biološko suzbijanje, mogu na dugi
rok, na profitabilan i ekološki povoljan način sprječiti
ili smanjiti štete. Velika pozornost posvećena je nepesticidnoj
zaštiti bilja. U isto vrijeme upućuje se na
racionalni i što bezopasniji način kemijske zaštite,
budući da ovaj način još uvijek predstavlja temelj uspješne
zaštite bilja.


Godine 1952. napisana je nezaobilazna trilogija
prof. Željka Kovačevića : Opća, Poljoprivredna i
Šumarska entomologija, i eto, nakon skoro pola stoljeća
(47 godina) izlazi suvremena Poljoprivredna entomologija
za kojom će posegnuti i šumarski stručnjaci.


Nemoguće je podijeliti štetne i korisne kukce i druge
štetočine na poljoprivredne i šumarske, jer im je zajedničko:
tlo, voda, carstvo bilja i zrak kojim lete. Zajednička
im je sistematska pripadnost po redovima, porodicama
i rodovima. To nije mogao niti želio izbjeći ni
autor knjige, pa je prikazan i opisan velik broj vrsta koje
su zajedničke poljoprivredi i šumarstvu.


Ovdje navodimo samo neke za šumarstvo najznačajnije
vrste: Obična i smeđa borova pitatka, veliki i mali
gusjeničar, jelenjak, hrušt, čempresov krasnik, strizibuba
hrasta i topole, smrekov pisar, brijestova i johina zlatica
i pipa, arišev moljac tuljčar, kukavičji suznik, borov
prelac, hrastov prelac, mali i veliki mrazovac, borov,
hrastov, lipov i topolin četnjak, gubar, zlatokraj i dr. Posebno
treba istaći štetnike koji žive u tlu, a značajni su za
šumarske rasadnike i pošumljavanja na izvanšumskim
površinama. Od ostalih životinja obrađeni su: grinje, nematode,
puževi, mišoliki glodavci, krtica i hrčak.


Time je zaokružena namjena ovoga djela: unaprijediti
znanje o fitomedicini te tako smanjiti štete na gospodarski
i ekološki najpovoljniji način.


Knjigu preporučujemo šumarskim stručnjacima,
posebice onima koji se bave zaštitom šuma i kulturnog
bilja u privatnom posjedu.


I na kraju čestitao bih autoru ove izuzetno vrijedne
knjige u ime šumara, te zahvalio na poticaju da stručno
učinimo i mi šumari.


Dr. M. Harapin